1. Företag
 2. Elnät
 3. Skydda mot spänningsdippar

Ett skräddarsytt skydd mot spänningsdippar

En spänningsdipp på mindre än en sekund kan orsaka stora problem och bli rejält kostsamma för industrier med känslig produktion. Eftersom spänningsdipparna beror på externa faktorer och inte går att eliminera helt så behövs proaktiva åtgärder för att säkra produktionen. Tillsammans med vårt team av specialister får du full koll på spänningsdipparna och med vår lösning kan vi hjälpa dig att skräddarsy ett effektivt skydd för framtiden.

Spänningsdippar orsakar stora problem för industrin 

Över hälften av de tillfrågade industrierna i vår senaste undersökning har problem med spänningsdippar i produktionen. Det är dessutom ett återkommande besvär som ca 60% av industrierna anser att de inte har tillräckligt bra kunskap om för att åtgärda.

Här är de tre mest allvarliga problemen:  

1. Stillestånd i produktion

Förseningar i produktion och leveranser till kunder. Med full beläggning innebär detta förlorad tid som aldrig kommer tillbaka.

2. Materialkassationer

Skadat och kasserat material. I värsta fall upptäcks inte skadat material och kvalitetsbrister i tid, utan går vidare till kund.

3. Maskinskador

Okontrollerade stopp eller s.k. strömspikar sliter hårt på maskiner och kan förstöra dyra och kritiska komponenter. Utöver pengar kan detta också kosta dyrbar tid för reservdelar.

Vår lösning utgår från dina behov

Med vår hjälp får du full koll och minimerar negativa konsekvenser. I nära samarbete skapar vi ett skräddarsytt skydd mot spänningsdippar som består av digital realtidskoll, tjänster och hårdvara.

spänningsdippar - ikon med checksymbol i cirkel

StartDiagnos

Våra specialister gör en snabb och övergripande riskanalys på plats tillsammans med er. Det sammanställs i en enklare rapport. Du får:

 • Expertgenomgång
  Snabb anläggningsgenomgång av expert för spänningsmätning, obalansmätning och termografi

 • Inköps- och upphandlingsinformation
  Med experternas hjälp kan du ställa rätt krav mot maskintillverkare.

 • Nulägesbild och analys av största förbättringsområden
  Förslag på fortsatt analys och förbättringsarbete.
spänningsdippar - ikon med hand som håller människor

Ta kontroll

Under 2-3 månader görs digitala realtidsmätningar, komplett analys och detaljerade åtgärdsförslag. Du får också en komplett Ta kontroll-rapport.

 • Digital närvaro med E.ON Live.
  Med E.ON Live installerat får du full koll på spänningsdippar med alarm till mobilen och e-post i realtid. Det ger dig automatisk kartläggning av påverkan, statistik och rapporter.

 • Expertinsikt
  Komplett analys av nuvarande immunitet nedbrutet på er produktion.

 • Tydlig färdplan mot stabilare produktion Åtgärdsrekommendationer utifrån störst nytta i förhållande till kostnad. Samlas i en komplett rapport.
spänningsdippar - ikon med graf

Skydda och utrusta

Baserat på resultatet från Ta kontroll ökar vi skyddet på befintliga maskiner, ser över nyinköp och vilka krav som bör ställas på framtidens utrustning.

 • Skydda
  Skydd mot spänningsdippar skapas med installationer eller ombyggnationer.

 • Utrusta
  Utifrån mätresultat och analys kan rätt krav ställas från början vid nyinköp av utrustning.

E.ON Live – digital koll i realtid

E.ON Live är ett unikt digitalt verktyg för realtidskoll av spänningsdippar och ett viktigt verktyg under Ta kontroll-fasen. Du som vill kan fortsätta att prenumerera på E.ON Live för att ha koll på prestandan även i framtiden. Med E.ON Live får du:

Digital kartläggning i realtid. Realtidsmätning, larm direkt vid händelser, basdata med mera.

Systematisk kartläggning och analys. Grafisk översikt av händelser per anläggning, djupdykning per händelse, analyser m.m.

Bärbar dator med grafik och tabeller på skärmen

Inspireras av andra projekt

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Industrier, maskinleverantörer och elnätsbolag har alla ansvar och skyldigheter kring spänningskvalitet.  Sedan 2013 är ansvarsfördelningen ännu tydligare då det kom nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen.

Eftersom spänningsdippar inte går att bygga bort i elnätet betraktas de som normalt förekommande. Detta innebär att störningskänsliga kunder måste beakta detta i sin produktion och anläggningskonstruktion. Med rätt kunskap går det att ställa rätt krav både på maskinleverantören och den egna produktionen. Kunskap som blir viktig för att vidta konkreta åtgärder för en stabilare produktion.

Vill du bli kontaktad av våra specialister?

Vill du veta mer om hur du kan skydda din produktion mot spänningsdippar? Eller boka in en StartDiagnos? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig. Vi hörs!

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Spänningsdippar - man som jobbar som servicetekniker

Backer BHV skyddar sig mot spänningsdippar

Backer BHV ville minska störningskänsligheten i produktionen. Lösningen blev ett nytt lokalt energilager och specialbyggda reläer, som minskat problemen och kostnaderna med spänningsdippar med minst 95 procent.