1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Den kalla avslutningen av januari följdes av ett omslag till mycket mildare väder, som höll i sig under hela februari. Månaden slog rekord i höga temperaturer, vilket medfört stor skillnad i efterfrågan jämfört med normalt.

Snö- och vattenmagasin har förstärkts något efter att nederbörden vissa veckor levererat över normala mängder. Dock är underskottet fortfarande ovanligt stort och en osäkerhet finns alltid i snömängden som är svår att bestämma.

Värdet på vattenkraft är satt lite lägre. Spotpriset fortsätter att falla tack vare milda temperaturer och därmed lägre efterfrågan. Det planas troligen ut under de närmaste veckorna om temperaturen faller mot normala nivåer.

Kontraktspriser för framtida leveranser föll under första halvan av februari för att åter stiga mot slutet av månaden. Störst prispåverkan har prisutvecklingen på kol och utsläppsrätter.

De korta elkontrakten är starkt väderberoende och det milda vädret har satt press på kontrakt som omfattar innevarande år.

De längre elkontrakten är framför allt kopplade till priser på kol och utsläppsrätter. Priset på kol är i en fallande trend och tidvis ser vi även ett prisfall på utsläppsrätter.

Just nu rekommenderar vi

Utifrån aktuellt läge på elmarknaden rekommenderar vi att binda elpriset. Fast pris 3 år är just nu det billigaste avtalet. Vid kall väderlek kan det rörliga elpriset stiga kraftigt och om elförbrukningen samtidigt ökar kan det vara tryggt med ett elpris som är bestämt på förhand.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.   

Uppdaterades den 1 mars 2019.  

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.