Vad kan vi hjälpa till med idag?

Vill ni öka värdet av era fastigheter? Minska driftkostnader och hitta energitjuvar? Få full koll på er data? Eller är det kanske dags att se över belysning och ventilation? Ni kanske har pratat om solceller på taket? Att få upp laddstolpar till kundernas elbilar? Eller hur smart det skulle vara att installera markvärme och slippa röja snö i vinter?

Oavsett behov – vi är din partner med bredd, spets och helhetsfokus. Slå oss en signal, så pratar vi mer om ditt företags energimål.

Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor- nu med fler smarta funktioner!

Energirådgivning

Vi erbjuder dig ett långsiktigt partnerskap med bred expertis och helhetsfokus.

Kontakta våra energiexperter

Lösningar

Energidirigent Fastighet – sänk energiförbrukningen med upp till 40 %

Energidirigent Fastighet är en digital tjänst som kompletterar det befintliga styrsystemet och ger dig som fastighetsägare full kontroll över energiförbrukning och kostnader. Du kan visualisera dina mätvärden på en rad olika sätt och få analyser gällande förbrukning och kostnader, inklusive historisk och realtidsdata.

Våra experter stöttar hela vägen, från initial konsultation till installation och regelbunden service.

Vinster

  • Liten investering
  • Sänkta energikostnader, i genomsnitt 15-40 %
  • Sänkta drifts- och underhållskostnader
  • Utmärkt beslutsunderlag för framtida effektiviseringsåtgärder
  • Enkelt att jämföra olika fastigheter
  • Minskad miljöpåverkan
  • Förbättrat inomhusklimat

Vill du sänka era driftkostnader?

Kontakta våra experter för en komplett energikartläggning.

Läs mer om vår rådgivning

Referenskund Klövern – gamla hus kan också energieffektiviseras

Fastighetsbolaget Klövern har verksamhet över hela Sverige. Energikostnaderna är den utgiftspost det till stor del kan påverka självt. År 2007 sattes ett högt mål – att värmeförbrukningen skulle minska med 20 procent. Målet uppnåddes sommaren 2012.

– Engagemanget kommer absolut uppifrån, vi har en mycket insatt ledning, konstaterar Lennart Lindqvist, energicontroller. Han tror också att mätbara resultat gör att engagemanget växer.

– Att komma så långt som vi har gjort har inte skett genom att vi kastar ut allt och bygger nytt. Vår styrka har varit att vi jobbar med de fastigheter vi har. Nya hus kan relativt enkelt byggas och bli energisnåla. Men det är både är roligare och mer av en utmaning att effektivisera äldre byggnader.

Fram till år 2015 finns ett nytt mål då värmen ska minskas med ytterligare 12 procent. Projektet energijakten präglas av enkelhet och logiskt tänkande, samtidigt som innovationer är viktiga. I dag finns tre solcellsanläggningar där den senaste innovationen är bytet av dukarna under solcellerna samt målning av taken vilket bidrar till att luften som sugs in blir kallare och kräver mindre energi för nedkylning.

Solpaneler laddar även den batteridrivna upplysningen som finns i cykelförråden. Utvecklandet av smarta ljusinsläpp har resulterat i att ingen annan belysning krävs under dygnets ljusa timmar. I framtiden tror Lennart Lindqvist att alltmer handlar om kunskapen kring vart energin i husen tar vägen.

Klövern jobbar också aktivt med egenproducerad energi.

– Har vi en hyresgäst med mycket kyla drar vi nytta av det genom att hyresgästerna kan dela på den överskottskyla som produceras, säger Lennart. Ett sätt som de utnyttjat den egenproducerade energin är exempelvis genom att Klövern börjat sälja överskottskyla till Transportstyrelsen i Örebro.

Artikel från Veckans Affärer – Hållbarhet nr 9

Klöverns resultat 2007-2013

Energiförbrukning: 42 % lägre per år

Besparingar: 62,7 miljoner kronor

Smart belysning

Belysningsåtgärder är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka era energikostnader.

Referenskund Skanska – nu byggs det smarta fastigheter

Energitoppar – kostsamma för både konsumenter, producenter och miljön – är snart ett minne blott. E.ON utvecklar smarta lösningar som hjälper till att optimera fastigheters energianvändning och gör det möjligt att dela med sig av sin överskottsenergi till andra hus. På så vis minskas både kostnader och utsläpp.

I Malmöstadsdelen Hyllie växer Skanskas kontorsfastighet Klipporna fram. Tre vita, klippigt kantiga huskroppar ritade av den danska arkitekten Henning Larsen tecknar en asymmetrisk silhuett mot himlen. I första huset som står klart har Skanska nu sitt regionkontor, och här påbörjar de tillsammans med E.ON redan idag en framtida energilösning.

– Vår affär bygger på att utveckla nya kontorsfastigheter, säger Tomas Roos, teknikansvarig Skanska Öresund. Samtidigt vill vi minska användandet av kolvätebaserad energi och då måste vi jobba med smarta och förnyelsebara energilösningar. Att vi även får lägre kostnader för att vi använder mindre energi – eller energi på tidpunkter när den är billig eller drar ned på energianvändandet när det är dyrt – är ju också viktigt. Men det är vetskapen om att vi på sikt, eller redan nu, måste ändra våra beteenden över hur vi löser energiförsörjningen till våra fastigheter, som vi ser nyttan och behovet av att vara med i den här typen av samarbeten.

Så här funkar E.ONs Smarta nätplattform

David Lillienberg, E.ONs projektledare berättar:

– Vi har installerat en komponent, Energy Manager, i fastigheten som kan kommunicera med fastighetens styrsystem, och skapar därmed en koppling mot vår produktionsapparat för att på så sätt kunna ge förslag på hur energianvändningen kan optimeras och användas så smart som möjligt. Till exempel kan utrustningen ge styrsystemet information om att höja eller sänka värmen vid en optimal tidpunkt. Eller att undvika att använda energi under ett visst klockslag för att det då sker höga uttag av energi i området, vilket kan innebära att reservkraftverk måste startas upp. Det vill man undvika.

Omfördela energi istället för att slösa i onödan

Vi har alla har ett ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle där energin ska göra nytta, och då måste alla, både privatpersoner och företag, göra vad de kan. Och tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad. Med den nya tekniken, som vi utvecklar i samarbete med Skanska, blir det på sikt möjligt att dela med sig av fastighetens tillgängliga energi och eventuell överskottsproduktion till andra fastigheter. I slutändan gynnar detta inte bara kunderna, som kan använda energi när den är billig, utan även samhället i stort.

– Om vi kan omfördela användningen kan vi undvika höga uttag av energi – toppar – och då behöver vi kanske inte extra överföringskapacitet för att kunna leverera önskad energi. Det gör i sin tur att vi undviker kostnader för ny produktion och överföringskapacitet. Det är så här framtidens energi kommer att se ut. Därför är det viktigt att skapa samarbete mellan oss energiproducenter och de som använder energi – så att vi kan ge dem verktyg att använda den effektivare, avslutar David Lillienberg.

Med E.ONs hjälp kan Skanska redan idag planera för framtidens energieffektiviseringslösningar. Vill du optimera din fastighets energianvändning?

Smart belysning

Belysningsåtgärder är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka era energikostnader.