Att ha tillförlitlig tillgång till el är en förutsättning för att människor och företag ska kunna bo och verka över hela landet. Nu vädersäkrar vi elnätet till Harstena med omnejd i Gryts skärgård, Östergötland, och skapar möjligheter för en fortsatt levande skärgård.

Gryts skärgård består av cirka 2900 öar. Den bofasta befolkningen är relativt liten, men besökarna och sommargästerna är desto fler. Varje år kommer till exempel 5–6 000 fritidsbåtar till Harstena, turistnavet i skärgården.

2015 började vi projektera för att vädersäkra elnätet i och runt Harstena, en investering som uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Inte så mycket om man jämför med E.ONs totala investering i vädersäkrande åtgärder som uppgår till 1 miljard kronor 2020, men nog så viktig för Gryts skärgård.

Vädersäkring av elledningar i Gryts skärgård
Vädersäkring av elledningar i Gryts skärgård

– De gamla ledningarna var väldigt känsliga och det räckte att de kom emot varandra av vinden för att det skulle bli kortslutning, säger Anna-Lena Öiås, projektledare E.ON. Nu byter vi ut den så kallade blanktråden mot isolerad lina för att på så vis få ner antalet strömavbrott. Samtidigt med vädersäkringen ersätter vi även de gamla elstolparna mot nya miljövänliga.

För att sprida riskerna och bli mindre sårbara kopplas den vädersäkrade linan ihop med elförsörjning som ligger längre norrut, vid Södra Finnö.

– Det är alltid speciellt att arbeta ute i en skärgård, säger Anna-Lena. Dels ställs det höga krav på tillståndsprocessen: vad som får göras, hur det får göras och när det får göras. Dels måste allt material och alla maskiner fraktas över vattnet, vilket gör att arbetet tar extra tid. Men målsättningen är att vi ska bli klara under 2020 och därmed ha säkrat den framtida energileveransen till kunderna i Gryts skärgård.

Tillsammans ger vi Norrköping superkrafter

Läs mer om hur vi och lokala hjältar jobbar tillsammans för att Norrköping ska bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk