• Investeringskonsultation och rådgivning
 • Projektering och design av solceller och batterilösning
 • Försäljning av batterilagring, BESS (Battery Energy Storage System) och solceller
 • Totalentreprenad för projektledning, installation och kommissionering

   

   

   

 • Marknadsledande styrsystem för att optimera batteridrift och maximera avkastning
 • Försäljning av flexibilitet genom frekvensreglering samt driftövervakning av er batterianläggning
 • Batteri

  Olika typer av batterier för att passa dina behov. De är modulära och kan skalas upp om du behöver mer kapacitet.

 • Styrsystem

  Batteriet styrs av ett EMS, som i sin tur kommunicerar med ett BMS (Battery Management System) och en växelriktare. 

 • Tvåvägsomvandlare

  Omvandlaren vänder växelström från elnätet för att lagras i batteriet som likström, och omvandlar den tillbaka till växelström för att användas i byggnaden eller för att skickas tillbaka till elnätet.

 • Visualisering

  Sammanställning av data från olika källor som ger en helhetsbild av både elförbrukning och elproduktion. 

 • Gateway

  En gateway kopplar upp batteriet mot EMS och internet. 

Energilagring är nyckeln i våra hållbara byggnadslösningar för framtiden. Med vår expertis och teknik täcker vi alla dina energibehov. Som både solcells- och energiexperter tar vi fram en solcellslösning som blir en integrerad del av fastighetens hela energisystem.
Vänligen försök igen om en liten stund