• Avtalsvillkor

  Se vilka villkor och tillämpningsbestämmelser som gäller för ditt elnätsavtal.

  Avtalsvillkor

 • Fakturering och betalningssätt

  Fakturering sker månadsvis i efterskott. Du kan själv välja hur du vill få din faktura och vilket betalningssätt som passar dig bäst.  Mer information hittar du hos Kundservice.

 • Myndighetsavgifter

  Du betalar även för myndighetsavgifter när du betalar elnätsavgiften. De heter elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Dessa avgifter samlas in av oss på E.ON och skickas sedan vidare. Myndighetsavgifterna inkluderar moms på 25 procent.

 • Energiskatt

  För varje kWh du förbrukar betalar du en summa i energiskatt. Energiskatten är en del i alla elnätsavtal, och ser likadan ut oavsett vilket elnätsbolag du har. Det är också ditt elnätsbolag som samlar in energiskatten och sedan betalar vidare till Skatteverket. Skatten bestäms av Sveriges regering och är kopplad till hur mycket el du använder. För 2024 är energiskatten 53,50 öre per kWh inklusive moms. Vissa kommuner i norra Sverige har en reducerad energiskatt och då görs ett avdrag med 12 öre per kWh inklusive moms. Avdraget görs direkt på din elnätsfaktura.