100Koll Created with bin/sketchtool. boka_tid Created with Sketch. boka_tid Created with Sketch. Imported Layers 3 Created with Sketch. customer-service Created with bin/sketchtool. direction Created with Sketch. electric-car Created with bin/sketchtool. facebook Created with Sketch. google_plus Created with Sketch. instagram_icon Created with Sketch. interruption-electricity Created with bin/sketchtool. interruption-gas Created with bin/sketchtool. interruption-general Created with bin/sketchtool. interruption-heat Created with bin/sketchtool. invoice Created with bin/sketchtool. mail Created with Sketch. mail Created with Sketch. map_pin_selected_ Created with Sketch. map_pin Created with Sketch. map Created with bin/sketchtool. move-house Created with bin/sketchtool. sales Created with Sketch. sign-up Created with bin/sketchtool. solar-panel Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7 Created with Sketch. Imported Layers 7 Created with Sketch. sustainability Created with bin/sketchtool. translate_icon Created with Sketch. twitter Created with Sketch.

Vindkraft – ett förnybart alternativ

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen.

Förändringen av jordens klimat är en av mänsklighetens största utmaningar. Trots all kunskap och tuffa politiska mål ökar utsläppen av koldioxid stadigt och 80 procent av världens energiproduktion kommer från fossila källor. På några år har vi på E.ON mångdubblat vår elproduktion av vindkraft i Norden och nu har vi fått förstärkning av ytterligare vindkraft till havs.

Vad är vindkraft och hur fungerar det?

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Förra året producerade vi här i Norden nog med energi från vindkraft för att förse mer än 200 000 hem med hushållsel. Det mesta av den el vi använder i Sverige kommer fortfarande från vattenkraft eller kärnkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen. Sveriges målsättning är dock att till år 2020 expandera produktionen till cirka 15 terawattimmar*, vilket skulle motsvara närmare 12 procent av elproduktionen.

När luftmassor håller olika temperaturer skapas luftströmmar vars rörelseenergi sätter fart på rotorbladen, eller vingarna. Rotorbladen sitter på ett nav, som i sin tur är fastsatt i en turbinaxel och driver en generator där el produceras och förs ut på elnätet.

Fortsatt utveckling av vindkraft

Om Sverige ska klara målet är utvecklingen av havsbaserad vindkraft avgörande. 2010 invigde vi på E.ON 90 vindkraftverk i havet utanför danska Rödby. Parken Rödsand producerar varje år omkring 800 gigawattimmar förnybar el – tillräckligt för att kunna försörja hela 125 000 bostäder med el och därmed minska koldioxidutsläppet med 500 000 ton i det nordiska elsystemet. Rödsand har sedan 2013 fått sällskap av Kårehamn utanför Öland. De 16 vindkraftverken, fem kilometer ut till havs, producerade under 2015 energi motsvarande två tredjedelar av Ölands behov (drygt 200 GWh). Förutom Rödsand och Kårehamn driver vi tolv vindkraftparker på land i Sverige.

Våren 2013 invigdes sju turbiner i Villköl och gjorde därmed sällskap med vindkraftparkerna Stengårdsholma, Örken, Örja, Skabersjö, Öringe, Knäred, Lilla Edet, Boel i Västra Hamnen, Vindön och två parker i Lundåkra.

Samtidigt undersöker vi ständigt nya platser där mer el kan produceras av de nordiska vindarna. 

*1 terawattimme (TWh) = 1 000 000 000 kilowattimmar (kWh)

 

Scrolla upp