Så här ser elmarknaden ut just nu

Under september har hydrologin åter tagit större plats som prisdrivare. En torr augusti medförde ett krympande hydrologiskt överskott, vilket ledde till att vattenkraft fick utrymme till egen planering och priset lyfte för det gemensamma systempriset i Norden.

Nederbörden har varit över normal och september har alltså överträffat förväntningarna på årets normalt nederbördsrikaste månad. Överskottet i hydrologi förväntas nu åter att öka och omedelbart pressas spotpriset tillbaka igen.

Svenska Kraftnät har minskat på begränsningar i stamnätet och ställt större effekter till förfogande. Skillnaderna i pris mellan områden i Sverige har minskat efterhand med lättare överföring.

Rörligt pris

Leveranspriset för el, spotpriset, är fortsatt mycket lågt för årstiden tack vare hög fyllnadsgrad i magasin. De närmaste veckorna pekar prognoserna på svag ökning i systempris och neutral utveckling i Malmö och Stockholm.

Fast pris

För elterminer i Norden har priset på utsläppsrätter, EUA, tenderat att få mindre betydelse. Den starka hydrologin har nu en stark inverkan på terminspriser som avser kommande vinter och kommande helår. Längre bort i tiden har den kraftiga utbyggnaden av vindkraft en ökande inverkan.

EUA-marknaden genomgår en stark utveckling i samband med att EU utvecklar sina utsläppsmål för framtiden.

Bränslepriser

Priser på fossilbränsle i Europa har just nu en sidledes utveckling. Gaspriserna, som ökade i takt med större efterfrågan, har nu stannat. Även kol är i en sidledes trend.

Kärnkraft

Det är nu revision på flera kärnreaktorer i Norden. För tillfället är produktionen 66 % av installerad effekt.

Just nu rekommenderar vi

Det rörliga priset är just nu det billigaste alternativet och vår bedömning är att det kommer att vara så en tid framöver. Det är ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om det milda och nederbördsrika vädret fortsätter. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till just nu attraktiva nivåer.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades senast i september 2020.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.