Ett gasavtal för just ditt företags behov

Vi har lösningar för alla behov. För de företag som har en mindre förbrukning brukar våra paket med rörligt pris passa bäst. Har du ett mer komplext behov skräddarsyr vi ett avtal som passar just din verksamhet. Oavsett hur ditt behov ser ut så hjälper vi dig att hitta rätt gasavtal till företaget.

Självklart kan du alltid välja biogas – ett förnybart val som helt enkelt framställs av restprodukter, som exempelvis kan komma från vanliga hushållssopor. På så sätt gör ditt företag skillad och visar ett tydligt ställningstagande för miljön.

Kontakta våra företagsexperter redan idag, så berättar vi mer!

6 anledningar att välja gas till ditt företag

Hur vet du att gas är rätt val för ditt företag? Här är 6 anledningar:

1. Öka din konkurrenskraft

Pressa dina energikostnader, få ut mer värme ur pannanläggningen, minska behovet av underhåll och effektivisera dina processer. Om du ansluter ditt företag till gas ger du faktiskt din verksamhet alla dessa konkurrensfördelar.

2. Lägre kostnader

Gas har högre verkningsgrad än olja. Därför går det åt mindre energi och energikostnaderna minskar. Inom industrin kan gas ofta användas direkt i processer, vilket sparar ytterligare pengar.

3. Problemfritt

Gas är enkel att använda. Du får leveranser i takt med att gasen förbrukas. Ingen lagring och inga transporter behövs. Risken för driftstopp är liten eftersom leveranssäkerheten är mycket hög.

4. Stärk din miljöprofil

Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja. Utsläppen av kväveoxider halveras, utsläppen av svaveldioxid, stoft och partiklar är försumbara. Väljer du dessutom Biogas produceras din gas helt förnybart, genom att använda restprodukter som exempelvis gödsel, träflis och hushållssopor.

5. E.ON som partner

Våra företagsexperter har lång erfarenhet inom företagsenergi. Har du ett komplext behov hjälper vi dig att se över hela din verksamhet, och tar fram en skräddarsydd gaslösning för ditt företag.

6. E.ON Navigator

Som kund hos oss ingår det digitala verktyget E.ON Navigator som hjälper dig att följa upp din energiförbrukning. Håll lätt och enkelt koll på alla dina fastigheter, se vilka som är energieffektiva och vilka som inte är det, och samla alla dina kostnader och dokument på ett ställe.

Prismodeller

Hur väljer du bäst pris? Är din gasförbrukning inte så hög rekommenderar vi att du väljer rörligt pris. Historiskt ger det dig lägst totalkostnad sett över ett år. 

Prisutvecklingen för rörligt pris

Pris och villkor

Ikon investera extra

Rörligt pris

Rörligt pris passar företag som vill att inköpskostnaderna ska följa marknadens utveckling över en längre period. Du är beredd att ta en risk för att sannolikt få lägsta pris.

Ikon med mix av förnybar och eller återvunnen energi

Skräddarsytt

Använder ditt företag extra mycket gas? Då skräddarsyr vi gärna en lösning. Våra experter hjälper dig att se över hela ditt energibehov, från energilösningar till inköpsstrategier.

Basfaktor för kapacitetsbokning till Sverige (2021-09-30)

  • Från 2021-10-01: 0,2539 Euro/kWn
  • Från 2020-10-01: 0,3359 Euro/kWn

Tilläggstjänster - Optimera företagets gasförsörjning

Du köper inte bara gas av oss, vi blir din energipartner. Det innebär att du kan ta del av våra nyttiga verktyg och tillägstjänster. Välj förnybar biogas för att öka företagets miljöprofil ytterligare, eller ta hjälp av vår skatteservice för att kostnadseffektivisera.

Förnybar Biogas – från naturligt avfall

Vill du göra ett ännu större ställningstagande för miljön väljer du Biogas istället för naturgas. Biogas framställs från restprodukter som exempelvis gödsel, träflis och hushållssopor och är därför helt förnybart. Dessutom minskar koldioxidutsläppen ytterliggare då materialet är organiskt nedbrytbart, och den koldioxid som produceras av förbränningen naturligt tas upp av växterna i naturen igen. 

Genom att aktivt välja el från förnybar biogas kapar du alltså din verksamhets utsläpp och är samtidigt med och driver utvecklingen av hållbara bränslealternativ.

Väljer du biogas från oss innebär det att:

  • Du är med och bidrar till att sänka koldioxidutsläppen
  • Du ligger i framkant när det gäller att ställa om till företagande som sätter miljön först
  • Du får ett miljöintyg som visar kunder och anställda att ditt företag har gjort ett aktivt val för att främja miljön
  • Du kan använda samma utrustning som idag. Biogas distribueras nämligen i samma nät som naturgas.

E.ON Navigator - Få mer gjort, med mindre att göra

E.ON Navigator samlar allt som rör ditt företags energiförbrukning på ett och samma ställe och gör det enkelt att få överblick och analysera energianvändningen. Med en enda inloggning har du åtkomst till alla dina verktyg, fakturor och rapporter, oavsett din verksamhets storlek.

För dig som är kund hos oss är E.ON Navigator helt kostnadsfritt.

Boka personlig rådgivning

Vill du veta mer om vad natur- och biogas kan göra för ditt företag? Hör av dig till oss så ser vi tillsammans över dina förutsättningar.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.