E.ON Biofor har förvärvats av St1

Vi hänvisar därför till st1biogas.se. Där hittar du allt som rör biogas.