Det aktuella elpriset beror på många olika faktorer som var för sig oftast påverkar priset uppåt och nedåt. Just nu verkar alla faktorer i samma riktning – något som gör att elpriset blir högt.

Därför är elpriset högt just nu

Den mesta elproduktionen sker i norra Sverige, främst med vattenkraft. På grund av årets torra sommar och den kalla vintern innan dess innehåller vattenmagasinen mindre vatten än normalt. Elen ska sedan överföras till södra delarna av landet där den mesta av förbrukningen sker, med hjälp av transmissionsnätet. I nätet finns vissa begränsningar som kan orsaka flaskhalsar. Båda dessa faktorer gör att elpriset ökar.

Varför är elpriset högre i södra Sverige?

I de södra delarna av landet har vi inte så mycket elproduktion som kan hjälpa till. Kärnkraftverken har haft översyn som i vissa fall tagit längre tid än planerat och vindkraftverkens elproduktion har minskat på grund av mindre blåst.

I vissa perioder med hög efterfrågan får vi importera el från våra grannländer, särskilt till södra Sverige. När världens ekonomier startar upp igen efter Covid-19 är efterfrågan på denna el hög – något som gör att marknadspriserna är mycket höga. I många fall produceras elen av fossila bränslen som gas och kol.

Särskilt gaspriset är mycket högt för tillfället, på grund av låga nivåer i de europeiska gaslagren och minskade leveranser från Ryssland. El som produceras med fossila bränslen måste dessutom kompenseras för med utsläppsrätter. Dessa är högt prissatta just nu och påverkar nivån på elpriset.

Illustration över Skåne

Så bestäms elpriset

Elpriset bestäms på elhandelsbörsen Nord Pool. Där påverkas priset av utbud och efterfrågan, både inom Sverige och i närliggande länder som vi har överföringar till och från. I Sverige har vi också fyra elprisområden där elpriserna varierar.

Elpriset just nu och framöver

Se det aktuella elpriset i ditt elområde och läs mer om våra prognoser för elpriset under den närmaste framtiden.

Fast eller rörligt elpris?

Få reda på hur fast och rörligt elpris fungerar, vilka fördelar och nackdelar alternativen har och vad som passar ditt hushåll bäst.

Elprisexperten förklarar

Vi rådfrågade vår elprisexpert Lotta om några vanliga funderingar vi får från våra kunder, om allt från elprisområden och elnätsavgiften till E.ON:s ansvar – här reder hon ut begreppen.

Solceller skyddar dig mot höga elkostnader

Många av våra solcellskunder halverar sin elräkning. Med solceller på taket får du en lägre energikostnad från dag ett, och efter 10 år är ditt solcellssystem avbetalat, och resten är ren vinst. 

Påverka din elkostnad

Det som gör allra störst skillnad för dina kostnader på kort sikt är att hålla koll på din elförbrukning – tänk över vad du kan göra hemma för att minska konsumtionen. Som kund hos oss kan du logga in på Mitt E.ON och se din dagliga förbrukning.

pappa håller i läsplatta och en flicka skrattar

Så sparar du el hemma 

Hemmets värsta energitjuvar kan ofta hittas där du minst anar det, men att minska förbrukningen behöver inte vara svårt. Vi hjälper dig med handfasta tips för att göra det så enkelt som möjligt, vare sig du bor i lägenhet eller villa.