Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades senast i mitten av december 2020.

Det samlade vattnet i magasin, snö och markvatten har sedan början av året legat på en hög nivå, och den höga nivån tycks ligga kvar även under de närmaste veckorna. Stora mängder regn i magasinsområden både i Sverige och Norge är det starkaste skälet, men även ovanligt milda temperaturer och därmed lägre efterfrågan bidrar till detta.

Vattenkraftsproducenterna har nu bättre stöd för export genom högre kapacitet i förbindelser som åter är i drift efter underhåll och reparationer. Även en helt ny kabel är i drift mellan Norge och Tyskland. Systempriset, det gemensamma priset i Norden, har ökat och förväntas öka lite ytterligare om hydrobalansen är kvar. Samtidigt förväntas prisskillnaderna mellan områden i Norden att minska. De södra områdena i Sverige kommer dock fortsatt att vara starkt beroende av vindkraft.

Rörligt pris

Leveranspriset för el, spotpriset, har ökat men är fortsatt mycket lågt för årstiden tack vare hög fyllnadsgrad i magasin.

Fastpris

Det stora överskottet av vatten i Norden har en stark inverkan på terminspriser som avser kommande vinter och kommande helår. Trots den goda tillgången på vatten stiger nu priserna rejält så fort det finns en antydan till torra utsikter i väderprognoserna. Priser på kontinenten är nu starka och drivs främst av starka EUA- och gaspriser. De har även en ökande inverkan på våra nordiska terminspriser.

Bränslepriser

Som bränsle för kraftproduktion används både gas och kol på kontinenten. Dessa båda har just nu en starkare trend, vilket medför att den tyska terminsmarknaden också varit starkare. Den nordiska marknaden för elterminer är nu mer knuten till tyska priser.

Kärnkraft

För tillfället är produktionen i Sverige 79 % av installerad effekt. Reaktorer i både Forsmark och Ringhals dras med en del problem som håller på att repareras och planeras att ta i drift före jul. Ringhals 1 har påbörjat nedtrappning av produktionen inför avstängningen vid årsskiftet.

Just nu rekommenderar vi

Det rörliga priset är just nu det billigaste alternativet och vår bedömning är att det kommer att vara så en tid framöver. Det är ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om det milda och nederbördsrika vädret fortsätter. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till just nu attraktiva nivåer.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.