Välj ett bra elpris

Ibland gäller det att se över elpriser för att göra välinformerade beslut gällande elavtal. Det gäller även att se över elförbrukningen samt övriga elkostnader. Tycker du att du har högt elpris på dina elräkningar eller är det dags att välja ett elavtal till ditt hem? Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Därför listar vi här det du behöver veta om elpriser och vad fast eller rörligt elpris faktiskt innebär.

Hur styrs elpriset?

Med en växlande elmarknad kan det vara svårt att förstå hur elpriset styrs. Elpriset är beroende av en rad faktorer såsom hur ditt elhandelsbolag köper el på elbörsen som heter Nord Pool, samt elnätsavgiften som bestäms beroende på hur elen transporteras till ditt hem.

Utöver geografi påverkas ditt elpris även av energiskatt och moms. Elpriser påverkas även av allt från väderförhållanden till tillgången av diverse energikällor. Blåser det mycket kan elen bli billigare, precis som det kan bli dyrare om det är extra torrt och vattnet till vattenkraften inte fylls på. Olika säsonger påverkar också elpriset eftersom man i regel förbrukar mer el under vintern och mindre el under sommaren. 

Välja fast eller rörligt elpris 2021

Inledningen av 2021 bjöd på kallt och torrt väder men den senaste tidens mildare och blöta väder har fått elpriserna att så sakteliga backa tillbaka. För närvarande är det rörliga priset något lägre än fastprisavtalen. Hur vårens och sommarens priser utvecklar sig är i nuläget svårt att sia om. Nederbördsmängderna har stor inverkan på det nordiska elpriset och tillgången på vatten har under ganska lång tid varit god. Detta ger goda förutsättningar för ett lägre rörligt elpris under våren och tidiga sommaren. Det är dock inte osannolikt att överföringsbegränsningar i näten gör att priset i södra Sverige i perioder kopplar mot kontinenten och kan därmed ge högre priser i söder än i norr. 

På kort sikt kan kraftiga förändringar i väderbilden (temperatur, vind, nederbörd) få priserna att svänga ordentligt, men generellt sett är förutsättningarna goda för ett något lägre rörligt elpris framöver. Även om de rörliga priserna just nu är ganska snarlika fastprisavtalen tror vi att det rörliga priset på ett års sikt kommer att vara det mest fördelaktiga. 

För dig med lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vi tror att det på ett års sikt gäller även nu.

För dig som har lite högre förbrukning, till exempel bor i villa, och som känner osäkerhet inför ett rörligt pris, så ger ett rörligt pris med pristak eller ett fastprisalternativ en större trygghet och är därför en bra rekommendation. Just nu ligger fastprisavtalen på attraktiva nivåer.

Förutom att göra en elprisjämförelse är det som får störst kortsiktig påverkan på din elräkning att minska din elkonsumtion. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. 

Rörligt elpris – ett flexibelt val

Här ser du för- och nackdelar med att välja rörligt pris och olika avtalsvarianter.

Fast elpris – ett tryggt val

Fast elpris passar dig som vill undvika överraskningar.

Analys – så ser elmarknaden ut nu

Här hittar du vår senaste analys av elmarknaden.

Historisk utveckling av elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats de senaste tio åren.

Vad är elcertifikat?

Se varför elcertifikat är ett viktigt steg för att göra Sverige förnybart.

Vanliga frågor om elpriser

Ska man välja fast eller rörligt elpris? Vad är bäst? 

Att välja mellan fast eller rörlig är en bra fråga som många undrar. Fast pris är ett bra val om man vill undvika oförutsedda kostnader. Rörligt elpris passar dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar men ligger oftast lägre i pris i övrigt.

Läs mer om fast eller rörligt elpris

Vad består elpriset av?

Elpriset består av två delar, din elhandelskostnad som du själv kan påverka emot den el du förbrukar. Samt en elnätskostnad som består av en fast kostnad.

Läs mer om hur elpriset styrs 

När är elpriserna som lägst?

Det går tyvärr inte på förhand att säga en specifik period då elpriserna är som lägst. Elpriserna följer den nordiska elbörsen och priserna kan även variera utifrån väderförhållanden och tillgång av diverse energikällor.

Läs om den historiska utvecklingen av elpriset här