Säker trädfällning – så gör du

Om du skulle fälla ett träd på en elledning kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet. För att trädfällningen ska ske på ett säkert sätt och för att du ska känna dig trygg, kommer våra kunniga tekniker gärna ut för att kostnadsfritt övervaka arbetet. Skicka in din anmälan senast 10 dagar före planerat arbete.

Tänk på...

Tänk på att vi på E.ON inte genomför själva trädfällningen. Och om du har anlitat en entreprenör bekostar du detta själv.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss via vår digitala tjänst eller på 0771-88 00 22, dygnet runt.

En skadad kabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras.

Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Beställ bevakning av trädfällning

Bifoga en karta (filformat endast PDF)

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta våra företagsrådgivare.