Att installera laddstolpar för elbilar i din BRF eller samfällighet

För att installera laddstationer i en bostadsrättsförening eller brf, är det viktigt att först genomföra en noggrann planering och utvärdering av behoven, samt att ta hänsyn till både nuvarande och framtida elbilsägare.

När det gäller att installera laddstolpar i en samfällighet är processen liknande, men det kan finnas vissa skillnader beroende på samfällighetens storlek och struktur. Det är viktigt att samarbeta med medlemmarna i samfälligheten för att säkerställa att laddinfrastrukturen uppfyller era behov och förväntningar.

Mer om laddstationer för samfälligheter

Laddstolpar och laddboxar

Våra laddstationer är avancerade laddningsenheter med inbyggda säkerhetsfunktioner och möjlighet till smart styrning av laddningen. Där ni har möjlighet att styra vem som har tillgång och till vilket pris. Genom vår kundportal kan ni ocså se er laddstatistik. Laddboxar kan installeras både inomhus och utomhus och anpassas efter den specifika miljön och behoven i respektive bostadsrättsförening eller samfällighet. Laddboxarna kan även monteras på vägg eller i mark. 

På den här sidan

Steg för steg-guide för arbete i styrelser

Från idé, till motion, till laddstation. Så här arbetar ni med frågan i styrelsen.

1. Undersök intresset

Börja med att undersöka hur intresset ser ut i föreningen. Hur många kör elbil idag och hur många kan tänka sig göra det inom en femårsperiod? Ta upp frågan med styrelsen och skriv en motion till stämman för beslut om installation av laddstation.

2. Kontrollera vem som äger marken

Bygglov krävs inte om föreningen äger parkeringsplatserna. Om bostadsrättsföreningen inte äger marken krävs en överenskommelse med markägaren för att klargöra vem som ska äga laddstationerna.

3. Vem ska betala?

En viktig fråga att fundera över är vem som ska stå för kostnaderna av laddstationerna. Ska föreningen stå för investeringskostnaden? Ska den betalas av de boende med laddplats genom en förhöjd parkeringsavgift? Ska den betalas genom en marginal på den el som förbrukas på varje laddplats?

Mer om betalning

Det finns också flera sätt att ta betalt för den el som den enskilde boende förbrukar för att ladda sin bil:

a.             Elen fås till självkostnadspris
b.             Elen debiteras genom en förhöjd månadsavgift för parkeringen
c.             Föreningen tar ut en marginal på den elen som laddas
d.             En kombination mellan b. och c.

4. Vad kostar det?

För en rättvis prisbild, kontakta oss. Alla laddprojekt har olika förutsättningar. E.ON Drive erbjuder alltid kompletta och kundanpassade lösningar tillsammnas med expertis. 

5. Få en skarp offert

Efter kontakt med våra laddexperter och accepterat prisestimat, kan en skarp offert tas fram. Oftast behöver vi komma ut till er och göra ett platsbesök. 

6. Beställ er laddlösning

För att beställa er laddlösning behöver ni signera den skarpa offerten digitalt. När offerten är signerad, är det detta dokument som utgör avtalet. Det tar cirka 12 veckor från det att laddstationerna är beställda tills att de är färdigmonterade .

7. Dags för installation

När vi har mottagit det påskrivna avtalet kommer en projektledare på E.ON att kontakta er för att avtala tid för installation. Detta görs vanligen inom 2 veckor. Själva installationen tar mellan en dag till en vecka beroende på hur många laddstationer som ska installeras.

8. Laddkort

Om ert val föll på laddstationer med åtkomsthantering och E.ONs betallösning behöver de boende som ska ladda sina bilar beställa ett laddkort.

Så hjälpte vi andra

Läs om andra BRF:er som satsat på E.ONs laddlösningar.

BRF Havsglimten

6 laddstationer, 3 st LS4 Kompakt

Samfälligheten Gästgiveret 

41 laddstationer, 41 st Garo GLB