1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Så här ser elmarknaden ut just nu

Våren och sommaren har levererat stora nederbördsmängder. Det gör att elpriserna hålls nere, då vattenmängderna som finns tillgängligt för vattenkraftsproducenterna i Norge och Sverige har förbättrats avsevärt jämfört med början av året. Eftersom vattenkraften är relativt billig och pålitlig, har ökad tillgång på vatten bidragit till att sänka elpriset. Vattenmagasinen är nu tillbaka på för årstiden normala nivåer efter förra årets torka.

Att vi har god kärnkraftstillgänglighet samt ökande vindkraftsproduktion, har i kombination med bra tillgång på vattenkraft, bidragit till att bibehålla ett relativt lågt rörligt elpris de senaste månaderna. Priserna på de längre fastprisavtalen har inte heller rört sig särskilt mycket sista tiden då vi med normala vattenmagasinnivåer har stabila förutsättningar att klara vintern. 

Priserna på utsläppsrätter gick upp temporärt över sommaren och påverkade många elmarknader i Europa som är mer beroende av kol och gaskraft. Detta smittar oftast av sig på de nordiska priserna till en viss mån, då export och importmöjligheterna gör att elpriserna följer varandra. Sedan juli har dock priserna på utsläppsrätter sjunkit, och med dem elpriserna.

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Vår nuvarande bedömning är att priserna under hösten och början av vintern kommer att hålla sig runt nuvarande nivåer. Det rörliga priset kan komma att öka något, vilket är normalt för årstiden. Prisskillnaden mot kontinenten är dock fortsatt hög, vilket gör att vår elexport ökar i vissa perioder och innebär en risk för att vårt elpris dras uppåt i vissa perioder.

Just nu rekommenderar vi

Till följd av det rådande marknadsläget med ett balanserat hydrologiskt läge och låga priser på kontinenten är det svårt att säga om det kommer vara mer gynnsamt att ha ett rörligt eller fast elpris under vintern. Det är sannolikt ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om vintern blir mild med mycket vind och nederbörd. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till förmånliga priser.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades den 3 oktober 2019.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.