Svårt att välja elavtal? Du är inte ensam. Särskilt nu när elpriserna är så höga är det många som vill ha råd. Den här guiden svarar på de vanligaste frågorna och går igenom vad du behöver tänka på när du jämför elpriser och väljer elavtal.

Vad har E.ON för elpris?

Det rörliga elpriset följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool och sätts vid månadens slut. Har du fast elpris betalar du samma avtalade pris per kilowattimme under hela bindningstiden. Sedan tillkommer moms, påslag och elcertifikat.  

Vad är viktigast när jag jämför elavtal?

Här är 7 tips att ta med dig innan du bestämmer dig.

1. Välj ett elavtal som passar dig

Fundera på om fast eller rörligt elpris är bäst för dig. Mer om skillnaden på de olika pristyperna kan du läsa om längre ner på den här sidan.

2. Att jämföra elpriser samma månad

Elpriset kan variera mycket från månad till månad. Titta därför alltid på vad elpriset har varit hos olika elbolag under samma månad när du jämför. Jämför också din egen förbrukning med samma månad föregående år, så att du får rätt bild.    

3. Välj passande bindningstid

Vilken bindningstid du ska välja beror på din situation. Gillar du till exempel att följa elmarknaden och vill kunna byta elavtal snabbt, kan kort eller ingen bindningstid vara en fördel. 

4. Ha koll på uppsägningstiden

Se till så att du inte avbryter ditt gamla elavtal i förtid när du byter. Då kan du råka ut för avgifter. 

5. Läs villkoren ordentligt

Ta till exempel reda på vad som gäller när du säger upp elavtalet eller byter bostad. Kontrollera även om det tillkommer kostnader för tilläggstjänster.

6. Titta inte bara på priset 

Saker som kundservice kan också vara viktigt i fall något skulle ske. Hur hanterar elbolaget klagomål och problem? Våra certifieringar Schysst Elhandel och Trygg Kundkontakt är ett kvitto på vårt kundfokuserade arbete.  

7. Se upp för oseriösa elbolag

Många lockar med låga elpriser. Blir du kontaktad av en säljare rekommenderar vi att kontrollera elbolaget innan du tecknar elavtal med dem. Det hjälper dig att undvika oseriösa elbolag. Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå kan du läsa hela svarta listan

Fast eller rörligt elpris?

Många undrar om fast eller rörligt elpris är bäst. Beroende på din elförbrukning och ekonomi finns det fördelar med båda. Det viktigaste är att du gör ett aktivt val. Med tanke på det höga elpriset just nu kan det vara skönt att binda sitt elpris inför vintern, för att skydda sig mot eventuella pristoppar. Vill du byta från rörligt elpris till fast, hjälper vår kundservice gärna till. 

Fast elpris

Fast elpris är ett bra val om du vill ha tryggheten i att slippa oförutsedda kostnader. Du betalar samma pris per kilowattimme under din bindningstid och påverkas inte av toppar och dalar på elmarknaden under året.

Rörligt elpris

Klarar du tillfälliga pristoppar och vill dra nytta av nedgångar, kan det vara en fördel att välja rörligt elpris. Priset per kilowattimme varierar från månad till månad, men i längden brukar rörligt elpris vara billigare än fast. 

Hur sänker jag min elkostnad?

Framförallt är det en fördel att vara aktiv och se över ditt elavtal. På kort sikt kan du även minska din elkostnad genom att helt enkelt använda mindre el. Sänk inomhusvärmen, duscha kortare tid eller undvik torktumlaren. Fundera på vilka vanor du kan tänka dig att ändra och satsa på att spara där. Bor du i hus kan du effektivisera energianvändningen på längre sikt, genom att till exempel investera i smartare uppvärmning eller täta och byta fönstren. 

Var kommer elen ifrån?

För dig som bryr dig om miljön kan det vara avgörande var elen kommer ifrån när du ska välja elavtal. Med oss får du el från förnybara energikällor

Vindkraft

Vindkraft är en oändlig och därmed förnybar energiresurs. När vindkraftverken väl satts i drift genererar de inga utsläpp eller restprodukter. Eftersom vindkraft är beroende av att det blåser, placeras ofta vindkraftverk ute till havs. 

Vattenkraft

I Sverige finns massor av vatten. Genom att lagra det i stora magasin kan vattnet användas till att producera el när den behövs som mest. Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla. Samtidigt innebär det ingrepp i naturen, vilket påverkar både landskapet och djurlivet.  

Solenergi

Solenergi är oändlig och förnybar. Dessutom orsakar driften inga utsläpp. Jämfört med mängden energi som kan utvinnas ur solceller och solfångare, är energiåtgången vid produktionen av dem liten. En nackdel är att solenergi är väder- och säsongsberoende.

Fler frågor och svar

Vad påverkar priset per kilowattimme?

Priset per kilowattimme påverkas av vilken typ av elavtal du har. Har du rörligt elpris varierar det från månad till månad. Vilket av Sveriges fyra elområden du bor i har också betydelse. Priset per kilowattimme kan bli högre i södra Sverige än i norra. 

Vad ingår i elnätsavgiften?

Genom elnätsavgiften är du med och betalar för drift och underhåll av elledningarna. Vi investerar stort i elnäten och ökar kapaciteten, jobbar förebyggande för att förhindra avbrott och tar fram nya lösningar. Allt för att du ska få el när du behöver den.

Vad är skillnaden på elhandelsavgift och elnätsavgift?

Elhandelsavgiften handlar om den el du förbrukar. Även årsavgiften ingår här. Elnätsavgiften är kostnaden för drift och underhåll av elledningarna. I den ingår fast abonnemangskostnad, elöverföring per överförd kilowattimme och den statliga energiskatten.

Hur fungerar elpriset?

Hur sätts elpriset i Sverige? Vad är Nord Pool och vad menas med elområden? Lär dig mer om hur elpriser fungerar här.

Tips som sparar energi hemma

Ett bra elpris är en bra förutsättning för låga energikostnader. Men det finns mycket du kan göra hemma som påverkar din förbrukning.

En smart mix av förnybart

Hos oss får du bara energi från förnybara källor. Se hur du bidrar till omställningen genom att teckna ett elavtal med oss.