Välj ett bra elpris

Ibland gäller det att se över elpriser för att göra välinformerade beslut gällande elavtal. Det gäller även att se över elförbrukningen samt övriga elkostnader. Tycker du att du har högt elpris på dina elräkningar eller är det dags att välja ett elavtal till ditt hem? Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Därför listar vi här det du behöver veta om elpriser och vad fast eller rörligt elpris faktiskt innebär.

Hur styrs elpriset?

Med en växlande elmarknad kan det vara svårt att förstå hur elpriset styrs. Elpriset är beroende av en rad faktorer såsom hur ditt elhandelsbolag köper el på elbörsen som heter Nord Pool, samt elnätsavgiften som bestäms beroende på hur elen transporteras till ditt hem.

Utöver geografi påverkas ditt elpris även av energiskatt och moms. Elpriser påverkas även av allt från väderförhållanden till tillgången av diverse energikällor. Blåser det mycket kan elen bli billigare, precis som det kan bli dyrare om det är extra torrt och vattnet till vattenkraften inte fylls på. Olika säsonger påverkar också elpriset eftersom man i regel förbrukar mer el under vintern och mindre el under sommaren. 

Vad påverkar mitt elpris?

Välja Fast eller rörligt elpris? 

Priserna kan röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet, vid stora förändringar i exempelvis vind och nederbörd. Med ett rörligt pris har du fördelen av att kunna följa med ner vid en eventuell prissänkning, även om en del framtida månader kan innebära ett tillfälligt högt pris. För dig med lägre förbrukning, och som känner dig trygg även om priset skulle stiga i vissa månader, är ett rörligt pris en bra rekommendation.

Förutom att göra en elprisjämförelse är minskad energianvändning det som får störst kortsiktig påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som inte förbrukas.

Rörligt elpris – ett flexibelt val

Här ser du för- och nackdelar med att välja rörligt pris och olika avtalsvarianter.

man sitter med barn i soffan och tittar på film

Timpris – för en flexibel elanvändning

Har du möjlighet att vara flexibel i din förbrukning över dygnet? Då kan ett timprisavtal passa dig.

Fast elpris – ett tryggt val

Fast elpris passar dig som vill undvika överraskningar.

Analys – så ser elmarknaden ut nu

Här hittar du vår senaste analys av elmarknaden.

Att tänka på när du jämför elpriser

7 tips och allt annat du behöver veta för att enklare jämföra elpriser och välja elavtal. Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Historisk utveckling av elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats de senaste tio åren.

Vad påverkar elpriset? 

Här förklarar vi hur elpriset styrs av tillgång och efterfrågan.

Vad är elcertifikat?

Se varför elcertifikat är ett viktigt steg för att göra Sverige förnybart.

Vanliga frågor om elpriser

Ska man välja rörligt fast eller rörligt elpris? Vad är bäst? 

Att välja mellan fast eller rörlig är en bra fråga som många ställer. Fast pris är ett bra val om man vill undvika oförutsedda kostnader. Rörligt elpris passar dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar men ligger oftast lägre i pris i övrigt.

Läs mer om fast eller rörligt elpris

Vad består elpriset av?

Elpriset består av två delar, din elhandelskostnad som du själv kan påverka emot den el du förbrukar. Samt en elnätskostnad som består av en fast kostnad.

Läs mer om hur elpriset styrs

När är elpriserna som lägst?

Det går tyvärr inte på förhand att säga en specifik period då elpriserna är som lägst. Elpriserna följer den nordiska elbörsen och priserna kan även variera utifrån väderförhållanden och tillgång av diverse energikällor.

Läs om den historiska utvecklingen av elpriset här