Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades senast i juli 2021.

Temperaturer på normala till lite varmare nivåer men samtidigt nederbördsmängder under normala nivåer har fått det nordiska elpriset att stiga och vi ser fortsatt relativt höga priser för resten av året. De tyska priserna går fortsatt starkt vilket håller uppe områdespriserna för södra Sverige.

Utsläppsrätterna har en relativt neutral utveckling med något svagare priser jämfört med början av juni. Trots detta har vi sett en stark utveckling inom bränslekomplexet. Oljan rör sig uppåt på vaccinationsframgångar och ökad efterfrågan.

Gaspriset har haft en lite svagare utveckling medan kol går starkt främst på hög efterfrågan i Asien. Gasen brottas med låga lagernivåer och kolet har försämrad tillgång på den globala marknaden som konsekvens av upproret i Colombia.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2021

Prisutvecklingen under den närmaste framtiden kommer att vara starkt kopplad till nederbördsmängd, vind samt utveckling av den så kallade hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. Priskopplingen till kontinenten väntas också vara fortsatt relativt stark för södra Sverige i det fall överföringsbegränsningarna i nätet består.

De rörliga priserna påverkas främst av temperaturen och vinden. De längre kontrakten, andra halvan av 2021 och framåt, kommer till stor del att påverkas av priser på bränslen som kol och gas, samt priser på utsläppsrätter (EUA). I Europa spelar gas en allt större roll som bränsle och är därmed prissättare på elmarknaden. Även EUA-priset har ökat efterhand som Europas länder lättat på nedstängningar i samband med pandemin tack vare påbörjad vaccinering. Även EU:s mer ambitiösa klimatmål, och därmed förväntade nya regler för EUA-handeln, väntas öka efterfrågan och därmed priset.

Marknaden är fortsatt starkt väderdriven. Sammantaget ser det för närvarande inte ut att bli några större prisfall under sommaren. Sannolikt kommer prisnivån att vara lite lägre och mer stabil i norr, samtidigt som priserna kommer vara lite högre och mer volatila i söder. På kort sikt kan kraftiga förändringar i väderbilden (vind, nederbörd) få priserna att svänga ordentligt. Prispåverkan från kontinenten är fortsatt stark och kopplad till gas och EUA. Dessa förväntas ha en försiktigt stigande utveckling framöver.

Just nu rekommenderar vi

Hur prisbilden ser ut när vi närmar oss hösten är i dagsläget mycket svårt att sia om, det kommer att avgöras på basis av nederbördsmängderna i norr, prisutvecklingen på råvaror som gas och utsläppsrätter samt hur stora begränsningarna kommer vara i överföringskapaciteten inom Sverige.

Även om det rörliga priset för närvarande är i linje med, och kanske till och med över, de fasta priserna tror vi generellt sett att det rörliga priset på ett års sikt kommer att vara det mest fördelaktiga.

Vid lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vår prognos är att det på ett års sikt gäller även nu. Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet ligger fastprisavtalen just nu på attraktiva nivåer.

Har ni relativt låg och jämn förbrukning kan vi även rekommendera vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.