1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Så här ser elmarknaden ut just nu

Vi har haft ett relativt stabilt elpris hittills under 2019 och under det senaste kvartalet har det inte varit några större överraskningar. En kall vecka i oktober fick priserna att öka lite grann, men en förhållandevis mild höst med en hel del vind och god kärnkraftstillgänglighet har gjort att det rörliga elpriset har rört sig ganska lite. Även fastpriserna har legat relativt stabilt det senaste kvartalet.

Nordens elpriser är indirekt kopplade till omkringliggande marknader via exportkablar. I många av våra grannländer produceras det mycket el med energi från naturgas och kol. Under 2019 har gas- och kolmarknaderna varit svaga och bränslena är nu ovanligt billiga, särskilt gasen. Anledningen är att vi ser en otrolig global expansion av marknaden för flytande naturgas, så kallad LNG. Teknikutveckling har gjort det billigare än någonsin att skicka gas med båtar istället för via gasledningar. Detta har pressat gaspriserna, vilket även hjälpt till att hålla elpriserna nere i hela Europa, inkluderat Norden. Frågan är hur länge det håller i.

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis att påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror. Europas gaslager är välfyllda och med många skeppslaster av flytande LNG är vi väl förberedda för vintern. Detta talar för att det rörliga priset kan vara värt i slutändan.

Nederbördsmängden i Norden har dock varit strax under normalt vilket gjort att den hydrologiska balansen i Norden, alltså mängden nederbörd som väntas rinna ner i vattenmagasinen, ligger strax under genomsnittet. Att nivån är under normalt drar upp elpriserna lite grann och ökar känsligheten för dyra priser om vintern blir kall. Skulle vi få en blöt vinter med mycket nederbörd sjunker generellt elpriserna både för rörligt och fastpris. Är man däremot rädd för en kall och torr vinter med risk för höga priser kan det vara läge att teckna ett fastprisavtal innan kylan kommer och priserna stiger.

Januari och februari är statistiskt sett dyrare än resten av året på grund av vinterkylan. Det är väldigt svårt att spå om vintern blir mild eller inte. Om du står i valet att binda elpriset eller inte får du som konsument väga för- och nackdelar. Hittills i vinter har vädret varit relativt milt, och de fasta avtalen kostar ungefär som de gjort tidigare under 2019.

Dock är osäkerheten påtaglig och priserna kan variera till följd av mängden nederbörd i Norden, hur mycket det blåser samt händelser i omvärlden.

Just nu rekommenderar vi

Till följd av det rådande marknadsläget är det svårt att säga om det kommer vara mer gynnsamt att ha ett rörligt eller fast elpris under vintern. Det är sannolikt ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om vintern blir mild med mycket vind och nederbörd. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till förmånliga priser.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades den 9 december 2019.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.