Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades den 27  januari 2023

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Prisutvecklingen i Sverige beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion, och är tätt sammankopplad med våra grannländer.

I Norden påverkas elspotpriserna främst av väderfaktorer så som exempelvis nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Men de nordiska elspotpriserna påverkas också av överföring till andra länder utanför Norden. Tillgången på vatten till nordiska vattenkraftverk är på låga nivåer efter ett torrt 2022 och nivåerna i vattenmagasinen är därför mycket långt under det normala. Höstens rika nederbörd återställde dock mycket av underskottet vilket förbättrade förutsättningarna inför den här vintern. Samtidigt har en så här långt torr vinter inte gjort att förutsättningarna framåt blivit bättre. Prognoser för nästkommande tvåveckorsperiod visar däremot på en viss återhämtning i de nordiska vattenmagasinen.

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. Tillgången på gas och kol, som tidigare kom från Ryssland, och tillgångarna i övriga världen samt priset på utsläppsrätter är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten. 

   

Mer marknadsinformation

Har du behov av djupare och mer frekventa analyser av energimarknaden? I E.ON Navigator, under Marknad i menyn, hittar du både dagliga och veckovisa rapporter från våra marknadsexperter. Verktyget är kostnadsfritt för företagskunder.

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

   

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Uppdaterades den 27  januari 2023

Energisituationen i Europa är fortsatt mycket ansträngd. Gasflödena från Ryssland är en bråkdel av vad de historisk har varit. Detta orsakade kraftiga ökningar av elpriser i Norden och övriga Europa. Den hittills milda vintern har däremot inneburit att uttagssäsongen av gas varit mild, vilket samtidigt ger bättre förutsättningar för 2023 än tidigare analyser visat. 

Förväntningarna för elpriser i 2023 är därför idag lägre än för hur 2022 realiserades, och den milda vintern hittills är att tacka för det. Detta kan återspeglas i spotpriserna i Europa som är nästan en tredjedel av det vi såg i december. Men spotprisminskningarna beror också på att hushåll och företag har minskat sin konsumtion, vilket har haft en kraftig prispåverkan nedåt. Fortsätter denna konsumtion vara lägre än normalt kommer priset hållas på artificiellt lägre nivåer än vad det kunnat bli om konsumtionen varit som vanligt.

Givet nuvarande situation, är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt från dag till annan med extrema svängningar, men elpriset kommer i inledningen av 2023 att vara mycket lägre än vad vi såg i höst, dock fortsatt högre än vad vi är vana vid i Norden. 

   

Är du privatkund? Här kan du läsa mer om elmarknaden.

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommendation.

Möte på kontor

Spara energi och sänk era kostnader

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi har samlat mängder av effektiva energispartips för olika branscher och verksamheter. Se vad ni kan göra för att minska förbrukningen.

Två kvinnor framför en kaffemaskin som diskuterar elmarknaden

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.