För att trygga elförsörjningen mellan Öland och fastlandet har vi byggt om de två transformatorstationerna i Stävlö utanför Kalmar och i Linsänkan på Öland. Bygget får även positiv påverkan på möjligheten att öka vindkraftsproduktionen på ön.

Ny kabel mellan fastlandet och Öland

De senaste åren har vi gjort stora satsningar för att trygga elförsörjningen på Öland. Redan 2012 investerade vi 60 miljoner kronor för att lägga en ny kabel mellan fastlandet och Öland för att öka leveranssäkerheten.

2013 byggde vi vindkraftverket Kårehamn för att ta tillvara på de perfekta vindförhållandena på ön. Med hjälp av den öländska vinden producerar 16 vindkraftverk ute i havet upp emot 180 gigawattimmar el – vilket motsvarar omkring halva Ölands elförbrukning.

Färre strömavbrott efter ombyggnation

Under 2017 tog vi nästa steg i elsäkringsarbetet genom att bygga om de två transformatorstationerna i Stävlö utanför Kalmar och i Linsänkan på Öland. Efter ombyggnationen sker nu strömöverföringen med dubbla kablar med kapacitet på 130 kilovolt vardera.

– Det här skapar framför allt redundans i systemet. Det betyder att även om en transformator går sönder eller om en ledning skadas så kan en annan del ta över. Det minskar risken för strömavbrott. Vi satsade närmare 30 miljoner på projektet och detta gör att våra kunder får en tryggare elförsörjning, säger Anders Karlsson på E.ON Energidistribution.

Satsningen får även positiva effekter för vindkraftsproduktionen. I och med spänningshöjningen kan vi öka vindkraftsproduktionen avsevärt. Från 120 MVA till cirka 200 MVA – en ökning av överföringskapaciteten med nästan 70 procent.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.