1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Så här ser elmarknaden ut just nu

Våren har präglats av stora nederbördsleveranser. Den så kallade hydrobalansen, det vill säga hur mycket vatten som finns tillgängligt för vattenkraftsproducenterna i Norge och Sverige, har förbättrats avsevärt under 2019. Detta har kunnat ske tack vare att det kommit väldigt stora nederbördsmängder i Norden under årets första halva. Dessutom har en gynnsam snösmältning tagit vara på vattnet och fyllt på i magasinen, vilket har inneburit att vattenkraftsproducenternas tillgång på vatten ökat kraftigt jämfört med förra sommaren och magasinen är nu fyllda till det högsta läget på flera år vid denna tid på året. Dock har snön nästan helt smält bort i förtid, så totalt sett är vattentillgången normal. En sommar med mer nederbörd än normalt kan sätta ytterligare press på elpriset.

Att det har varit god kärnkraftstillgänglighet samt god vindkraftsproduktion har, i kombination med den ökade tillgången på vatten, bidragit till att pressa elpriset. Detta har resulterat i att värdet på vattenkraft är satt lägre och spotpriset har som en konsekvens fallit och är nu nere på nivåer vi inte sett sedan 2017.

Priserna på de längre fastprisavtalen har inte fallit lika mycket under våren. Detta förklaras främst av stigande priser på utsläppsrätter, som har en indirekt påverkan på elpriset i Norden.

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Vår nuvarande bedömning är att priserna under sommaren kommer att hålla sig runt nuvarande lägre nivåer. Prisskillnaden mot kontinenten är dock fortsatt hög, vilket gör att vår elexport ökar i vissa perioder och innebär en risk för att vårt elpris i perioder dras uppåt.

Just nu rekommenderar vi

Till följd av det förbättrade marknadsläget under våren är det sannolikt mer gynnsamt att ha ett rörligt elpris under den här sommaren, men osäkerheten är fortsatt stor. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver. Känner du osäkerhet inför detta och bedömer att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till förmånliga priser.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades den 4 juli 2019.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.