Laddstationer för elbil i bostadsrättsföreningar

När det gäller att ladda sin elbil i en bostadsrättsförening eller samfällighet, är det viktigt att ha en välplanerad och effektiv laddningsinfrastruktur. En laddstation i bostadsrättsföreningar måste också vara användarvänlig, och det är viktigt att informera och utbilda medlemmarna om hur de kan använda laddningsstationerna. Vi hjälper er med allt från rådgivning till installation av laddstationer och laddboxar som kan monteras på vägg och i mark. 

Få upp till 50% av kostnaderna täckta! 

Bostadsrättsföreningar som vill investera i laddstolpar och laddstationer kan få bidrag på upp till 50% av kostnaden med bidraget Ladda bilen

På den här sidan

Att skaffa laddstationer

Uppgradera er bostadsrättsförening med laddstationer. Vi hjälper er med allt från rådgivning till installation.

Så arbetar ni med frågan i styrelsen

Från idé, till motion till laddstation. I vår steg för steg-guide hittar du all information du behöver för hur ni arbeta med frågan i styrelsen. Enkelt och tydligt.

Beställ prisestimat på laddplatser

Vi hjälper er bostadsrättsförening att skapa framtidsredo parkering – här kan ni kontakta oss för att få ett prisemstimat på just er laddlösning. 

När laddstationen är på plats

Här hittar ni praktisk information om att använda våra laddlösningar. Ni kan också beställa laddkort och hitta närmsta publika laddstation.

Bra att veta om elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter

För att förenkla elbilsladdning i en bostadsrättsförening bör man överväga att erbjuda både vanliga laddare och snabbladdare för att möta alla behov och förväntningar. Snabbladdare kan vara särskilt viktiga för dem som behöver ladda upp sina bilar snabbt, medan vanliga laddare kan vara mer kostnadseffektiva och passa för dem som kan ladda över natten.

Elbilsladdning i samfälligheter kan vara något annorlunda, eftersom dessa ofta omfattar större områden och fler hushåll. Det är viktigt att samarbeta med medlemmarna i samfälligheten för att identifiera lämpliga platser för laddningsstationer och säkerställa att elbilsladdning i samfällighet blir enkelt och tillgängligt för alla medlemmar.

Mer om elbilsladdare i Samfälligheter  

Sitter ni som medlemmar i en samfällighetsförening och funderar på att installera elbilsladdare på gemensamma parkeringsytor så finns det en del som ni kan göra innan ni kontakter en leverantör. 

1. Uppdatera ert anläggningsbeslut hos lantmäteriet
I de flesta samfällighetsföreningar så är installation av elbilsladdare inte inkluderat i ert anläggningsbeslut, därför behöver ni kontakta lantmäteriet för att få detta uppdaterat. Handläggningstiden varierar men ligger mellan 1-2 år från inkommet ärende till beslut, ni behöver inte vara överens i föreningen om att installation av laddare ska ske innan ni skickar in ansökan om uppdaterat anläggningsbeslut så gör gärna detta så fort ni kan. Beroende på hur många hushåll som är inkluderade i samfälligheten så kostar ändringen olika mycket (någonstans mellan 60- 100.000 SEK. 

Utan ändringen av anläggningsbeslutet så riskerar ni att ert försäkringsbolag inte täcker de skador som kan uppstå vid brand eller liknande, då detta inte finns godkänt i ert anläggningsbeslut för samfälligheten. 

2. Enkät i föreningen för att se över intresset
I takt med att elbilar blir allt mer vanligt så börjar många brf\samfälligheter kika på installation av elbilsladdare till sina medlemmar. Denna investering höjer både värdet på bostäderna i föreningen och blir då också väldigt mycket mer attraktiv att flytta till. 

Kolla gärna igenom hur intresset ser ut nu och om vad ni tror om 2-3 år framåt då det kan vara värt att installera fler än vad det finns behov för från start. 

3. Se film vad som kan vara bra att tänka på som styrelse i en samfällighetsförening.
 Laddningspunkter för elfordon på gemensam parkeringsplats