Välj ett bra elpris

Ibland gäller det att se över elpriser för att göra välinformerade beslut gällande elavtal. Det gäller även att se över elförbrukningen samt övriga elkostnader. Tycker du att du har högt elpris på dina elräkningar eller är det dags att välja ett elavtal till ditt hem? Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Därför listar vi här det du behöver veta om elpriser och vad fast eller rörligt elpris faktiskt innebär.

Hur styrs elpriset?

Med en växlande elmarknad kan det vara svårt att förstå hur elpriset styrs. Elpriset är beroende av en rad faktorer såsom hur ditt elhandelsbolag köper el på elbörsen som heter Nord Pool, samt elnätsavgiften som bestäms beroende på hur elen transporteras till ditt hem.

Utöver geografi påverkas ditt elpris även av energiskatt och moms. Elpriser påverkas även av allt från väderförhållanden till tillgången av diverse energikällor. Blåser det mycket kan elen bli billigare, precis som det kan bli dyrare om det är extra torrt och vattnet till vattenkraften inte fylls på. Olika säsonger påverkar också elpriset eftersom man i regel förbrukar mer el under vintern och mindre el under sommaren. 

Vad påverkar mitt elpris?

Välja fast eller rörligt elpris 2021

Under den närmaste framtiden kommer prisutvecklingen att vara fortsatt kopplad till nederbördsmängd, vind samt till utveckling av nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna, den så kallade hydrologiska balansen. Inför den här hösten kommer dock även priserna på gas, kol och utsläppsrätter få stor inverkan på det nordiska elpriset.

Eftersom lagernivåerna för gas i Europa fortfarande ligger under normala nivåer för årstiden, kommer tillgången och priset för gas, tillsammans med utsläppsrätterna, vara en stark prisdrivare.

Inför hösten och vintern bedömer vi att elpriset i Sverige kommer ligga kvar på nuvarande nivåer eller stiga ytterligare. Priset på kontinenten är fortfarande betydligt högre än i södra Sverige och det innebär en avsevärd risk för fortsatta prisuppgångar. 

Eftersom hydrobalansen just nu ligger under normala nivåer för årstiden ökar också känsligheten för priset i norr. Det innebär även att vattenkraftsproducenterna har större kontroll på vattenflödena och sannolikt kan lyfta spotpriset ytterligare. Dessutom kommer elexporten söderut fortsätta i den mån överföringskapaciteten tillåter eftersom elproducenterna får så pass mycket bättre betalt för elen på kontinenten.

Priserna kan dock röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet, vid stora förändringar när det gäller vind och nederbörd.

Fastprisavtalet på 3 år ser för närvarande ganska dyrt ut prisområde Malmö (SE4), dock ligger både det rörliga priset och fastpris 1 år just nu ännu högre. 

För dig med lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vi tror att det på ett års sikt gäller även nu, dock kan priserna periodvis vara höga i höst och vinter. 

För dig som har lite högre förbrukning, till exempel bor i villa, ger ett rörligt pris med pristak eller ett fastprisalternativ en större trygghet och är därför en bra rekommendation. Fastpris 3 år är billigare än Fastpris 1år, men att binda upp priset på en kortare tidshorisont är i dagens höga prisläge ändå att rekommendera. Ett vinteravtal är också ett bra alternativ om du vill prissäkra endast vintermånaderna. Hör gärna av dig till vår kundtjänst om du vill se över ditt elavtal.

Förutom att göra en elprisjämförelse är det som får störst kortsiktig påverkan på din elräkning att minska din elkonsumtion. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats.

Rörligt elpris – ett flexibelt val

Här ser du för- och nackdelar med att välja rörligt pris och olika avtalsvarianter.

Fast elpris – ett tryggt val

Fast elpris passar dig som vill undvika överraskningar.

Analys – så ser elmarknaden ut nu

Här hittar du vår senaste analys av elmarknaden.

Historisk utveckling av elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats de senaste tio åren.

Vad påverkar elpriset? 

Här förklarar vi hur elpriset styrs av tillgång och efterfrågan.

Vad är elcertifikat?

Se varför elcertifikat är ett viktigt steg för att göra Sverige förnybart.

Vanliga frågor om elpriser

Ska man välja fast eller rörligt elpris? Vad är bäst? 

Att välja mellan fast eller rörlig är en bra fråga som många undrar. Fast pris är ett bra val om man vill undvika oförutsedda kostnader. Rörligt elpris passar dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar men ligger oftast lägre i pris i övrigt.

Läs mer om fast eller rörligt elpris

Vad består elpriset av?

Elpriset består av två delar, din elhandelskostnad som du själv kan påverka emot den el du förbrukar. Samt en elnätskostnad som består av en fast kostnad.

Läs mer om hur elpriset styrs

När är elpriserna som lägst?

Det går tyvärr inte på förhand att säga en specifik period då elpriserna är som lägst. Elpriserna följer den nordiska elbörsen och priserna kan även variera utifrån väderförhållanden och tillgång av diverse energikällor.

Läs om den historiska utvecklingen av elpriset här