Energikartläggning – företag | Energirådgivning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte med kund

Vi levererar otroligt mycket energi till svenska företag.

Helt i onödan.

Hur mycket kan ni spara?

Energieffektivisering ökar företags lönsamhet, stärker miljöprofilen och maxar konkurrenskraften. Men hur kommer ni igång? Vi rekommenderar att börja med energikartläggning – en heltäckande tjänst där vi erbjuder analys, lösningsförslag, genomförande och utvärdering. Här nedanför berättar några av våra kunder om hur det blev starten på stora besparingar. 

Kontakta våra experter för en komplett energikartläggning.

Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor - nu med fler smarta funktioner!

Det här kan du göra direkt

Här hittar du snabba råd som hjälper din verksamhet att börja spara pengar redan nu! Ta gärna hjälp av checklistorna för varje besparingsområde. 

Belysning

Ljus kan stå för upp till 50 procent av en byggnads elanvändning. Samtidigt är belysnings-åtgärder det absolut enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att spara energi.

Kontor

Att spara energi på kontoret är lätt gjort. Trimmade mjukvaruinställningar är ett exempel.

Värme

En välskött och justerad värmeanläggning är mer energisnål och där med billigare i drift. Ta gärna hjälp av får servicetjänst för att optimera systemet. 

Motorer

Ineffektiva motorer är ett vanligt problem. Men trots att ett komplett systembyte ibland är den bästa lösningen, finns det även effektiviseringsåtgärder att ta till.

Pumpar och fläktar

Fokus ligger på att åtgärda läckor och löpande underhålla systemet. Med professionell assistans för exempelvis dimensionering och uppgradering finns det en stor besparingspotential.

Tappvarmvatten

Här gäller det att sänka vattentemperaturen och reducera volymen. Idag finns det flera billiga och effektiva metoder att ta till.

Kompressorer och tryckluftssystem

Att optimera ett tryckluftssystem kan sänka ett företags energiförbrukning med så mycket som 50 procent.

Sänkte förbrukningen med 21 procent första året

Den första Energiloopen® på Tetra Pak genomfördes 1999. Sedan dess har metodiken skräddarsytts gemensamt för att bit för bit göra den världsomspännande koncernen ännu bättre för miljön.

Energieffektivisering är ett globalt miljömål inom Tetra Pak-koncernen. Med 2002 som basår var ambitionen att sänka förbrukningen med 15 procent per omsatt krona till år 2005 - något som uppfyllts med råge i Sverige. 2003 var minskningen hela 21 procent och 2004 3 procent.

"De första effektiviseringsåtgärderna har alltid störst effekt, vilket förstås syns i siffrorna", förklarar Patrik Nilsson, energi- och miljöansvarig på Tetra Pak Business Support.

Gjort Energiloopen® till sin egen

Tetra Pak Business Support går i spetsen för miljöarbetet när det gäller drift och underhåll i de olika Tetra Pak bolagen. Servicebolaget ansvarar bland annat för Tetra Paks fastigheter. En massiv uppgift- bara Råbyholms-anläggningen i Lund omfattar 110 000 kvadratmeter lokalyta, med flera bolag under samma tak.

"Eftersom vi har stor kunskap om verksamheten och egen kompetens i energifrågor, såg vi en möjlighet att skapa en hybrid av Energiloopen® tillsammans med E.ON och inlemma den i Tetra Pak Business Supports produktportfölj", säger Patrik Nilsson.

Sparar 850 000 kr varje år

Första steget av Energiloopen® utfördes inom lokalerna för produktion av förpackningsmaterial. Åtgärderna, bland annat att installera styr-, mät- och övervakningssystemet EnergiDirigent®, beräknas spara cirka 850 000 kronor om året.

Erfarenheten av EnergiDirigent® är så god att Tetra Pak Business Support valt att inkludera även den i produktportföljen.

"Mätvärde ger mervärde. Med EnergiDirigent® kan varje bolag debiteras rättvist, efter förbrukning. Jag brukar säga att bara det leder till en besparing på minst tio procent. Man känner ett ansvar för att spara. Och det fungerar som morot för ytterligare förbättringar", säger Patrik Nilsson.

Nya sparmöjligheter på gång

Under 2004 genomfördes nästa steg av Energiloopen® inom lokalerna för produktion och utveckling av processutrustning.

"De flesta åtgärder rör belysning och ångproduktion men även en del processteg finns med på bruttolistan. Vi ser en klart intressant besparingspotential", säger Patrik Nilsson.

Vinst även för miljön

Kronor och ören i all ära. Tetra Pak sätter också stort värde i att Energiloopen® har bidragit till minskad miljöbelastning.

"Trots att produktionen har ökat och att det varit vissa kalla vintrar har våra energirelaterade koldioxidutsläpp i Lund kunnat hållas nere", säger Patrik Nilsson stolt.

Sparar 200 000 kronor varje år med EnergiDirigent®

Skånemejerier har tagit tätpositionen inom functional food, alltså livsmedel med specifika och dokumenterat positiva hälsoeffekter. Det började med ProViva. Sedan blev det Primaliv, det första livsmedlet som är godkänt och märkt enligt livsmedelsbranschens regler för hälsopåstående. Dessutom producerar företaget mer än hundra traditionella mejeriprodukter.

Mångfalden ställer förstås mycket höga krav på en flexibel och effektiv produktion. Som kontrollverktyg för energiförbrukningen har mejeriföretaget installerat EnergiDirigent® vid sina fem mejerier runt om i Skåne.

– I Lunnarp, den effektmässigt största anläggningen, används EnergiDirigent® dels för effektstyrning, dels för internmätning av gasol, vatten, kyla och el. Effektstyrningen gör att vi sparar cirka 200 000 kronor om året på elabonnemanget för samtliga mejerier, varav Lunnarp står för cirka 70 000 kronor, säger Tommy Bergholtz, teknisk chef på Skånemejerier.

Styr kylan

EnergiDirigent® kommer att bidra till ännu större besparingar. Skånemejerier har nämligen också satsat på TotalKyla i Lunnarp. En ny kylanläggning byggdes som klarar kylbehovet. Trots effektiv produktion är kylan är den största energislukaren i mejeriets verksamhet.

– Den nya isvattensilon har kapacitet att lagra 6000 kWh, vilket gör att EnergiDirigent® också kan styra elanvändningen till tider då elpriset är lägre, säger Tommy Bergholtz.

Synbart sparande

Internmätningen med EnergiDirigent har ett antal positiva bieffekter, tror Tommy Bergholtz:

– Dels kan vår personal se effekten av alla åtgärder, vilket skapar ett ännu större engagemang för att spara energi. Dels får vi en bättre bild av faktiska produktionskostnader för varje produkt. Och det kan förbättra vår produktmix ytterligare.

Minskade oljebehovet med 64 procent första året

Kolmårdens djurpark, ofta kallad endast Kolmården, är Nordens största djurpark. Den är belägen 18 kilometer nordost om Norrköping vid Bråvikens norra strand.

Energieffektivisering med hänsyn till djuren

I slutet av 2012 bestämde sig ledningen för att starta ett arbete med att sänka energiförbrukningen. Energi är en stor kostnad i verksamheten och har en stark koppling till miljöfrågor och hållbarhet. En kortare förstudie gjordes och arbetet kom igång i början av 2013.

– Fokus har legat på tekniskt enkla åtgärder. Det gäller att gå försiktigt fram och hela tiden ta hänsyn till djur, besökare, personal och byggnad, säger Peter Gustavsson, energiingenjör på Energisk AB, som lett arbetet.

Ventilation för tigrarna

Vid en förändrad verksamhet i en byggnad vilken som helst, är det inte ovanligt att man glömmer bort att anpassa ventilationen. Det kan handla om drifttider eller luftflöden.

– Tigerhuset är ett bra exempel. Det byggdes för Bengaliska tigrar som kommer från varmt klimat men bebos idag av Amurtigrar, eller sibiriska tigrar som de även kallas. De är vana vid värre kyla än den som drabbar Kolmården. Tigrarna är helt enkelt inte alls inomhus på samma sätt och därmed behöver byggnaden inte ventileras som tidigare. Tigrarna har möjlighet att gå in och ut vilket gör att det finns minst en öppning som ger "självdrag". Det visade sig räcka mer än väl.

Oljebesparing hos delfinerna

En annan viktig åtgärd har varit att få olika system att fungera bättre. Enkla ombyggnader har gjorts för att öka "tillgänglighet och verkningsgrad" på befintliga värmepumpar i delfinariet. Det i kombination med avstängning av hela ventilationsaggregat under stora delar av året har lett till en kraftig besparing av oljeanvändningen i just den byggnaden.

– Delfinariet är att likna vid ett badhus där ventilationen är extra viktig, vilket kräver att man tänker sig för, betonar Peter Gustavsson.

Bättre temperatur för fåglar och personal

Översynen av temperaturer inomhus har lett till både sänkningar och höjningar. Exempelvis i byggnaden som huserar fåglar var temperaturen kombinerat med luftfuktigheten onödigt hög för de aktuella djuren. Sänkningen blev en klimatförbättring. I delfinariet har däremot såväl upplevd innetemperatur som bassängtemperatur höjts till förmån för främst personalen.

Ny värme till lejonen

I Lejonhuset har ett lite större grepp tagits med installation av ny värme och ventilation. Här har några standardprodukter kombinerats till ett system där temperaturen i vistelsezonen kraftigt höjts och gradienten minskats.

– Vidare pågår försök med behovsstyrd ventilation där en vanlig VOC-givare har provats för att mäta och styra luftkvalitet. Möjligen är inte en VOC-givare det bästa eftersom det främst är ammoniak man vill mäta.

Energibehovet minskade med en femtedel

Från juni 2013 till och med maj 2014 har den temperaturkorrigerade förbrukningen jämfört med referensåren minskat med 14 (13,6) procent för el och 64 (63,9) procent för olja. Sammanlagt blir detta en minskning med hela 20 (19,9) procent.

Den här sidan uppdaterades 12 juli 2018
av E.ON Energilösningar