Aktuella ledtider

 • Just nu är kötiden för en anslutningsindikation upp till 16 veckor.
 • Just nu är kötiden för nätutredning Q1 2024.

* kötiderna gäller produktion. För konsumtion är kötiderna något kortare.

Lokalnäten tar över där de regionala elnäten slutar. De kan liknas med lokalgator som leder fram till de enskilda fastigheterna. Då avstånden är relativt korta jämfört med stam- och regionnät så är spänningen i lokalnäten i regel mellan 0,4 och 20 kilovolt.

Vill ni göra en ny anslutning till något av E.ONs lokalnät eller ändra en befintlig anslutning? Här får ni en överblick över hur anslutningen går till och hittar information om tider och vilka uppgifter vi behöver från er under processen.

Anslutning till lokalnätet

Det här är en översikt över processen för nya och ändrade anslutningar till E.ONs lokalnät. Stegen och de angivna tiderna ska ses som uppskattningar för hur processen kan se ut, eftersom den skiljer sig från fall till fall. Enklare projekt kan gå snabbare då vissa steg kan hoppas över, medan mer avancerade projekt kan ta längre tid.

illustration över process för anslutning till lokalnät

Anslutningsindikation

E.ON tar fram förslag på tekniska lösningar baserade på era behov och indikerar kostnader, tid och komplexitet. 

Nätutredning

E.ON gör en kapacitetsstudie och tittar på olika alternativ för anslutningen. 

Förstudie

E.ON utreder tekniska förutsättningar för alternativet ni väljer och gör en fördjupad kalkyl av anslutningskostnaden.

Projektering

E.ON tar fram de tekniska specifikationerna för elnätet som ingår i förfrågningsunderlaget.

Upphandling

När alla nödvändiga tillstånd är klara skickas förfrågningsunderlag ut till entreprenörer och leverantörer.

Bygg

Anslutningen byggs. De nya/ändrade delarna av elnätet lämnas sedan över för löpnade drift och förvaltning.

 

1. Anslutningsindikation

Processen inleds genom att ni kontaktar oss på E.ON för en anslutningsindikation. Vi ger er ett grovt estimat över kostnader, tekniska lösningar och en uppskattning av tiden det kan ta att färdigställa anslutningen. Anslutningsindikationen är kostnadsfri.

 

Det här behöver vi veta:

 • Önskad effekt
 • Geografisk anslutningsplats
 • Önskad tidpunkt för anslutning

 

2. Nätutredning

Nästa steg i processen är en nätutredning som går djupare in på tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för anslutningen. Nätutredningen tar i vanliga fall runt två till tre månader att färdigställas och levereras i form av en rapport.

 

Redovisning av nätutredning:

 • Övergripande beskrivning av tekniska lösningar
 • Enlinjeschema för nätutformning 
 • Kartor
 • Grov beräkning av anslutningsavgift
 • Enkel riskanalys vid behov

 

3. Förstudie

Förstudiens mål är att kartlägga anslutningen detaljerat nog för att ligga till grund för ett anslutningsavtal – det faktiska kostnadsförslaget och tidplanen för att bygga anslutningen. Önskar ni fler alternativ för anslutningen gör vi ytterligare nätutredning och förstudie. En förstudie tar omkring 2–3 månader att färdigställa. 

 

Redovisning av förstudie:

 • Teknisk lösningsbeskrivning
 • Tidplan 
 • Fastslagen anslutningskostnad
 • Djupare riskanalys vid behov 

4. Projektering (endast vid regionnätspåverkan)

I projekteringsfasen tar vi fram tekniska specifikationer för elnätet som ska ingå i anslutningen. Informationen sammanställs i ett förfrågningsunderlag som ska skickas till entreprenörer och leverantörer. Mark- och skogsvärdering görs och vi inleder dialog med berörda markägare där ledningar ska dras. Avtal skrivs även med markägare i tidskritiska fall. Beroende på projektets omfattning beräknas projekteringen ta 2–4 månader.

5. Upphandling (endast vid regionnätspåverkan)

Innan förfrågningsunderlaget skickas ut till potentiella leverantörer och entreprenörer behöver följande tre kriterier vara uppfyllda:

 • Anslutningsavtalet ska vara överenskommet och tecknat
 • Vid eventuell koncession för linje ska denna ha vunnit laga kraft
 • Alla övriga tillstånd som krävs för att bygga anslutningen ska vara godkända

 

6. Bygg

I denna fas sker själva byggnationen som krävs för att den nya eller ändrade anslutningen ska kunna genomföras. Arbetet tar i normalfall cirka 12–24 månader, men kan ta längre tid om det handlar om en komplex anslutning.

 

Avtal och abonnemang

Innan anslutningen är färdigbyggd och redo att driftsättas ska elnätsavtal och, vid behov, anläggningsavtal upprättas.

Vanliga frågor om anslutning till lokalnätet

Kontakta våra experter om du inte hittar svaret på dina frågor om ditt företags anslutning.

 • Hur lång tid tar en anslutning till lokalnätet?
  Tidsramen för en anslutning till högspänningsnätet varierar beroende på anslutningens storlek och komplexitet. Vi rekommenderar därför alltid att vara ute i god tid. Du ser ungefärliga tidsuppskattningar för varje steg i processbeskrivningen ovan. Vissa steg i processen kan hoppas över, gå snabbare eller ta längre tid – det är individuellt för varje anslutning.
 • Vad kostar anslutningen?
  Kostnaden för en anslutning till lokalnätet beror på anslutningens storlek, geografiska avstånd och vilka typer av ledningar som används.

Kontakta oss om anslutning till lokalnätet

Har du frågor om att ansluta till lokalnätet? 

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.