Elmarknad - Företag | Rekommendation och elmarknadsläge - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Höstskog

Elmarknaden

– vad som påverkar elpriset just nu och vår rekommendation utifrån aktuellt marknadsläge.

Vintern är på väg att lämna oss, även om vi inte har drabbats så hårt av kyla och höga priser denna säsong. Ett bekymmer har dock varit en period i början av året med brist på nederbörd som inneburit svaga utsikter för vattenkraftsproduktion.

De senaste veckorna har vi åter fått ta emot nederbördsmängder som motsvarar mer än normala i magasinsområde för Nordens vattenkraft. Samtidigt har produktionen minskat lite mer än normalt vilket ger magasinen ett ljusare läge. Underskottet i hydrologi ligger nu främst i brist på snö och markvatten. Detta visar sig i den hydrologiska balansen som nu är starkare och vi förväntar oss att läget kommer att förbättras ytterligare.

Värdet på vattenkraft faller sakta efterhand som situationen med vattenkraft blir mer normaliserad. Spotpriset på el förutspås att sakta falla under de närmaste veckorna.

De korta kontrakten är alltid starkt väderberoende och när vintern sakta övergår i vår skiftar fokus från temperatur till nederbörd som en stark prisdrivare. Den rådande milda och nederbördsrika väderleken har satt press på korta kontrakt som omfattar innevarande år.

Längre fram i tiden räknar man med ett normalt hydrologiskt läge. Därför är de längre elkontrakten framförallt kopplade till priser på kol och utsläppsrätter. Priset på kol är i en fallande trend medan priset på utsläppsrätter just nu är starkt varierande. Detta är beroende på en stor osäkerhet kring tillgången på utsläppsrätter eftersom Storbritannien eventuellt lämnar EU och därmed kanske också denna marknad.

Just nu rekommenderar vi

Utifrån aktuellt läge på elmarknaden rekommenderar vi att binda elpriset. Fast pris 3 år är just nu det billigaste avtalet. Vid kall väderlek kan det rörliga elpriset stiga kraftigt och om elförbrukningen samtidigt ökar kan det vara tryggt med ett elpris som är bestämt på förhand.

Om din verksamhet däremot har relativt låg och jämn förbrukning och du inte vill binda priset, rekommenderar vi istället vår prismodell Expert. Det är ett förvaltat elavtal som innebär att ditt företag ingår i en elpool som våra experter bevakar. Detta ger ökad trygghet och minskade prissvängningar jämfört med ett rörligt pris.

  

Uppdaterades den 15 mars 2019. 

 

Om du är företagskund och har en personlig säljare på E.ON är du alltid välkommen att kontakta denne direkt för en individuell rekommmendation. 

Är du privatkund kan du läsa mer om elmarknaden och våra rekommendationer här på eon.se.

Den här sidan uppdaterades 26 mars 2019
E.ON Energilösningar (handel)