• Arbets- och materialkostnader för installation av laddbox hemma
 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion
 • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Detta ingår i alla våra laddboxar.
 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo. Dessa standarder uppfyller alla våra laddboxar.

 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll
 • Mobila laddningspunkter
 • Andra standarder för anslutning än ovan angivna
 • Återställningsarbete efter installation
 • Kontrollera att du har rätt till skattereduktion för grön teknik
 • Beställ laddbox och ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik genom att fylla i din fastighetsbeteckning
 • Efter din installation, får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen
 • Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från skatteverket. Om ansökan inte går igenom, fakturerar vi dig beloppet.

Från 9 995 kr

19 990 kr

Pris inkl. installation och 50% grönt rotavdrag

 • Ladda upp till 5 ggr snabbare
 • Installation ingår
 • Lastbalansering ingår