Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades senast i mitten av mars 2021.

Vintern verkar mattas ut och mildare temperaturer samt blöta prognoser sätter press nedåt. Påverkan från bränslekomplexet har varit fortsatt stark. Data visar att investerare fortsätter att ta långa positioner på utsläppsrätterna, vilket driver upp priset till rekordhöga nivåer. När väderbilden nu vänt finns dock fallhöjd även för EUA:erna.

Gasen har lämnat sin neutrala prisutveckling och tagit ett kliv uppåt som en reaktion på den stark olja och det växande priset på utsläppsrätter. Kallare prognoser på kontinenten och låga lagernivåer har gett ytterligare stöd. Med nuvarande prisbild förväntas gasen fortsätta att dominera kolet även fram till sommaren, vilket ger stöd åt spotpriserna.

Även kolet har sett ett lyft, som en konsekvens av övriga bränslens styrka. Efterfrågan tryter och om EUA:ernas resa uppåt lugnar sig finns det fallhöjd under den närmaste tiden.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2021

Prisutvecklingen under den närmaste framtiden kommer att vara starkt kopplad till temperatur, nederbördsmängd och vind, samt utveckling av den så kallade hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna.

De rörliga priserna kommer att vara starkt påverkade av temperaturen och vinden. De längre kontrakten, andra halvan av 2021 och framåt, kommer till stor del att påverkas av priser på bränslen som kol och gas, samt priser på utsläppsrätter (EUA). I Europa spelar gas en allt större roll som bränsle och är därmed prissättare på elmarknaden. Även EUA-priset har ökat efterhand som Europas länder lättat på nedstängningar i samband med pandemin tack vare påbörjad vaccinering. Även EU:s mer ambitiösa klimatmål, och därmed förväntade nya regler för EUA-handeln, väntas öka efterfrågan och därmed priset.

Vår nuvarande bedömning är att rörliga elpriser kommer att falla tillbaka när vintern släpper sitt grepp om landet. Marknaden är fortsatt starkt väderdriven. Större förändringar i väderbilden kan få priserna att röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet. För fastprisavtalen förväntar vi oss i närtid något mindre rörelser än för det rörliga priset. Prispåverkan från kontinenten är fortsatt stark och kopplad till gas och EUA. Dessa förväntas ha en försiktigt stigande utveckling framöver.

Just nu rekommenderar vi

För närvarande är det rörliga priset högre än fastprisavtalen. Hur vårens priser utvecklar sig är i nuläget svårt att sia om. Nederbördsmängderna har stor inverkan på det nordiska elpriset och tillgången på vatten, som under hösten och vintern var mycket god, är fallande. I närtid förväntas detta ge rörliga priser som är lite högre än vad vi sett det senaste året. Vi tror dock att prisläget stabiliseras vid lite lägre prisnivåer i samband med vårens intåg. Även om de rörliga priserna just nu ligger lite högre än fastprisavtalen tror vi att det rörliga priset på ett års sikt kommer att vara det mest fördelaktiga.

Vid lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vår prognos är att det på ett års sikt gäller även nu. Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet ligger fastprisavtalen just nu på attraktiva nivåer.

Har ni relativt låg och jämn förbrukning kan vi även rekommendera vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.