Grattis till din nya milstolpe! Att bo ihop är resurs- och klimatsmart, mysigt, ofta ekonomiskt gynnsamt och i många fall ett naturligt nästa steg i kärleksrelationen. Man kan också flytta ihop med en eller flera kompisar eller kanske ett syskon. Eftersom särskilda regler gäller för två personer inom en kärleksrelation som flyttar ihop, är det just den boendekonstellationen vi kommer att fokusera på i denna artikel. Här hjälper vi dig att reda ut de vanligaste funderingarna.

Följ en checklista

Innan du och din partner flyttar ihop är det viktigt att tänka på vissa praktiska saker, som till exempel att hemförsäkringen täcker er båda. I vår checklista inför flytten kan du läsa mer om hemförsäkring, flyttstädning, löpande betalningar och hur du går tillväga för att flytta ditt elavtal. Gå igenom checklistan för att säkerställa att ni inte har missat något.

Flytta ihop med barn och bonusbarn – undvik fallgroparna 

Att flytta ihop med barn och/eller bonusbarn är sällan friktionsfritt. Ett sätt att undvika konflikter är att noga prata igenom det nya vardagslivet innan ni flyttar ihop så att du och din partner är överens om ekonomi, rutiner och syn på uppfostran inför flytten. Att lära sig att leva ihop kan vara svårt och blir knappast lättare ju fler parter som är involverade, så var förlåtande mot er själva och låt det ta den tid som behövs för att få det att fungera för er alla.

Så löser ni ekonomin när ni flyttar ihop

Hur du och din partner väljer att göra upp om ekonomin när ni bor ihop är helt upp er. Kanske vill ni ha gemensam ekonomi, kanske vill ni dela upp utgifterna utifrån inkomst eller kanske vill ni ha ett gemensamt bankkonto där ni varje månad för över en lika stor summa pengar. Så länge ni är överens innan och följer det ni gemensamt har kommit fram till finns det inga rätt och fel.

Sambolagen hyresrätt 

Vad händer med hyreskontraktet om ni bestämmer er för att flytta isär? Vem har rätt till möblerna? En grundregel är att allt ni har införskaffat till ert gemensamma hem ska delas lika vid separation. För att er gemensamma hyresrätt ska räknas som samboegendom krävs det att ni båda står på hyreskontraktet, eller att hyresrätten skaffades med avsikten att ni skulle bo där tillsammans. Vem hyresrätten tilldelas vid separation avgörs av vem som anses vara i störst behov av den. Detta avgörs av en helhetsbedömning där bland annat ålder, hälsa, eventuella barn och ekonomisk situation tas med i beräkningen.

Sambolagen bostadsrätt och villa

En bostadsrätt eller villa som har införskaffats för att användas som gemensam bostad räknas i enlighet med sambolagen som samboegendom oavsett vem som har betalat för köpet av bostaden. Om du och din partner flyttar in i en bostadsrätt eller villa som en av er redan äger räknas den däremot inte som samboegendom. Trots det kan bostaden vid en eventuell separation tilldelas den person som bedöms vara i störst behov av den, på samma grunder som vid fallet med hyresrätt. Den som får behålla bostaden måste dock betala halva nettomarknadsvärdet till den som tvingas flytta ut.

Skriva samboavtal

Om du och din partner vill kringgå sambolagen och i stället förhålla er till regler ni själva kommer överens om behöver ni upprätta ett samboavtal. För att skriva ett sådant avtal kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist. En sak att tänka på är att samboavtalet inte medför något ekonomiskt skydd vid dödsfall. Vill man ge sin efterlevande partner ett sådant skydd behöver man i stället skriva ett testamente.

Källa: Hallåkonsument, Regeringen

Teckna nytt elavtal

Här kan du teckna det elavtal som passar dig bäst. 

Vill du ha hjälp med att välja elavtal? 

Vi finns här för dig så att du väljer rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. Boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi pratar elavtal med dig.