Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades senast i början av november 2021.

Hösten har bjudit på mycket nederbörd i Norden, med nederbördsmängder en bra bit över normalen. De stora nederbördsmängderna har lett till kraftig återhämtning i vattenmagasinen. Samtidigt har temperaturen varit mycket varmare än normalt, vilket minskar efterfrågan på energi. Låg vindkraftsproduktion prognostiseras för början av november och i kombination med kallare temperaturprognoser är läget på marknaden fortsatt känsligt.

Oktober avslutades med nyheten att Gazprom ska fylla på det underskott som varit i deras europeiska gaslager till den 8 november. Detta medförde kraftiga prisfall på naturgas med konsekvensen att oron kring att gasen inte skulle räcka hela vintern har dämpats. Det tyska elpriset, liksom det nordiska elterminerna för frontmånaderna, har efter nyheten handlats volatilt med en nedåtgående trend. Kolpriserna har också haft kraftiga prisfall som mestadels beror på kinesisk marknadsintervention i den kinesiska marknaden.

Oljepriserna håller sig däremot starka, trots kraftiga prisfall i övriga bränslekomplexet. Bristen på kol i Asien får Kina att istället efterfråga olja, samtidigt som de tillgängliggör deras interna oljereserver för att stävja strömavbrott som plågar landet.

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Prisutvecklingen kommer under den närmaste framtiden att vara fortsatt kopplad till nederbördsmängd, vind samt utveckling av den hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. Men under hösten får även priserna på gas, kol och utsläppsrätter stor inverkan på det nordiska elpriset.

Vår nuvarande bedömning inför vintern är att elpriset i Sverige kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer eller stiga ytterligare. Priset på kontinenten är fortsatt betydligt högre än i södra Sverige vilket innebär en betydande risk för fortsatta prisuppgångar. Att hydrobalansen är i negativt territorium innebär också en ökad känslighet för priset i norr samt att vattenkraftsproducenterna har större kontroll på vattenflödena och sannolikt kan lyfta spotpriset ytterligare. Även elexporten söderut kommer att fortsätta i den mån överföringskapaciteten tillåter, då elproducenterna får så pass mycket bättre betalt för elen på kontinenten.

Vid stora förändringar i väderbilden (vind och nederbörd) kan dock priserna röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet.

Vår rekommendation

Om din verksamhet har lite högre förbrukning ger ett fast pris en större trygghet och är därför en bra rekommendation. Fastpris 3 år är billigare än Fastpris 1 år, men att binda upp priset på en kortare tidshorisont är i dagens höga prisläge att rekommendera.

  

Är du privatkund? Här kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommendation.