Vill du bli flexleverantör på E.ONs flexmarknader och dela med dig av effektkapacitet i SWITCH? Här kan du se våra aktuella och planerade marknader och hitta mer information om vilka flexprodukter vi har behov av just nu.

 

Aktuella flexmarknadsplatser

Under vintern 2021/2022 driver vi flexmarknader på följande platser:

 • Hässleholm
  Ungefärligt upptagningsområde: Hässleholm, Vinslöv och Ballingslöv
 • Söderåsen
  Ungefärligt upptagningsområde: Helsingborgsområdet, Bjuv, Kullahalvön, Ängelholm
 • Barsebäck
  Ungefärligt upptagningsområde: Landskrona, Löddeköpinge
 • Sege/Arrie
  Ungefärligt upptagningsområde: Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad, Skurup, Svedala

Osäker på vilken marknadsplats du kan ansluta dig till? Hör av dig så hjälper vi dig se över dina förutsättningar.

Karta över aktuella marknadsplatser för SWITCH i Skåne

 

Tidplan för våra marknader 2021/2022

 • Maj 2021
  Marknader och produkter presenteras.
 • September 2021
  Ansökan för flexleverantörer stänger.
 • November 2021
  Marknader öppnar.
 • Mars 2022
  Marknader stänger.

 

Flexprodukter

På en flexmarknad kan du bidra med och sälja din effekt på olika sätt. Vi erbjuder två avtalsformer som passar olika typer av verksamheter.

 

Fria bud

Sälj de timmar du kan vara flexibel till ett pris du sätter själv. Nätägaren köper din flexibilitet för att säkerställa att kapacitetsgränser inte överskrids i ett operativt skede.

Tidshorisont för köp
Avrop, alltså aktivering eller köp av flex, görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans. Men även senare avrop är möjliga.

Prissättning
Ersättning ges för köpt flex. Flexleverantörerna skickar själva in sina priser för flex.

Urval
Meritordning enligt pris.

För att kunna delta:

 • måste flexleverantören kunna leverera minst 0,1 MW flex till den berörda nätpunkten
 • ska flexen kunna levereras under minst en timme
 • ska flexen kunna levereras vardagar klockan 07–20 under november–mars

 

Flextillgänglighet

Du åtar dig att vara redo för att vara flexibel. Du skickar då in din flexibilitet till plattformen och får en avtalad ersättning för det. När flexibiliteten blir köpt (eller avropad som vi kallar det) får du ytterligare ersättning.

Tidshorisont för köp
Avrop, alltså aktivering eller köp av flex, görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans. Men även senare avrop är möjliga.

Prissättning
Ersättning ges för både tillgänglighet och köpt flex. Flexleverantörerna skickar själva in sina priser för tillgänglighet och avropad flexibilitet innan avtalen skrivs.

Säsongsttillgänglighet typ 1
Tillgänglighet  alla vardagar mellan kl 07-20.
Fast och rörlig ersättning enligt avtal.

Säsongsttillgänglighet typ 2
En volym av flexibilitet som flexleverantören sprider ut under topplasttimmarna.
Fast och rörlig ersättning enligt avtal.

Veckotillgänglighet
Ser vi ett behov av flex inför kommande vecka skickar vi ut en förfrågan som flexleverantören svarar på med säljbud för kommande vecka.
Fast och rörlig ersättning enligt avtal.

För att kunna delta: 

 • måste flexleverantören kunna leverera minst 0,1 MW flex till den berörda nätpunkten
 • ska flexen kunna levereras under minst en timme 
 • ska flexen kunna levereras vardagar klockan 07–20 under november–mars

 

EU-stöd för flexleverantörer

SWITCH stöds av det EU-finansierade projektet CoordiNet. Därför finns det möjlighet för flexleverantörer att ansöka om finansiering för att täcka kostnader relaterade till projektet. Anslagen är främst för mindre till medelstora bolag och ger 2 500–7 500 € per bolag. Aktörer som kan ansöka är industrier, energilager, byggnader, aggregatorer, värmeproducenter och producenter av förnybar el.

 

Pilotprojekt inom mFRR

Inom ramen för CoordiNet kommer SWITCH att driva ett pilotprojekt tillsammans med Svenska kraftnät. Där bud från de lokala marknaderna i SWITCH inte används, kan dessa skickas vidare till Svenska kraftnäts marknad för manuell frekvensåterställning, mFRR.

mFRR har särskilda krav på leverans och uppföljning med en separat kvalificeringsprocess. Speciellt för pilotprojektet är att den vanliga gränser för minsta budstorlek är sänkt från 5 MW (i elprisområde SE4) till 1 MW. 

Detta gäller minst under vintern 2021/2022.

 

Rättvist och transparent

Våra flexmarknader och SWITCH ska vara inkluderande. Alla urval och inköp inom SWITCH och CoordiNet-projektet sker med grund i tre viktiga principer:

 • Öppet för alla
  Alla som uppfyller tekniska och topologiska krav kan delta i flexmarknaderna.
 • Tydliga urvalskriterier
  Flexmarknaderna har transparenta processer med tydliga urvalskriterier.
 • Marknadsprinciper
  Flexmarknaderna går efter marknadsprinciper där de är tillämpliga.

 

Vill du bli flexleverantör?

Vill du ansluta dig till någon av våra aktuella marknader eller veta mer om vad det innebär att bli flexleverantör? Hör av dig så berättar vi mer.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? 
Läs vår integritetspolicy.