Att fjärrvärme är ett tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ är inte direkt en nyhet. Men visste du att den numera även är digital? Med hjälp av våra smarta tjänster kan du optimera din fastighets fjärrvärme för att spara pengar och hushålla med resurserna i vårt gemensamma energiekosystem.

Våra tjänster

Kostnadsfritt i två månader, helt utan bindningstid.

Smart Värmekoll

Skaffa en digital väktare för dina värmeanläggningar. Smart Värmekoll övervakar fjärrvärmecentralen digitalt, berättar hur den mår och larmar om något är fel. 

Effektstyrning

Effektstyrning är en kostnadsfri tjänst som optimerar värmeförbrukningen och bidrar till hållbar energianvändning.

Realtidskoll

Få mätvärden i realtid som hjälper er styra fjärrvärmen och påverka energikostnaderna för era fastigheter.

Du får larm när något är fel och kan på så sätt spara pengar.

Smart Värmekoll: din digitala väktare

Teckna tjänsten i E.ON Navigator, er kundportal här på eon.se. 

Pris: 235 kr/månad

Kostnadsfritt i två månader, helt utan bindningstid.

Fördelar med Smart Värmekoll

  • Bekväm övervakning av värmeanläggningar
  • Upptäcker fel snabbt och undviker skador
  • Smart sätt att få tryggare fjärrvärme

Så fungerar Smart Värmekoll

Skärmdump över Smart Värmekoll, daglig anläggningskontroll

Daglig anläggningskontroll

Smart Värmekoll kontrollerar dagligen din värmeanläggnings förbrukning, effektivitet och reglering mot referensvärden. Du kan även själv anpassa larmgränserna utifrån just er anläggnings förutsättningar.

Skärmdump över Smart Värmekoll, avvikelse

Se avvikelser direkt

Smart Värmekoll upptäcker direkt om värden avviker och visar dig tydligt när de inträffade och hur stora avvikelserna var.

Skärmdump över Smart Värmekoll, larmnotis vid fel

Få larmnotiser vid fel

Om avvikelser noteras flera dagar i följd skickas automatiskt ett larm till dig. Du kan även lägga till flera kontakter som larmmottagare.

Skärmdump över Smart Värmekoll, beställ expertanalyser

Beställ Expertanalys

Låt våra servicetekniker analysera dina anläggningar om något är fel – de ringar in problemen och ger dig råd om hur de bäst åtgärdas.

Så skaffar du Smart Värmekoll

Smart Värmekoll är en tilläggstjänst i E.ON Navigator. Har du inte skapat konto redan, så skaffar du det enkelt och kostnadsfritt här.

De första två månaderna är kostnadsfria. Ingen bindningstid. 

Uppgradera till Toppservice

Väljer ni Toppservice så ingår Smart Värmekoll + ett servicebesök per år, där våra servicetekniker kontrollerar fjärrvärmecentralen på plats och utför förebyggande underhåll. Läs mer om Toppservice.

Effektstyrning: optimera värmeförbrukningen

Effektstyrning är en tjänst vi skapat för att utveckla fjärrvärmen och göra den mer hållbar. Tjänsten innebär att E.ON styr och optimerar er värmeförbrukning – som i sin tur hjälper oss att optimera vår produktion av värme i våra anläggningar. Ni märker inte av några skillnader i komfort, men bidrar till ett mer hållbart värmesystem. Med den tekniska infrastrukturen installerad är ni dessutom redo för framtida energitjänster.

Pris:  Tjänsten är kostnadsfri

Varför effekstyra?

  • Få en stärkt miljöprofil
  • Bidra till ett smartare värmesystem
  • Kostnadsfri inkoppling
Illustration över hur effektstyrning fungerar

Hur fungerar effektstyrning?

När er värmeanläggning är ansluten kan vårt produktionssystem kommunicera med den. När belastningen på fjärrvärmenätet är hög kan effekten i er anläggning begränsas under en kort period för att avlasta nätet. Systemet ”lånar” alltså lite energi från er anläggning under en kort tid, utan att er komfort påverkas. 

Med många anslutna fastigheter och anläggningar ger dessa mindre styrningar en positiv påverkan på produktionssystemet vid effekttoppar, då vi kan undvika att använda fossila bränslen i högre grad.

Realtidskoll: enklare fjärrvärmestyrning

Varmvattnets temperatur i returledningen och effekttoppar är två parametrar som går att styra för att påverka en fastighets energikostnad. Tjänsten Realtidskoll ger er mätvärden i realtid och hjälper er optimera fjärrvärmestyrningen.

Vad ger Realtidskoll?

  • Lägre kostnader och miljöpåverkan
  • Mätvärden i realtid
  • Möjlighet att trimma energiprestandan i enskilda fastigheter
Illustration över hur tjänsten Realtidskoll fungerar

Så fungerar Realtidskoll

Data hämtas direkt från anläggningens huvudmätare och levereras till fastighetens styr- och reglersystem eller ert energiuppföljningssystem. Mätvärdena uppdateras en gång i minuten, så ni får aktuella temperaturer och information om vattenflödet genom värmecentralen i realtid. Det gör det enklare för er att snabbt utvärdera resultatet av olika effektiviseringsåtgärder. 

Djupdyk i data med E.ON Navigator

Visste du att ni som kund har tillgång till kraftfulla och kostnadsfria tjänster som ger er full koll på företagets energianvändning? Förutom Smart Värmekoll innehåller E.ON Navigator flera verktyg som hjälper er få mer insikt och bli mer energieffektiva.

E.ON Next: framtidssäkrade fastigheter

E.ON Next är helhetslösningen som hjälper er skapa hållbara och framtidssäkrade fastigheter med smarta, effektiva och lokala energilösningar – oavsett om det handlar om befintliga eller nya fastigheter.

Prata med en energiexpert

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er effektivisera och optimera er fjärrvärme med digitala tjänster? Här hittar du kontaktuppgifter till specialister i din region som kan berätta mer om vad vi kan erbjuda er.