1. Företag
  2. El
  3. Elmarknad

Så här ser elmarknaden ut just nu

Vi hade ett relativt stabilt elpris under 2019 men omkring nyår ändrades läget ganska markant.

Nordens elpris är väldigt beroende av vattenkraften, och när det är torrt tenderar priserna att stiga eftersom gasturbiner och importerad el måste täcka upp behovet. Den här vintern har varit allt annat än torr. Väderprognoserna indikerar att den nederbördsrika situationen kan fortsätta ett tag till. Den stora mängden nederbörd som fallit i Norge och Sverige under senaste månaderna gör att vattenkraftverken tvingas köra ut vatten ur magasinen. Kombinerat med mycket vindkraft och milda temperaturer, som gör att uppvärmningsbehovet minskar,  har vi för tillfället en situation med ovanligt låga elpriser.

På grund av att mycket av nederbörden faller som snö och kommer smälta till våren har även terminspriserna på el fallit ganska mycket. Norden kommer sannolikt alltså kunna producera billig el även ett bra tag framöver tack vare den goda hydrologi-nivån. Till och med terminspriserna för kommande år har på grund av rådande situation följt med ner på elbörsen. Detta gör att vi kan sänka kostnaden för fastprisavtal ganska mycket. För den som vill låsa sitt elpris ligger Fastprisavtalen just nu på attraktiva nivåer.

Nordens elpriser är indirekt kopplade till omkringliggande marknader via exportkablar, och även i våra grannmarknader har priserna fallit. Det är framförallt relativt låga gas- och kolpriser samt milda temperaturer som bidrar till detta. Under 2019 var gas- och kolmarknaderna svaga och anledningen är en global expansion av marknaden för flytande naturgas, så kallad LNG. Teknikutveckling har gjort det billigare än någonsin att skicka gas med båtar istället för via gasledningar. Detta har pressat gaspriserna, vilket även hjälpt till att hålla elpriserna nere i hela Europa, inkluderat Norden.

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis att påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror. Europas gaslager är välfyllda och med många skeppslaster av flytande LNG tror vi att de låga spotpriserna på el och gas kommer att bestå ett tag till.

Just nu rekommenderar vi

Det rörliga priset är just nu det billigaste alternativet och vår bedömning är att det kommer att vara så en tid framöver. Det är ett bra läge att låsa elpriset om du vill känna dig trygg, men ett rörligt elpris kan löna sig om det milda och nederbördsrika vädret fortsätter. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver.

Bedömer du att förutsägbarheten med ett fast elpris är viktig för din verksamhet har vi avtal med fasta priser per kWh till just nu attraktiva nivåer.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill ha ett rörligt pris, men inte heller binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

Uppdaterades den 21 januari 2020.

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Kostnadsfri energirådgivning

Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Våra kunniga företagsrådgivare hjälper gärna till att se över företagets energianvändning, ge råd kring energibesparingar och hitta de bästa lösningarna för just din verksamhet. Boka in ett personligt rådgivningssamtal redan idag!

Enkelt och flexibelt

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival, så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över och här på eon.se kan du läsa mer om våra prismodeller och avtal.