Med SWITCH skapar du en egen lokal effektmarknad och ett smartare elsystem – ett verktyg som hjälper dig dra nytta av flexibilitet för att optimera användningen i ditt nät.

SWITCH hjälper er med energiomställningen

Energiförsörjningen i Sverige är i förändring och på många platser i landet är det svårt att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet. SWITCH är en flexibel lösning som kan hjälpa dig som nätägare att lösa både akut kapacitetsbrist och andra utmaningar i elnätet.

Planera in fler elanvändare i nätet

Med kapaciteten som frigörs på den lokala effektmarknaden kan fler effektkrävande verksamheter anslutas till elnätet – till exempel företag som vill etablera sig eller expandera.

Optimera investeringar i nätförstärkningar

SWITCH ger er extra kapacitet på rätt plats och vid rätt tidpunkt – det ger dig som nätägare möjligheten att optimera och bättre planera för var nätförstärkningar behövs.

Förbättra villkoren för förnybart

Med SWITCH blir elnätet i er region smart och flexibelt – det gör att du som nätägare kan dra nytta av och ansluta förnybara energikällor i allt större grad.
 

 

Ett smart verktyg i den dagliga driften

SWITCH är utvecklat för att vara ett flexibelt hjälpmedel som gör den dagliga verksamheten enklare för nätägare och driftoperatörer.

Kraftfullt planeringsverktyg

Med SWITCH har du möjlighet att visualisera pålitliga prognoser för driften i ditt elnät, på både kort och lång sikt. På det sättet kan du enkelt se när du kommer behöva köpa kapacitet från flexleverantörerna på din marknad.

Säkrar nätdriften

Med tillgång till en egen effektmarknad kan du säkerställa att ditt bolag alltid kan leverera den effekt som behövs, när den behövs. SWITCH är ett effektivt sätt att undvika överbelastningar, straffavgifter och optimera investeringar i elnätet.

Välutvecklade API:er

Mjukvaran i SWITCH är utvecklad av ett nätbolag efter ett nätbolags behov, med ett användarvänligt gränssnitt. Med välutvecklade API:er kan du dessutom automatisera stora delar av processerna i den operativa driften.

 

Så använder du SWITCH

Beslutsstöd för driftoperatörer

I SWITCH kan du visualisera prognoser för kritiska punkter i elnätet och identifiera var och när det behöver frigöras kapacitet. En algoritm räknar ut den bästa kombinationen av flexibilitet från anslutna nätkunder, flexleverantörer, för att lösa flaskhalsar eller effekttoppar. Processen kan helautomatiseras, vilket gör det enklare att ta beslut och handla på marknaden.

Så använder du SWITCH, illustration för nätägare, Demo Market
Så använder du SWITCH, illustration för nätägare, Timbud

En egen flexmarknadsplats

Med SWITCH startar du en egen marknadsplats för i din region. Flexleverantörerna som ansluter sig till din marknad anger när de kan gå ner i effektuttag eller producera mer el, och till vilken grad. När dina prognoser visar behov för extra kapacitet köper du den enkelt av dina flexleverantörer och kan använda den vid rätt tid och rätt plats i elnätet.

Frigör ny kapacitet i elnätet

När auktionen är avslutad kan du planera för att använda den frigjorda kapaciteten för att exempelvis ansluta ny effektkrävande verksamhet eller förhindra överbelastning under kalla dagar. Efter att kapaciteten använts får dina flexleverantörer betalt för effekten de frigjort i nätet.

Så använder du SWITCH, illustration för nätägare, Morgondagens ordrar

 

Nätbolag om SWITCH

Bengt Johansson, Affärsutvecklare, Ellevio AB

Ellevio har använt SWITCH i Sthlmflex-projektet som beslutsstöd och stöd för beställning av flexibilitet från marknaden. Vi har integrerat SWITCH med vårt eget prognosverktyg, hantering av mätvärden från SCADA-system och avräkning. Det har gett oss en bra överblick och är en trygghet för driftcentralen i att fatta beslut och genomföra handel med flexibilitet. Samarbetet med E.ON i rollen som leverantör har fungerat smidigt, liksom att anpassa verktyget för olika behov.

Bengt Johansson, Affärsutvecklare, Ellevio AB
Håkan Skarrie, Affärsutvecklare, Kraftringen Nät AB

SWITCH marknadsplats ger oss som elnätsägare en möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i elnätet. Det innebär att vi får ett verktyg till i vårt arbete för en effektiv drift och utbyggnad av elnätet.

Håkan Skarrie, Affärsutvecklare, Kraftringen Nät AB
Angelo Tizzano, Landskrona Energi

Deltagandet i SWITCH har gett oss på Landskrona Energi en inblick i hur lokala effektmarknader kommer att kunna fungera i framtiden. Möjligheten att prognostisera våra närmaste effektbehov har varit extremt värdefull för att minska riskerna till ett ansträngt lokalt nät under vinterperioden. Samtidigt har vi kunnat bidra tillsammans med våra aktiva kunder till att förbättra regionens effektsituation.

Angelo Tizzano, Elnätschef, Landskrona Energi

SWITCH för dina nätkunder

I SWITCH är det kunderna som är anslutna till ditt elnät som står för den extra kapaciteten. När de anslutit sig till din SWITCH-marknad blir de flexleverantörer och kan då erbjuda att begränsa sitt effektuttag eller öka sin elproduktion under vissa tider. Den oanvända effekten kan du sedan köpa loss för att använda på andra håll i elnätet, där den behövs som mest.

 

Kom igång med SWITCH

Vill du göra ditt bolags elnät smartare? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur SWITCH kan hjälpa din verksamhet.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.