Att kunna vara åtminstone delvis självförsörjande på el är en viktig pusselbit i att ställa om till en mer miljövänlig livsstil. Solens energi är gratis och förnyas hela tiden. Vi bor i en del av Sverige som har många soltimmar så det föll sig naturligt att investera i solceller.

Thomas Johnsson, en av initiativtagarna till solcellsparken i Vik

Framtidssäkrad energiförsörjning i Vik

I det pittoreska fiskeläget Vik på Österlen har en grupp villaägare gått samman för att framtidssäkra sin energiförsörjning genom att gemensamt installera solceller. På så sätt kan de dra nytta av stordrifts­ och logistikfördelarna med att vara många och få ett rabatterat pris. Thomas Johnsson, som har bott i det moderna villaområdet i Vik sedan det byggdes för ungefär tolv år sedan, är eldsjälen och drivkraften bakom initiativet som grannen Bertil Gyllensten utarbetat.

– Hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat, det är något som har intresserat och engagerat mig under många år, både privat och i mitt yrke, förklarar Thomas Johnsson som tidigare bland annat har arbetat med hållbarhetsfrågor.

Thomas Johnsson, initiativtagare till villakvarterets solcellspark i Vik.
Thomas Johnsson, initiativtagare till kvarterets solceller.

Kulturen avgörande

Det första Thomas Johnsson gjorde när han fick idén om att gå samman med grannarna kring detta var att skicka ut en intresseenkät till de andra hushållen i bostadsområdet. Responsen var övervägande positiv. Det var många som ville ställa om till solenergi.

– Vi bjöd in en handfull energibolag för att besiktiga bostäderna och diskutera olika möjligheter. Sedan bildade vi en grupp som utvärderade de offerter som vi fått in. Av dem var det en som stack ut. Alla i gruppen var eniga om att E.ON var det bolag som hade mest kompetens och kapacitet.

60 % av energibehovet täcks

För några veckor sedan påbörjades installationen och mer än hälften av taken levererar redan solenergi. Thomas Johnsson är en av dem som har fått sina solpaneler på plats. Från hans vardagsrum i huset uppe på kullen har man utsikt över de solcellsförsedda taken. På andra sidan bostadsområdet skymtar havet bakom grönskan och odlingarna.

– I mitt fall är beräkningen att solcellerna ska täcka 60 procent av energibehovet. Förutsättningen är att den största delen av konsumtionen sker dagtid, det vill säga när solen skiner. Det som blir över går tillbaka till elnätet och säljs på den nordiska elbörsen Nord Pool. E.ON har också installerat laddinfrastruktur för elbilar till flera av oss.

Miljön är viktigaste anledningen

Intresset för solpaneler ökar i Sverige och drivkrafterna till att vilja ställa om till egenproducerad solel kan vara många. För Thomas Johnsson och många andra är det miljöaspekten som är den viktigaste anledningen. För andra är det sänkta energikostnader som lockar, eller att det ökar värdet på bostaden. Debatten om Sveriges elförsörjning spelar också roll.

– Många vill vara självförsörjande på el. Här i Skåne förbrukar vi mer energi än vad som produceras. Om man kan bidra till att trycket på det nationella transmissionsnätet minskar är det ett plus.

”Solceller är framtiden”

Thomas Johnsson uppmanar andra bostadsområden till att gå samman för att dra ner på kostnaderna för solcellsinstallation.

Att verka som en samlad kraft har varit en framgångsfaktor. Solceller är framtiden, men det är en ung bransch. Investeringen ska kunna leverera el i 30 år, så det handlar inte om att spara några kronor. Mitt råd till den som vill dra igång ett liknande projekt är att välja en leverantör som det går att lita på och som kan erbjuda support i många år framåt. För oss var E.ON det självklara valet och det har vi inte ångrat. De har varit noggranna och tillmötes gående under hela processen.”

Thomas Johnsson

Därför ska du skaffa solceller

 • En insats för nästa generation
  Du ökar andelen förnybar energi i ditt när område och i hela Europa.
 • Du halverar din elräkning
  Du får lägre energikostnader från dag ett och efter cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat.
 • Du höjer värdet på ditt hus
  Detta tack vare att driftkostnaderna sänks rejält.
 • Du påverkas mindre av elpriserna
  Du blir mer självförsörjande.
 • Minimalt underhåll
  Alla E.ONs solpaneler har en effektgaranti på 25 år.

Nu ställer vi om Sverige, kilowatt för kilowatt

Lär dig mer om den pågående energiomställningen och hur du själv kan vara med och bidra. 

Familjen som blev självförsörjande på solel

Familjen Winthers ”elresa” började med elbil och laddbox. Därefter kom solcellerna naturligt och nu har de sitt eget lilla elbolag där hemma.