Så här ser elmarknaden ut just nu

Uppdaterades den 26 september 2022

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Prisutvecklingen i Sverige är tätt sammankopplad med våra grannländer och beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion.

I Norden påverkas elspotpriserna främst av väderfaktorer, så som nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Det har varit både torrare och varmare än normalt under våren och sommaren, vilket har minskat tillgången på vattenkraft. Nivåerna i vattenmagasinen i Norden för perioden är därför mycket långt under normala nivåer. 

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. 

Osäkerheten kring tillgången på gas och kol från Ryssland och övriga världen, samt priset på utsläppsrätter, är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten, vilket lyfter priset i Europa och i sin tur påverkar det nordiska elpriset.

Det fasta elpriset fortsätter med kraftiga svängningarna från vecka till vecka och ligger just nu på historiskt höga nivåer till följd av oro kring hur energisituationen kommer att vara i framtiden.

   

Mer marknadsinformation

Har du behov av djupare och mer frekventa analyser av energimarknaden? I E.ON Navigator, under Marknad i menyn, hittar du både dagliga och veckovisa rapporter från våra marknadsexperter. Verktyget är kostnadsfritt för företagskunder.

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

   

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Uppdaterades den 26 september 2022

Energisituationen i Europa är fortsatt mycket ansträngd. Nu när Nord Stream 1 är nedstängd är gasflödena från Ryssland en mycket liten del av vad de historisk varit.Samtidigt arbetar Europeiska kommissionen med ett omfattande marknadsinterventionspaket för att stävja prisutvecklingen framåt. Förslag till åtgärder är bland annat en intäktsbegränsning för billiga energikällor, en retroaktiv vinstskatt och konsumtionsminskningar och/eller prisstak – men omfattande åtgärder kräver omfattande analyser. Däremot väntas någon form av marknadsintervention för denna vinter, från november till och med sista mars.

De europeiska elpriserna har halkat ned något från de högsta nivåerna i slutet på augusti till följd av nyheterna kring vinterpaketet, men har den senaste tiden handlats upp något igen.

I Norden fortsätter samtidigt nederbördsenergin vara lägre än normalt för årstiden. Nederbördsenergi är den nederbördsmängd som kan omvandlas till elenergi i våra vattenkraftverk. Detta, tillsammans med det höga prisläget i Europa, är just nu de primära drivkrafterna bakom de höga elpriserna i Sverige, där områdena i södra Sverige påverkas i större utsträckning av prisläget på kontinenten.

Den torka som just nu omfattar Europa (och Norden) komplicerar dessutom situationen ytterligare och spär på oron även på längre sikt, vilket återspeglas i de höga priserna också längre ut i tiden.

Givet nuvarande situation är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt, men runt historiskt höga nivåer. Det är inte osannolikt att den kommande hösten och vintern resulterar i elpriser som ligger högre jämfört med föregående år.

   

Är du privatkund? Här kan du läsa mer om elmarknaden.

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommendation.

Kundservice personal kollar in i kameran

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Två kvinnor framför en kaffemaskin som diskuterar elmarknaden

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.