Elproduktionen i Sverige kommer främst från vatten- och kärnkraftverk. Kan vinden blåsa ikapp? 

El- och energiproduktion – vad är egentligen skillnaden?

Energi finns överallt. Det finns naturligt runt omkring oss i oändliga och förnybara källor som i luftens vindar, solens strålar och i kraften av vattnet som forsar fram eller på dess vågor. Energi finns också i icke förnybara källor som fossila bränslen och kärnkraft.

Energi kan enligt energiprincipen aldrig skapas eller förstöras – bara omvandlas. I kraftverk omvandlas energikällorna till elektricitet som kan transporteras genom kraftnätet till ditt hem, kontoret eller industrin. El är med andra ord en energibärare. Processen där energikällan omvandlas till energibärare som kan användas av människan, till exempel el eller värme, kallas för energiproduktion. El är en typ av energiproduktion och Sveriges energiproduktion består av el och fjärrvärme. Under 2019 stod 56,4 procent av den totala energianvändningen av förnybar energi.

Hur mycket energi (TWh) använder Sverige?

Energiproduktionen sker i ett slutet system. Eftersom el inte kan sparas, annat än i kortare stunder i batterier, måste det produceras exakt lika mycket ström som används för att det ska vara balans. Skulle det bli obalans i systemet blir det strömavbrott. För att hålla energitillförseln på exakt rätt nivå importerar och exporterar Sverige el till grannländerna och till Baltikum. Fjärrvärme går inte att exportera lika effektivt eftersom energiförlusten ökar med transportsträckan.

Energimyndighetens årsredovisning för 2020 anger att den totala elproduktionen för 2020 var 159 terawattimmar (TWh). Samtidigt var den totala elanvändningen för samma år 134 TWh. Att användningen var mindre än produktionen betyder att Sverige under året har exporterat mer el än vad som har importerats. Totalt nettoexporterades 25 TWh el förra året. Sveriges befolkning använder 134 TWh el. Men vi blir alltmer effektiva i vår användning och jämfört med 2019 minskade elanvändningen med 3 TWh.

Sveriges elproduktion - var kommer elen ifrån?

Under 2020 bestod Sveriges elproduktion av 45 procent av vattenkraft och 30 procent av kärnkraft. Faktum är att den energi som utvinns från våra vattendrag och kärnkraftverk räcker till nästan 75 procent av all elektricitet som förbrukas i Sverige. De resterande består av 17 procent vindkraft och 8 procent konventionell värmekraft. Att vindkraften utgör så mycket som 17 procent är rekordsiffror som beror på att vindkraften har byggts ut och att det blåste en hel del under året. Elproduktionen från solceller ökar kraftigt, med 56 procent mer än året innan. Dock utgör den än så länge en så liten del av den totala produktionen att den inte är med i denna sammanställning.

Andel av elproduktionen 2020
Källa: Energimyndigheten

Det är Energimyndigheten som är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken på energiområdet, och det är därifrån statistiken för 2020 är hämtad. 

Elproduktion i Sverige – statistik från de senaste 10 åren

SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in. Viss data finns så långt tillbaka som 1970. I denna tabell sammanställs elproduktionen i Sverige från de senaste tillgängliga 10 åren.

Tabell med statistik över Sveriges elproduktion 2010-2019
Källa: Energimyndigheten

Ser du inte siffrorna i tabellen? Här kan du ladda ner tabellen som en pdf.

Framtidens elproduktion – 100% förnybar 2040

Hur kommer framtidens elproduktion att se ut? Vi kan ju inte se in i framtiden men en sak är säker och det är att världen totalt sett kommer att behöva mer elkraft i framtiden. Allt fler prylar blir eldrivna och allt fler länder ökar sin elkonsumtion. Redan i år förbrukar världen totalt sett dubbelt så mycket energi som för 20 år sedan. 

Regeringen har satt upp mål om att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdssamhälle. Ett av de svenska energimålen är att elproduktion år 2040 ska vara 100 procent förnybar. För att kunna nå målet är vindkraften en viktig källa.

Eftersom förbrukningen går upp måste vi alla göra vad vi kan för att nå målen. Detta kan vi nå genom att vara mer energieffektiva i hur vi använder elen. Så långt det är möjligt behöver vi också välja el från fossilfria och förnybara energikällor. Du kan också bidra med förnybar elproduktion genom solceller och vindkraftverk som finns i mindre storlekar för privat bruk.

100% förnybar el - E.ONs mål för 2025

Att Sverige ska dubbla den förnybara produktion på 20 år kan verka som ett tufft mål. Men vi på E.ON är säkra på att det är fullt möjligt. Så säkra så att vi ställer ännu tuffare krav på vårt bidrag för ett mer hållbart samhälle! Vårt mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Vår elproduktion är redan nu 97 procent förnybar och återvunnen så vi är mycket nära att nå målet. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att nå vårt mål.

Teckna nytt elavtal

Här kan du teckna det elavtal som passar dig bäst.