Vill du bli flexleverantör på E.ONs flexmarknader och dela med dig av effektkapacitet i SWITCH? Här kan du se våra aktuella och planerade marknader och hitta mer information om vilka flexprodukter vi har behov av just nu.

 

Aktuella flexmarknadsplatser

Under vintern driver vi flexmarknader på följande platser:

 • Malmö-området

  Ungefärligt upptagningsområde: Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad, Skurup.
  En marknad för fortsatt testning och utveckling av marknadsflexibilitet. Marknaden drivs under projektform med målsättning att få fördjupade kunskaper i flexibilitet för både flexleverantörer och nätägare.

 • Sthlmflex (Stockholmsområdet)

  Ett samarbete för att hitta lösningar på kapacitetsbristen i Stockholmsregionen. Vi är särskilt intresserade av att hitta flexleverantörer i våra lokala nät med fokus på Vaxholm, Järfälla, Upplands-bro och Håbo. Sthlmflex drivs gemensamt av E.ON, Svenska Kraftnät, Ellevio och Vattenfall.

Osäker på vilken marknadsplats du kan ansluta dig till? Hör av dig så hjälper vi dig se över dina förutsättningar.

 

Tidplan för våra marknader

 • Maj
  Marknader och produkter presenteras.
 • September
  Ansökan för flexleverantörer stänger.
 • November
  Marknader öppnar.
 • Mars
  Marknader stänger.

 

Flexprodukter

På en flexmarknad kan du bidra med och sälja din effekt på olika sätt. Vi erbjuder två avtalsformer som passar olika typer av verksamheter.

 

Fria bud

Sälj de timmar du kan vara flexibel till ett pris du sätter själv. Nätägaren köper din flexibilitet för att säkerställa att kapacitetsgränser inte överskrids i ett operativt skede.

Tidshorisont för köp
Avrop, alltså aktivering eller köp av flex, görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans. Men även senare avrop är möjliga.

Prissättning
Ersättning ges för köpt flex. Flexleverantörerna skickar själva in sina priser för flex.

Urval
Meritordning enligt pris.

För att kunna delta:

 • måste flexleverantören kunna leverera minst 0,1 MW flex till den berörda nätpunkten
 • ska flexen kunna levereras under minst en timme
 • ska flexen kunna levereras vardagar klockan 07–20 under november–mars


Flexkapacitet

Besvara nätägarens behov av flexibilitet när du har möjlighet. Nätägaren meddelar flexmarknaden att de har behov av flexibilitet genom att lägga ut så kallade tillgänglighetsordrar. Flexleverantören kan möta nätägarens behov genom att matcha tillgänglighetsordern med hela eller en del av flexvolymen. 

Tidshorisont för köp 

Tillgänglighetsordrar läggs ut med varierande framförhållning och måste besvaras (matchas) av flexleverantören för att flexibiliteten ska finnas tillgänglig för avrop.

Avrop, alltså aktivering eller köp av flex, görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans.

Prissättning 

Ersättning ges för tillgänglighet, vid matchad tillgänglighetsorder, samt för avropad flex. Nätägaren sätter priser för tillgänglighet och aktivering i samband med att tillgänglighetsorder läggs ut på marknaden.

För att kunna delta: 

 • måste flexleverantören kunna leverera minst 0,1 MW flex till den berörda nätpunkten 
 • ska flexen kunna levereras under minst en timme 
 • ska flexen kunna levereras vardagar klockan 07-20 under november-mars. 

 

Rättvist och transparent

Våra flexmarknader och SWITCH ska vara inkluderande. Alla urval och inköp inom SWITCH och CoordiNet-projektet sker med grund i tre viktiga principer:

 • Öppet för alla
  Alla som uppfyller tekniska och topologiska krav kan delta i flexmarknaderna.
 • Tydliga urvalskriterier
  Flexmarknaderna har transparenta processer med tydliga urvalskriterier.
 • Marknadsprinciper
  Flexmarknaderna går efter marknadsprinciper där de är tillämpliga.

Kom igång med SWITCH

Vill du ansluta dig till vår testmarknad eller få mer information? Hör av dig så berättar vi mer.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? 
Läs vår integritetspolicy.