Vill du bli flexleverantör på E.ONs flexmarknader och dela med dig av effektkapacitet i SWITCH? Här kan du se våra aktuella och planerade marknader och hitta mer information om vilka flexprodukter vi har behov av just nu.

 

Aktuella flexmarknadsplatser

Under vintern 2021/2022 driver vi flexmarknader på följande platser:

 • Hässleholm Ungefärligt upptagningsområde: Hässleholm, Vinslöv och Ballingslöv

 • Söderåsen Ungefärligt upptagningsområde: Helsingborgsområdet, Bjuv, Kullahalvön, Ängelholm

 • Barsebäck Ungefärligt upptagningsområde: Landskrona, Löddeköpinge

 • Sege/Arrie Ungefärligt upptagningsområde: Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad, Skurup, Svedala

Osäker på vilken marknadsplats du kan ansluta dig till? Hör av dig så hjälper vi dig se över dina förutsättningar.

Karta över aktuella marknadsplatser för SWITCH i Skåne

 

Tidplan för våra marknader 2021/2022

 • Maj 2021 Marknader och produkter presenteras.

 • September 2021 Ansökan för flexleverantörer stänger.

 • November 2021 Marknader öppnar.

 • Mars 2022 Marknader stänger.

 

Flexprodukter

På en flexmarknad kan du bidra med och sälja din effekt på olika sätt. Vi erbjuder två avtalsformer som passar olika typer av verksamheter.

 

Kapacitet 

Sälj de timmar du kan vara flexibel till ett pris du sätter själv. Nätägaren köper din kapacitet för att säkerställa att kapacitetsgränser inte överskrids i ett operativt skede.

Tidshorisont för köp
Dagen före (DA) Samma dag (ID) Timmen före (H-1, för mFRR)

Prissättning
Pay-as-cleared - Flexleverantörn sätter själv sitt pris

Urval
Meritordning enligt pris

Behov
Obegränsat intag - köp görs efter operativt behov

Villkor för kontraktsformen Kapacitet

 • Minsta budstorlek: 0,5 MW*
 • Minsta budsteg: 0,1 MW
 • Påverkan på nätbehov vid normaldrift: minst 40%**
 • Mätbarhet av förbrukningsreduktion, produktionsökning, minsta timvärdesuppösning
 • mFRR: uppfylla krav mot Svenska kraftnät
 • Leverans vid accepterat bud
 • Inga krav på tillgänglighet
 • Avräkning enligt överenskommelse

*För aktörer med hög innovationshöjd kan bud på 0,1 MW godkännas** Enligt bedömning av E.ON

 

Tillgänglighet

Åta dig att vara flexibel under en viss del av höglasttiden mot både fast och rörlig ersättning. Nätägaren köper din kapacitet för att säkerställa tillgänglighet i planeringsstadiet.

Tidshorisont för köp
Dagen före (DA)Samma dag (ID)Timmen före (H-1, för mFRR)

Prissättning
Ersättning efter åtagande för tillgänglighet

Minst 33 % **
Tillgänglighet vardagar, höglasttimmar 06-20 
Fast ersättning: 40 000 kr/MW
Rörlig ersättning: Självkostnadspris* + 500 kr/MWh

Minst 50 % ***
Tillgänglighet vardagar, höglasttimmar 06-20 
Fast ersättning: 65 000 kr/MW
Rörlig ersättning: Självkostnadspris* + 500 kr/MWh

Minst 75 % **
Tillgänglighet vardagar, höglasttimmar 06-20
Fast ersättning: 100 000 kr/MW
Rörlig ersättning: Självkostnadspris* + 500 kr/MWh

*Kalkyl redovisas för självkostnad av flexibilitetsleverantör vid avtalsförhandling

** Tillgänglighet utvärdera på veckobasis

Urval
Tillgänglighet: enligt högsta påverkan på nätbehovet vid normaldrift
Avrop: meritordningen enligt pris

Villkor för kontraktsformen kapacitet 

 • Minsta budstorlek: 0,5 MW*
 • Minsta budsteg: 0,1 MW 
 • Påverkan på nätbehov vid normaldrift: minst 40%**
 • Mätbarhet av förbrukningsreduktion, produktionsökning,
 • minsta timvärdesuppösning 
 • mFRR: uppfylla krav mot Svenska kraftnät
 • Leverans vid accepterat bud
 • Inga krav på tillgänglighet
 • Avräkning enligt överenskommelse

*För aktörer med hög innovationshöjd kan bud på 0,1 MW godkännas

** Enligt bedömning av E.ON

 

EU-stöd för flexleverantörer

SWITCH stöds av det EU-finansierade projektet CoordiNet. Därför finns det möjlighet för flexleverantörer att ansöka om finansiering för att täcka kostnader relaterade till projektet. Anslagen är främst för mindre till medelstora bolag och ger 2 500–7 500 € per bolag. Aktörer som kan ansöka är industrier, energilager, byggnader, aggregatorer, värmeproducenter och producenter av förnybar el.

 

Pilotprojekt inom mFRR

Inom ramen för CoordiNet kommer SWITCH att driva ett pilotprojekt tillsammans med Svenska kraftnät. Där bud från de lokala marknaderna i SWITCH inte används, kan dessa skickas vidare till Svenska kraftnäts marknad för manuell frekvensåterställning, mFRR.

mFRR har särskilda krav på leverans och uppföljning med en separat kvalificeringsprocess. Speciellt för pilotprojektet är att den vanliga gränser för minsta budstorlek är sänkt från 5 MW (i elprisområde SE4) till 1 MW. 

Detta gäller minst under vintern 2021/2022.

 

Rättvist och transparent

Våra flexmarknader och SWITCH ska vara inkluderande. Alla urval och inköp inom SWITCH och CoordiNet-projektet sker med grund i tre viktiga principer:

 • Öppet för alla Alla som uppfyller tekniska och topologiska krav kan delta i flexmarknaderna.

 • Tydliga urvalskriterier Flexmarknaderna har transparenta processer med tydliga urvalskriterier.

 • Marknadsprinciper Flexmarknaderna går efter marknadsprinciper där de är tillämpliga.

 

Vill du bli flexleverantör?

Vill du ansluta dig till någon av våra aktuella marknader eller veta mer om vad det innebär att bli flexleverantör? Hör av dig så berättar vi mer.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? 
Läs vår integritetspolicy.