Vi får in en stor mängd förfrågningar om att ansluta produktion. Därför önskar vi få så mycket information som möjligt om ert tilltänkta solcellsprojekt i förväg. På så sätt kan vi hantera ditt ärende snabbare och smidigare.  Tack på förhand!

Just nu kan det ta upp till sex veckor innan vi kan titta på din förfrågan. 

 

Är du privatkund?

Här kan du ta redan på hur det fungera att ansluta solceller till elnätet. 

Förfrågan om anslutningsindikation

Följande information behöver vi få in innan vi kan hantera din förfrågan. Glöm inte att bifoga en karta över det område ni vill ansluta i. Vi återkommer vanligtvis inom sex veckor efter att vi mottagit ditt ärende.

Bra att veta

  • Vi behöver samtliga uppgifter i formuläret för att kunna gå vidare med din förfrågan.

  • Tidsramarna varierar beroende på anslutningens storlek och komplexitet. Vi rekommenderar därför att vara ute i god tid.

  • När vi har återkommit till dig efter din anslutningsindikation är nästa steg i processen en nätutredning som går djupare in på förutsättningarna för anslutningen. Nätutredningen tar vanligtvis två till tre månader att färdigställa.

Denna information ger oss en uppfattning om genomförbarheten.

Ange här om det byggs i exempelvis flera etapper, hur ni tänker ansluta till vårt nät med mera.

Bifoga (pdf) en karta med solparken inritad och var i detta område ni vill anslutas till E.ONs nät.
Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Anslut till solceller

En rad faktorer påverkar vilken typ av anslutning som krävs eller hur komplext arbetet blir. Läs gärna mer för att hitta rätt alternativ om ni planerar att ansluta nytt eller ändra i befintlig anslutning. 

elledningar över fält

Sveriges elnät – så fungerar det

Elnätet i Sverige består av tre nivåer som kopplar ihop landets alla delar med varandra: stamnät, regionnät och lokalnät. Läs mer om hur det fungerar och varför det är så viktigt med ett välfungerande elnät.