Digital fjärrvärme för en hållbar stad

Nu tar Sveriges populäraste uppvärmningsform klivet in i framtiden. Tillsammans med våra kunder digitaliserar vi fjärrvärmen för att använda värmen effektivare vilket hjälper hela Eco-systemet att hushålla med befintliga resurser. Samtidigt möjliggör digitaliseringen nya tjänster för våra kunder och säkerställer att fjärrvärmen fortsätter vara ett tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ.

Fördela energi för lägre utsläpp - effektstyrning

Senast 2025 ska E.ON kunna erbjuda 100 % förnybar eller återvunnen energi i Sverige.
Därför har vi startat flera initiativ och ett av dessa är Effektstyrning, som är en viktig del för att utveckla fjärrvärmen.

Varför ska jag effektstyra min fjärrvärme?

 • Gör en insats för din stad – samtidigt stärker ni er egen miljöprofil.

 • En ansluten fastighet ger tillgång till fler smarta tjänster.

 • Bidrar till ett smartare värmesystem med säkrare leveranser till dig .

 • Vi ansluter din fastighet kostnadsfritt.

Hur går effektstyrning till?

Genom att bland annat ansluta er fastighet, kan vårt produktionssystem kommunicera med er anläggning. Vid hög effekt i fjärrvärmenätet kan effekten i enskilda fastigheter begränsas under en kort period, ofta handlar det om några timmar. Att göra en mindre styrning i många fastigheter på samma gång ger en positiv påverkan på produktionssystemen och begränsar bland annat fossilbaserat bränsle.

Om tillräckligt många fastigheter är anslutna påverkar styrningarna värmelasten i hela fjärrvärmenätet. Systemet ”lånar” lite energi från varje fastighet under en kort tid.

Illustration Ectrocloud.

Vill du bli kontaktad av våra experter?

Vi vill samarbeta med dig för att gemensamt bygga en hållbar stad, samtidigt som er fastighet förbereds för spännande energitjänster!

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Realtidskoll – optimera er fjärrvärmestyrning

I fastigheter med fjärrvärme är Realtidskoll ett smart verktyg som ger dig tillgång till detaljerade mätvärden. Det gör det enkelt för dig att utvärdera resultat av olika åtgärder, begränsa energitoppar och justera till börvärde.

Trimma vattenflödet

Varmvattnets temperatur i returledningen och effekttoppar är två parametrar som går att styra för att påverka en fastighets energikostnad. För bästa förutsättning att lyckas med det arbetet erbjuder vi din verksamhet noggranna mätvärden genom E.ON Realtidskoll.

Så fungerar det

Vi hämtar anläggningens mätvärde direkt från huvudmätaren och levererar till fastighetens styr- och reglersystem eller till ert energiuppföljningssystem. Värdena uppdateras ungefär en gång i minuten, beroende på mätarens prestanda. Du får alltså i realtid kontroll på aktuella temperaturer och volymen fjärrvärmevatten som flödar genom värmecentralen.

Vinster

 • Sänkta kostnader och miljöpåverkan
 • Mätvärden i realtid
 • Trimma energiprestandan för enstaka fastigheter
 • Följer M-Bus standard

Intresserad? Kontakta våra experter för ett skräddarsytt upplägg

Veckoanalys – låt vår expert hålla koll på er förbrukning

Med E.ON Veckoanalys går en av våra erfarna värmetekniker  igenom era  mätvärden och rapporterar veckovis hur välfungerande anläggningen är.  På det sättet kan du känna sig trygg med att eventuella avvikelser snabbt upptäcks och att åtgärder kan sättas in omgående. 

Så fungerar det

Vi övervakar mätvärdena från er fjärrvärmecentral och lämnar 52 veckoanalyser per år. I rapporten, som skickas med e-post, gör vi också en jämförelse av hur anläggningen fungerar i relation till tidigare period.

Vinster

 • Anläggningens effektivitet analyseras av vår expert varje vecka
 • Tidiga indikationer på försämrad prestanda
 • Lägre risk att drabbas av stora, oväntade kostnader

Grönt vatten – sätt stopp för rostangrepp i radiatorkretsen

En normal livslängd för en radiatorkrets är vanligtvis 40-50 år. Och det är tillförseln av syre- och mineralrikt kranvatten som gör att rören rostar sönder, vilket leder till ett kostsamt kretsbyte. Med vår produkt Grönt vatten kan din verksamhet istället få samma skonsamma vatten i radiatorkretsen, som vi använder i våra fjärrvärmeledningar.

Så fungerar det

Vi fyller helt enkelt på er värmeanläggning med grönt vatten, färgat med ofarligt Pyranin. Som kund märker man i regel inte av att varmvattnet är grönt.  Det är först om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten som vattnet i vissa fall kan passera in i stadsledningen och färga kranvattnet.

Vinster

 • Markant ökad livlängd på radiatorkretsen
 • Högre prestanda för ventilation, termostat och värmeväxlare
 • Ökad avkylning ger lägre värmekostnad

Fakta Grönt vatten

Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin är en välbeprövad och effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmesystem. Ämnet är helt ofarligt och är godkänt av Livsmedelsverket Det används både i hygienartiklar och godis, och färgar inte av sig på varken hår eller textilier.

Markvärme – slipp snö och halka med innovativ värmelösning

Våra affärsingenjörer har tagit fram en mängd kreativa lösningar till företag som på olika sätt har besvärats av snö och is under årets kalla månader. Grundidén är briljant i sin enkelhet – att ta till vara på fjärrvärmens spillvärme.

Så fungerar det

Produkten, som vi kallar markvärme, innebär att vi kyler ner fjärrvärmens returvatten för att få en högre verkningsgrad i produktionen. Då kan vi också öka mängden närproducerad el i kraftvärmeverket. Genom att snöröjarna slipper använde diseldrivna maskiner bidrar markvärmen dessutom till minskad miljöpåverkan.

Intresserad?

Kontakta våra experter för ett skräddarsytt upplägg

Vinster

 • Ingen snöröjning
 • Mindre slask i butiker
 • Lägre risk för halkolyckor
 • Ökad komfort
 • Energieffektivt