Här finns information om SWITCHs aktuella marknadsområden och produkter. Du kan även anmäla dig som flexibilitetsleverantör. Det innebär att du tillfälligt mot ersättning minskar ditt effektuttag eller ökar din elproduktion under korta perioder när det behövs som mest. Det vill säga när det är många som behöver mycket el samtidigt till exempel under vinterns kalla dagar. 

Marknadsplatser 

Under vintern 2020/2021 driver vi följande marknader:

1. Söderåsen

Ungefärligt upptagningsområde: Helsingborgsområdet, Bjuv, Kullahalvön, Ängelholm

2. Barsebäck

Ungefärligt upptagningsområde: Landskrona, Löddeköpinge

3. Sege / Arrie

Ungefärligt upptagningsområde: Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad, Skurup, Svedala  

Tidplan

2020

 • Ansökan för flexibilitetsleverantörer stängd
 • 2/11 Marknadernn öppnar
 • 31/3 2021 Marknaden stänger

2021

 • maj Produkter och marknader publiceras
 • maj-september Ansökan för flexleverantörer
 • november Marknaden öppnar

Produkter – två avtalsformer för samarbete

Det finns två kontraktstyper för flexmarknaden:

 • Kapacitet Du säljer de timmar du kan vara flexibel. Priset sätter du själv.

 • Tillgänglighet Du åtar dig att vara flexibel under en viss andel av höglasttiden. Du får både en fast och rörlig ersättning beroende på hur mycket du kan vara tillgänglig.


Kapacitet (”DA/ID bid”)

Syfte

Säkerställa att kapacitetsgränser inte överskrids i operativt skede

Köpare

Nätägare

Säljare

Flexleverantör eller aggregator

Tidshorisont för inköp

 • Dagen före (DA)
 • Intra dag (ID)
 • timmen före (H-1, för mFRR)

Prissättning

Pay-as-cleared det vill säga flexleverantören sätter själv sitt pris

Urval

Meritordning enligt pris

Behov av Kapacitet (”DA/ID bid”)

Obegränsat intag, aktivering efter operativt behov

Villkor för deltagande när det gäller Kapacitet

 • Minsta budstorlek 0,5 MW*
 • Minsta budsteg 0,1 MW
 • Påverkan på nätbehov vid normaldrift på minst 40%**
 • Mätbarhet av förbrukningsreduktion, produktionsökning, minst timvärdesupplösning
 • mFRR: Uppfylla krav mot Svenska kraftnät
 • Leverans vid accepterade bud
 • Inga krav på tillgänglighet
 • Avräkning enligt överenskommelse

* För aktörer med hög innovationshöjd kan 0,1 MW godkännas för deltagande

** Enligt bedömning som utförs av E.ON.

Tillgänglighet (”Long term bid”)

Syfte

Säkerställa tillgänglig kapacitet i planeringsskedet

Köpare

Nätägare

Säljare

Flexleverantör eller aggregator

Tidshorisont för inköp

Tillgänglighet

maj- september

Avrop

 • Dagen före (DA)
 • Intra dag (ID)
 • timmen före (H-1, för mFRR)

Prissättning

Ersättning efter åtagande för tillgänglighet

Minst 33%**
tillgänglighet vardagar,
höglasttimmar 06-20

Fast ersättning:
40 000 SEK /MW

Rörlig ersättning:
självkostnadspris* + 500 SEK/MWh

Minst 50% ***
tillgänglighet vardagar,
höglasttimmar 06-20

Fast ersättning:
65 000 SEK /MW

Rörlig ersättning:
självkostnadspris* + 500 SEK/MWh

Minist 75%**
tillgänglighet vardagar,
höglasttimmar 06-20

Fast ersättning:
100 000 SEK /MW

Rörlig ersättning:
självkostnadspris* + 500 SEK/MWh

*Kalkyl redovisas för självkostnad av flexibilitetsleverantör vid avtalsförhandling

** Tillgänglighet utvärderas på veckobasis

Urval

Tillgänglighet: Enligt högsta påverkan på nätbehovet vid normaldrift.
Avrop: Meritordning enligt pris

Villkor för deltagande när det gäller Tillgänglighet

 • Minsta budstorlek 0,5 MW*
 • Minsta budsteg 0,1 MW
 • Påverkan på nätbehov vid normaldrift på minst 40%**
 • Mätbarhet av förbrukningsreduktion/produktionsökning, minst timvärdesupplösning
 • mFRR: Uppfyllda krav mot Svenska kraftnät
 • Tillgänglighet på minst 30%
 • Bud på marknaden enligt avtal (30-100% av höglasttid, utvärderas veckovis)
 • Höglasttid kl 06-20 på vardagar
 • Leverans vid accepterade bud
 • Avräkning enligt överenskommelse

* För aktörer med hög innovationshöjd kan 0,1 MW godkännas för deltagande

** Enligt bedömning som utförs av E.ON. 

Frågor och intresseanmälan

Vi är medvetna om att vissa delar är komplexa, vi förklarar gärna vad det innebär för dig och ditt företag.

Ta kontakt med oss för frågor och intresseanmälan

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy

Kontakt

Christoffer Isendahl
christoffer.isendahl@eon.se

Sebastian Jansson 
sebastian.jansson@eon.se   

Möjlighet att söka EU-finansiering

Eftersom Switch stödjs av det EU-finansierade projektet CoordiNet finns det möjlighet för flexibilitetsleverantörer och aggregatorer, att ansöka om EU-finansiering för att täcka kostnader som uppkommer i samband med projektet. Anslag från EU via CoordiNet-projektet är främst för mindre och medelstora bolag med max 2 500-7 500 € per aktör.

Följande aktörer kan söka:

 • Industrier
 • Energilager
 • Byggnader
 • Aggregatorer
 • Värmeproducenter
 • Elproducenter (förnybar)

Huvudkriterier

 • Prisnivå Förväntat budpris

 • Teknisk excellens Vilken teknisk innovationshöjd har flexibilitetsresursen och dess styrning

 • Implemetering Hur många timmar kommer bud kunna skickas till marknaden

Ansökan och information

Ansökan för vintern 2020/2021 är stängd. Ansökan för vintern 2021/2022 är öppen till och med maj 2021.

Vi säkerställer transparens och rättvisa

Inom SWITCH och CoordiNet-projektet kommer inköp och urval att ske enligt följande:

 • Öppen för alla Öppen för alla som uppfyller tekniska och topologiska krav

 • Tydliga urvalskriterier Enligt en transparent process där ansökande har möjlighet att förstå urvalskriterierna

 • Marknadsprinciper Enligt marknadsprinciper där de är tillämpliga


Andra tjänster: mFRR

Inom ramen för CoordiNet kommer Switch att driva en pilot tillsammans med Svenska Kraftnät. Där bud från de lokala marknaderna i Switch inte används, kan dessa skickas vidare till Svenska Kraftnäts marknad för manuell frekvensåterställning: mFRR.

mFRR har särskilda krav på leverans och uppföljning med en separat kvalificeringsprocess. Speciellt för denna pilot är att den vanliga gränser för minsta budstorlek är sänkt från 5 MW (i SE4) till 1MW. 

Detta gäller minst under vintern 2020/2021 och 2021/2022.

Anmälan och information

EU-flagga

Detta projekt har mottagit stöd från Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsprogram Horisont 2020 enligt bidragsavtal nr.824414