Välj ett bra elpris

Ibland gäller det att se över elpriser för att göra välinformerade beslut gällande elavtal. Det gäller även att se över elförbrukningen samt övriga elkostnader. Tycker du att du har högt elpris på dina elräkningar eller är det dags att välja ett elavtal till ditt hem? Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Därför listar vi här det du behöver veta om elpriser och vad fast eller rörligt elpris faktiskt innebär.

Hur styrs elpriset?

Med en växlande elmarknad kan det vara svårt att förstå hur elpriset styrs. Elpriset är beroende av en rad faktorer såsom hur ditt elhandelsbolag köper el på elbörsen som heter Nord Pool, samt elnätsavgiften som bestäms beroende på hur elen transporteras till ditt hem.

Utöver geografi påverkas ditt elpris även av energiskatt och moms. Elpriser påverkas även av allt från väderförhållanden till tillgången av diverse energikällor. Blåser det mycket kan elen bli billigare, precis som det kan bli dyrare om det är extra torrt och vattnet till vattenkraften inte fylls på. Olika säsonger påverkar också elpriset eftersom man i regel förbrukar mer el under vintern och mindre el under sommaren. 

Välja fast eller rörligt elpris 2020

Det rörliga priset är för närvarande i linje med fastprisavtalen. Priserna väntas ligga kvar på nuvarande nivåer eller stiga något under hösten. Hur vintern och vårens priser utvecklar sig är i nuläget svårt att sia om.

För dig med lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vi tror att det på ett års sikt gäller även nu.

För dig som har lite högre förbrukning, till exempel bor i villa, och känner osäkerhet inför ett rörligt pris, så ger ett rörligt pris med pristak eller ett fastprisalternativ en större trygghet och är därför en bra rekommendation. Just nu ligger fastprisavtalen på attraktiva nivåer.

Förutom att göra en elprisjämförelse är det som får störst kortsiktig påverkan på din elräkning att minska din elkonsumtion. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats.

Rörligt elpris – ett flexibelt val

Här ser du för- och nackdelar med att välja rörligt pris och olika avtalsvarianter.

Fast elpris – ett tryggt val

Fast elpris passar dig som vill undvika överraskningar.

Analys – så ser elmarknaden ut nu

Här hittar du vår senaste analys av elmarknaden.

Historisk utveckling av elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats de senaste tio åren.

Vad är elcertifikat?

Se varför elcertifikat är ett viktigt steg för att göra Sverige förnybart.

Vanliga frågor om elpriser

När är elpriserna som lägst?

Det går tyvärr inte på förhand att säga en specifik period då elpriserna är som lägst. Elpriserna följer den nordiska elbörsen och priserna kan även variera utifrån väderförhållanden och tillgång av diverse energikällor. 

Ska jag ha fast eller rörligt elpris till lägenhet?

Har du små marginaler i din hushållsbudget är fast elpris ett tryggt val för att undvika oförutsedda kostnader. Men historiskt sett har många tjänat på att ha ett rörligt elpris. 

Ska jag ha fast eller rörligt elpris till villa?

Normalt sett är det lite högre elförbrukning i en villa och vill du minimera risken för oförutsedda kostnader i hushållsbudgeten kan ett fast elpris var ett bra val. Men historiskt sett har många tjänat på att ha ett rörligt elpris.