1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Så här ser elmarknaden ut just nu

Framöver ser vi åter växlande och mer ostadigt väder. Den kvarvarande snön ligger till största delen på lite högre höjder detta år vilket gör att de ökade flödena ligger lite längre fram i almanackan. I Norge förväntas en ovanligt stor vårflod medan vi i Sverige har normala snömängder i tillrinningsområdena. Det förutspådda ostadiga vädret kommer efterhand att starta snösmältningen och vårflödena. Spotpriserna har sedan några veckor noterats på en lite högre nivå i väntan på vårfloden men vi förväntar oss att priserna åter kommer att falla i samband med att magasinen fylls på och konkurrensen ökar på tillgångssidan, beroende av hur gynnsamma vindarna blir så kan även en ökad vindkraft bidra till detta.

Den pågående nedstängningen av verksamheter i samband med smittspridningen av coronaviruset har hittills en begränsad påverkan på efterfrågan av el i Sverige och Norden. I första hand påverkas priser på elterminer som faller eftersom råvarupriserna på olja, gas och EUA faller. Produktion och handel med olja är särskilt utsatt eftersom efterfrågan här har fallit starkt över hela världen. Oljeproducerande länder gör försök till anpassning med framförallt lägre produktion, men även lageruppbyggnad. Oljepriset har för tillfället ökat, vilket är ett tecken på att dessa åtgärderna har en inverkan.

Många marknader blickar nu på oljemarknaden. Förändringar där har i detta läge extra stor återverkan på industri- och energiråvaror.

Leveranspriset för el, spotpriset, är fortfarande lågt för årstiden men minskad press från vårfloden har lyft systempriset i Norden. De närmaste veckorna prognoseras till liknande nivå för att sedan falla i juni.

God hydrologi i Norden är den främsta orsaken till låga priser på fastpriskontrakt under innevarande och nästa år. Priset på EUA har också varit svagt under årets inledning och EUA-kontrakten har fallit kraftigt på grund av minskad efterfrågan under nedstängningen i Europa. En viss återhämtning har skett vilket direkt har lyft även nordiska elterminer. Marknaden är nu starkt fokuserad på hur verksamheter i Europa kan tänkas komma tillbaka efter pandemin och då kan man förvänta ytterligare högre priser.

Oron kring smittspridningen har pressat priserna i Europa. En stark påverkan finns från oljepriset som fallit på grund av kraftigt minskad efterfrågan och omförhandlade produktionsnivåer inom OPEC i samband med viruset. Aktiebörserna är drabbade och oljepriserna har rört sig kraftigt både upp och ner. Även gas- och kolpriser har blivit påverkade, samt EUA-priser som även varierat kraftigt i pris. När coronaviruset släpper taget förväntar vi oss att EUA har en stark utvecklingen uppåt igen.

Just nu rekommenderar vi

Det rörliga priset är just nu det billigaste alternativet och vår bedömning är att det kommer att vara så en tid framöver. Det är ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om det milda och nederbördsrika vädret fortsätter. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till just nu attraktiva nivåer.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades senast i maj 2020.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.