Det finns några olika typer av laddkontakter för elbilar på marknaden idag. Det är viktigt att veta vilken du har i din bil, så att du kan ladda den på rätt sätt. Vi ska utforska de olika typerna av uttag och vilken strömstyrka de kan leverera.

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att vara expert på de olika typerna av laddningsuttag. Du kommer att veta vilket uttag som är rätt för din bil och hur du laddar den på rätt sätt. Den här kunskapen kommer att vara till nytta när du behöver ladda din bil utanför hemmet eller vid en offentlig laddningsstation.

Typ 1 kontakt

Typ 1 laddkontakter

Typ 1-kontakten är en äldre variant av uttag med enfas växelström. Det är ofta asiatiska bilar som använder typ 1 men den är i grunden en amerikansk kontakt. Kontakten kan hantera en strömstyrka på 32 A och kan då ladda bilen med 7,4 kW ifall du har en bil och laddbox som kan tillföra mängden ström. I Europa tillverkas det inte bilar med typ 1 kontakt då vi tillsammans har gått över till typ 2.

Typ 2 kontakt

Typ 2 laddkontakter (Mennekes)

Typ 2-kontakten är det vanligaste uttaget för elbilar i Sverige och Europa. Denna standard har utvecklats av Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC). Typ 2-kontakten har krävts på alla nya bilar som säljs i Europa sedan 2015.

Typ 2 kontakten laddar bilen med AC-ström och effekten som används vid denna typ av kontakt ligger på 7,4 till 22 kW.

CCS kontakt

CCS laddare

CCS (Combined Charging System) är en standard för snabbladdning och är en utvecklad version av typ 2 kontakten. Hur snabbt du kan ladda din elbil beror på hur mycket ström bilen kan ta emot och hur mycket laddaren kan ge. Denna typ av uttag kan ladda elbilar med upp till 50 kW likström.

Chademo-kontakt

CHAdeMo laddare

CHAdeMO-kontakten är en snabbladdningsstandard som utvecklats av japanska företag. Namnet CHAdeMO är en förkortning av "CHArge de MOve", som betyder "ladda för att röra sig".

Denna typ av uttag kan ladda elbilar med upp till 50 kW likström. CHAdeMo används inte så mycket i Sverige men Nissans modell Leaf har det som standard.

DC Laddning (Likströmsladdning)

DC laddning är när du laddar din elbil med likström. Likströmsladdning är snabbare än växelströmsladdning, men kräver mer utrustning och är därför dyrare. Likströmsladdning är inte lika vanligt förekommande som växelströmsladdning, men det blir alltmer populärt i takt med att infrastrukturen för likströmsladdningsstationer byggs ut.

AC laddning (Växelström)

AC laddning innebär att du laddar din elbil med växelström. Växelströmsladdning är den vanligaste typen av laddning och alla elbilar kan laddas med växelström. Växelströmsladdning är långsammare än likströmsladdning, men den är mer allmänt tillgänglig och billigare.

Frågor om laddningsuttag

Vilka bilar har CHAdeMo?

Nissans Leaf och Mitsubishi Outlander PHEV har Chademo som standarduttag.

Vad kostar det att ladda på Tesla Supercharger?

Det kostar i snitt 4 - 8 kronor per kWh. En full laddning för Tesla Model 3 kostar 250 - 500 kronor beroende på vad elpriset är när du laddar.

Vad är DC ström?

DC ström är likström och är den typ av elektricitet som kommer från batterier. DC strömmen rör sig alltid rakt och kan genereras av förnybar energi som exempelvis solpaneler.

Vad är AC ström?

AC ström eller växelström är en elektrisk ström som regelbundet byter riktning. Omvändningen sker många gånger per sekund, vanligtvis 60 gånger per sekund i länder som använder ett 60 Hz-kraftnät. I länder som använder ett 50 Hz elnät vänder strömmen 50 gånger per sekund.

Hur vet jag om min bil har en typ 1 eller typ 2 kontakt?

Typ 1 laddkontakten är mindre vanlig och finns främst på äldre modeller av elbilar eller laddhybrider. Du kan känna igen typ 1 kontakten genom de 5 hålen som är formade lite som en smiley med 2 hål som ögon och tre hål som en glad mun. I annat fall har du troligtvis typ 2 kontakt på din elbil.