Allt börjar med er unika data

Misstänker du att ditt företag använder för mycket energi? Eller ser du kanske potential i att stärka er miljöprofil? Vi erbjuder en rad smarta tjänster som hjälper dig att optimera företagets energianvändning och öka lönsamheten. Gemensamt för alla är att de tar avstamp i er specifika data. Så att ni får styrning på energiflödet och enkelt kan utvärdera olika åtgärder.

Energidata API – datahämtning utan mellanhänder

Med tjänsten Energidata API får du senaste tekniken för överföring, samtidigt som du slipper mellanhänder som samlar energidata åt dig. Ditt uppföljningssystem hämtar enkelt den energidata du vill ha, när du vill. Inget manuellt arbete, ingen risk för felaktiga eller uteblivna värden.

Energidata API ger alltid mätvärden i den högsta upplösning vi har och kan leverera, samt all historik vi har tillgång till. Självklart ingår all energidata för alla era anläggningar som finns i E.ON Navigator.

Läs mer om Energidata API

E.ON Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor.

Energikartläggning – en komplett översyn 

Energikartläggning är vår metod för att effektivisera din verksamhets totala energianvändning, och är ett perfekt första steg att ta. Målet är att identifiera de mest lönsamma åtgärderna ni kan genomföra och upprätta en konkret handlingsplan.  Insikterna från energikartläggningen fungerar också utmärkt som underlag när företagsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.

Lagkrav

För större företag finns det sedan 2014 ett lagkrav från Energimyndigheten att en energikartläggning måste genomföras. Dessa lagstadgade kartläggningar genomförs av certifierade experter, där de första blivit certifierade under våren 2016. Vi har flera certifierade experter som kan genomföra en energikartläggning av ett specifikt område inom din verksamhet (till exempel belysningen) eller om du vill göra en större kartläggning inom ramen för lagkravet. Vi hjälper också till med genomförande av de åtgärder som kommer fram vid energikartläggningen.

Vinster

 • Kostnadsbesparingar-  i genomsnitt 10-20 % årligen
 • Mindre miljöpåverkan
 • Mindre risk för driftstörningar
 • Full kartläggning av energianvändningen
 • Lista på förbättringsåtgärder
 • Jämförbara analyser
 • Uppfyller alla myndighetskrav

Det här får ni hjälp med

Utredning

Vi går tillsammans igenom verksamheten för att få en övergripande bild av era energiflöden och deras miljöpåverkan. Resultatet blir en åtgärdslista på energiförbättringar, alla försedda med pay off-tid. Vi tar även fram nyckeltal och gör en avstämning mot de mål som verksamheten har för sin energianvändning.

Analys

Vi detaljstuderar de föreslagna åtgärderna, och hittar möjligheter att effektivisera energianvändningen hos enskilda system.  Vi tar också i beaktan synergieffekter som kan uppstå vid tänkta förändringar. Målet är att få fram ett tekniskt och ekonomiskt beslutsunderlag.

Beslut

Med underlaget från analysen brukar det vara ganska enkelt att fatta beslut om vilka investeringar som ska göras. Nu fastställs en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder som ska genomföras och inom vilken tidsram.

Genomförande

När energisparåtgärderna ska genomföras kan vi hjälpa till, dels med egna resurser, dels med vårt väl utvecklade kontaktnät. Det kan röra sig om renovering av gamla system, upphandling av nya eller utbildning av personal.

Uppföljning

Uppföljningen säkerställer att allting som bestämts verkligen genomförs på rätt sätt och inom tidsramen. Dessutom ska den fastställa att energikartläggningen motsvarar de besparingsmål som gemensamt beslutats i projektets inledning. Om det finns ytterligare behov, inom ett annat teknikområde eller anläggning, finns det möjlighet att gå ett varv till med energikartläggningen.

Intresserad?

Kontakta din personliga kontakt eller en av våra energiexperter.

Dataexport – tjänsten som levererar förbrukningsdata direkt till ditt ekonomisystem.

Att manuellt följa upp förbrukningen för varje anläggning i er verksamhet skulle vara oerhört resurskrävande. Med vår tjänst Dataexport kan du istället få alla mätvärden automatiskt levererade till ditt ekonomisystem - ett oerhört smidigt sätt att få detaljstyrning på verksamhetens energianvändning.

Välj själv frekvens och format

Vi anpassar och grupperar självklart sändningarna efter era behov, välj fritt mellan månatliga, veckovis eller dagliga leveranser. Informationen skickas också i det format du föredrar, exempelvis text- och tabellfiler. 

Fungerar för el, gas och fjärrvärme

För varje fjärrvärmemätare levererar vi fyra mätserier; energi, volym, framledningstemperatur och returledningstemperatur. För gas skickar vi uppmätt volym och preliminär energiförbrukning. Och för el levereras både en aktiv och reaktiv timserie.

Vinster

 • Slipp manuellt resurskrävande arbete
 • Följ upp energianvändning och miljöpåverkan
 • Beräkna kostnader
 • Identifiera besparingsmöjligheter
 • Använd mätvärden till internfakturering och produktionskalkyler

FaBo har nu mer stenkoll på sina mätvärden

Fastighetsbolaget FaBo arbetar aktivt med mätvärden, både för sina egna och för kommunens fastigheter. Målet är att 20 % av energiförbrukningen ska effektiviseras bort på tio år, och då är uppföljningen kritisk. Med E.ONs Dataexport får man nu information levererad från samtliga el- och gasmätare - rakt in i det interna ekonomisystemet.

– Fördelen med produkten är uppenbar, säger Gerhard Andersson, driftingenjör på FaBo. Alternativet hade varit att ta sig runt och läsa av för hand, vilket hade varit mycket tidskrävande. Med E.ON Dataexport går det snabbt och produkten minskar dessutom risken för felavläsningar.

Exakta mätvärden varje månad

FaBo har 92 egna fastigheter och hanterar därutöver energiuppföljningen för 105 kommunala fastigheter i Falkenberg. E.ON Dataexport går att få för el, gas, värme och kyla. FaBo har valt att få mätvärden för månadsavläst el och gas samt timmätt el, värden som överförs via FTP fyra dagar efter varje månadsskifte.

Vill bearbeta informationen

– E.ON har en bra och lättanvänd webbtjänst, Mina sidor Företag, där det går att få kunskap om förbrukning och fakturor etc. Den informationen är en bra start. Därutöver kan vi med underlaget från E.ON Dataexport jämföra fastigheterna efter verksamhetstyp, efter förbrukning kWh/m2 och typ av värmesystem. Då använder vi graddagskorrigerade värden med jämförbara siffror oavsett årliga klimatvariationer. Jämförelserna är viktiga för vår energiuppföljning.

– Fördelen med E.ON Dataexport är att mätvärdena kan användas direkt i programmet. Det krävs ingen handpåläggning, säger Gerhard Andersson.

Tufft energimål

Med rätt information lätt tillgänglig kan FaBo fokusera på analysen.

Mätvärdena jämförs mot tidigare perioder och mot andra fastigheter. Ligger någon fastighet högt i förbrukningen och i så fall varför?

– Vi är med i SABOs Skåneinitiativ och vårt mål är att sänka energiförbrukningen med 20 procent på tio år. Energimålet sattes 2007 och vi följer det rätt väl. Erfarenheten är att det finns goda besparingsmöjligheter när du har kunskap om hur anläggningarna ska drivas. Med E.ON Dataexport sitter vi med alla fakta om el- och gasförbrukning och har stenkoll, betonar Gerhard Andersson.

Undermätning – få en detaljbild av er förbrukning

Med en egen undermätare för varje enskild maskin, hyresgäst eller byggnad kan du enkelt följa upp förbrukningen på detaljnivå. Det ökar medvetenheten och gör det lättare att fördela kostnaderna på ett rättvist sätt. Vi tar hand om installationen, och visualiserar era mätvärden direkt på E.ON Navigator. Allt du behöver göra är att logga in.

Intresserad?

Kontakta din personliga säljare eller skicka en intresseanmälan - så kontaktar vi dig.

E.ON Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor- nu med fler smarta funktioner!

Logga in

Portföljförvaltning

Låt våra experter hantera era finansiella inköp på el- och gasmarknaden.

Mer om portföljförvaltning

Energiskola – få konkreta verktyg för energioptimering

Vår energiskola ger dig större förståelse för hur du kan optimera företagets energiförbrukning, sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Teori varvas med konkreta  och inspirerande exempel på hur företag och organisationer aktivt arbetar med att formulera tydliga och relevanta mål och riktlinjer för energieffektivisering.

Om kursen

Vänder sig till: dig som arbetar med energifrågor

Mål: du får konkreta verktyg och kunskaper som gör det enklare att påbörja eller fördjupa arbetet med energieffektivisering.

Tidsåtgång: cirka två timmar

Plats: Enligt överenskommelse

Innehåll

Grundläggande begrepp kring prisutveckling och prisbildning.

Klimatskydd

Var försvinner värmen? Köldbryggor, isolering, fönster och dörrar.

Belysning ute och inne

Verktyg som gör att företaget kan minska elanvändningen för belysning, olika belysningssystem med mera

Ventilation

Olika ventilationssystem, åtgärder, byggregler

Uppvärmning

El, olja, värmepumpar, ved, pellets, solfångare, fjärrvärme och naturgas. Varje avsnitt har flera nivåer så att utbildningen kan anpassas till gruppens intresse

Verksamhet

Bostad, kontor och butik

Energieffektivisering

Vad krävs för effektivisering? Verktyg för att se hur energin används och verktyg för att minska energianvändningen

Metoder för förändring

Konkreta exempel och inspiration från företag och organisationer

Intresserad?

Skicka ett mejl till energilosningar@eon.se eller använd formuläret nedanför.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.