Energikartläggning - företag | Fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Medarbetare går i trappa

Fjärrvärmelösningar

Vad kan vi hjälpa till med idag?

Är du intresserad av att trimma er värmeanläggning och sänka kostnaderna? Vill du kanske undvika rostangrepp i radiatorkretsen? Eller letar du efter en tjänst som hjälper dig att få koll på verksamhetens mätvärden?

Oavsett behov – vi är din partner med bredd, spets och helhetsfokus. Slå oss en signal, så pratar vi mer om ditt företags energimål. 

Kontakta våra energiexperter nu

Optimera er fjärrvärmestyrning

I fastigheter med fjärrvärme är Realtidskoll ett smart verktyg som ger dig tillgång till detaljerade mätvärden. Det gör det enkelt för dig att utvärdera resultat av olika åtgärder, begränsa energitoppar och justera till börvärde.

Trimma vattenflödet

Varmvattnets temperatur i returledningen och effekttoppar är två parametrar som går att styra för att påverka en fastighets energikostnad. För bästa förutsättning att lyckas med det arbetet erbjuder vi din verksamhet noggranna mätvärden genom E.ON Realtidskoll.

Så fungerar det

Vi hämtar anläggningens mätvärde direkt från huvudmätaren och levererar till fastighetens styr- och reglersystem eller till ert energiuppföljningssystem. Värdena uppdateras ungefär en gång i minuten, beroende på mätarens prestanda. Du får alltså i realtid kontroll på aktuella temperaturer och volymen fjärrvärmevatten som flödar genom värmecentralen.

Vinster

 • Sänkta kostnader och miljöpåverkan
 • Mätvärden i realtid
 • Trimma energiprestandan för enstaka fastigheter
 • Följer M-Bus standard

Intresserad? Kontakta våra experter för ett skräddarsytt upplägg

Låt vår expert hålla koll på er förbrukning

Med E.ON Veckoanalys går en av våra erfarna värmetekniker  igenom era  mätvärden och rapporterar veckovis hur välfungerande anläggningen är.  På det sättet kan du känna sig trygg med att eventuella avvikelser snabbt upptäcks och att åtgärder kan sättas in omgående. 

Så fungerar det

Vi övervakar mätvärdena från er fjärrvärmecentral och lämnar 52 veckoanalyser per år. I rapporten, som skickas med e-post, gör vi också en jämförelse av hur anläggningen fungerar i relation till tidigare period.

Vinster

 • Anläggningens effektivitet analyseras av vår expert varje vecka
 • Tidiga indikationer på försämrad prestanda
 • Lägre risk att drabbas av stora, oväntade kostnader

 

Sätt stopp för rostangrepp i radiatorkretsen

En normal livslängd för en radiatorkrets är vanligtvis 40-50 år. Och det är tillförseln av syre- och mineralrikt kranvatten som gör att rören rostar sönder, vilket leder till ett kostsamt kretsbyte. Med vår produkt Grönt vatten kan din verksamhet istället få samma skonsamma vatten i radiatorkretsen, som vi använder i våra fjärrvärmeledningar.

Så fungerar det

Vi fyller helt enkelt på er värmeanläggning med grönt vatten, färgat med ofarligt Pyranin. Som kund märker man i regel inte av att varmvattnet är grönt.  Det är först om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten som vattnet i vissa fall kan passera in i stadsledningen och färga kranvattnet.

Vinster

 • Markant ökad livlängd på radiatorkretsen
 • Högre prestanda för ventilation, termostat och värmeväxlare
 • Ökad avkylning ger lägre värmekostnad

Ladda ner produktblad Grönt vattenFakta Grönt vatten

Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin är en välbeprövad och effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmesystem.

Ämnet är helt ofarligt och är godkänt av Livsmedelsverket Det används både i hygienartiklar och godis, och färgar inte av sig på varken hår eller textilier.  

Slipp snö och halka med innovativ värmelösning

Våra affärsingenjörer har tagit fram en mängd kreativa lösningar till företag som på olika sätt har besvärats av snö och is under årets kalla månader. Grundidén är briljant i sin enkelhet – att ta till vara på fjärrvärmens spillvärme.

Så fungerar det

Produkten, som vi kallar markvärme, innebär att vi kyler ner fjärrvärmens returvatten för att få en högre verkningsgrad i produktionen. Då kan vi också öka mängden närproducerad el i kraftvärmeverket. Genom att snöröjarna slipper använde diseldrivna maskiner bidrar markvärmen dessutom till minskad miljöpåverkan.

Vinster

 • Ingen snöröjning
 • Mindre slask i butiker
 • Lägre risk för halkolyckor
 • Ökad komfort
 • Energieffektivt

Intresserad?

Kontakta våra experter för ett skräddarsytt upplägg

Här värmer vi både gator och kyrkbänkar

Tillsammans med Norrköpings kommun ser vi till att använda returvärmen i fjärrvärmenätet till att hålla torg, gator och spårvagnshållplatser fri från snö och is. På så vis slipper fastighetsägarna bekymmer med snöröjning och butiksägarna undviker smuts och slask i affärerna. Dessutom minskar risken för halkolyckor under årets kalla månader.  

När Sankt Laurentii kyrka i Söderköping bytte olja mot fjärrvärme tog vi chansen att montera fjärrvärmedrivna bänkvärmare under kyrkbänkarna. På så sätt kunde temperaturen i kyrkan sänkas, samtidigt som värmekomforten ökade. Förutom energibesparingen ger fjärrvärmen dessutom bättre luftfuktighet och ett klimat som gynnar kyrkans medeltida inventarier.

"Markvärmen håller spolplattorna is- och snöfria.  Det gör det behagligare för kunderna att tvätta bilen och förhindrar att vattnet i slangen fryser. Tillgängligheten till biltvätten ökar, och det är viktigt för att få återkommande kunder." 

Jonas Estéen, VD Bilkompaniet

"Det blir öppnare och trivsammare när vi slipper pulsa genom snöhögar. När det är torrt på marken blir det mer inbjudande att gå in i butiker"

Magnus Malm, grundare Fastighetsbolaget Magnentus

Den här sidan uppdaterades 1 mars 2019
av E.ON Energilösningar (handel)