Steg för steg-guide

Från idé, till motion, till laddstation. Så här arbetar ni med frågan i styrelsen.

1. Undersök intresset

Börja med att undersöka hur intresset ser ut i föreningen. Hur många kör elbil idag och hur många kan tänka sig göra det inom en femårsperiod? Ta upp frågan med styrelsen och skriv en motion till stämman för beslut om installation av laddstation.

2. Kontrollera vem som äger marken

Bygglov krävs inte om föreningen äger parkeringsplatserna. Om bostadsrättsföreningen inte äger marken krävs en överenskommelse med markägaren för att klargöra vem som ska äga laddstationerna.

3. Vem ska betala?

En viktig fråga att fundera över är vem som ska stå för kostnaderna av laddstationerna. Ska föreningen stå för investeringskostnaden? Ska den betalas av de boende med laddplats genom en förhöjd parkeringsavgift? Ska den betalas genom en marginal på den el som förbrukas på varje laddplats?

Det finns också flera sätt att ta betalt för den el som den enskilde boende förbrukar för att ladda sin bil:

a.             Elen fås till självkostnadspris
b.             Elen debiteras genom en förhöjd månadsavgift för parkeringen
c.             Föreningen tar ut en marginal på den elen som laddas
d.             En kombination mellan b. och c.

4. Vad kostar det?

Räkna ut den uppskattade kostnaden för laddstationer i just din förening.

5. Beställ en offert

När beslutet om att  skaffa laddstationer är taget är det dags att beställa en offert. Därefter kommer vi att kontakta er och boka in ett platsbesök för att säkerställa installationen. Från att laddstationerna är beställda till att de är färdigmonterade tar det sedan cirka 6 – 12 veckor.

6. Dags för installation

När vi har mottagit det påskrivna avtalet kommer en projektledare på E.ON att kontakta er för att avtala tid för installation. Detta görs vanligen inom 2 veckor. Själva installationen tar mellan en dag till en vecka beroende på hur många laddstationer som ska installeras.

7. Laddkort

Om ert val föll på laddstationer med åtkomsthantering och E.ONs betallösning behöver de boende som ska ladda sina bilar beställa ett laddkort.

Så hjälpte vi andra

Läs om andra BRF:er som satsat på E.ONs laddlösningar.

BRF Havsglimten valde Flexpaketet

6 laddstationer, 3 st LS4 Kompakt

Samfälligheten Gästgiveret valde Baspaketet

41 laddstationer, 41 st Garo GLB