Att äga en modern fastighet idag innebär en del utmaningar. Dels är det ett måste att erbjuda effektkrävande laddning för elbilar, dels ökar kraven på att bygga mer hållbart. Med vår batterilösning för energilagring räcker kapaciteten till, även när alla vill ladda sin elbil samtidigt. Genom att styra när du vill använda din lagrade energi kapar du effekttoppar och sänker dina elkostnader. Dessutom gör ökad självförsörjning och effektivare energianvändning din fastighet mer klimatsmart.  

Vill du framtidssäkra din fastighet och minska exponeringen mot den rörliga elprismarknaden? Vi hjälper dig att hitta rätt batterilösning för din verksamhet.

6 anledningar att satsa på energilagring

1. Säkra kapacitet när du behöver den som mest

 • Lagra energin när elbehovet är som minst, använd den när behovet är som störst
 • Täck din fastighets kapacitetsbehov alla tider på dygnet
 • Se till att kapaciteten räcker till även vid ökat elbehov i framtiden

2. Gör din fastighet mer klimatsmart

 • Minska din fastighets klimatskuld 
 • Öka fastighetsvärdet och attrahera hyresgäster
 • Nå kraven för nybyggnation och få olika miljöcertifieringar enklare 

3. Ta kontrollen och bli mer självförsörjande

 • Gör dig mindre beroende av tillgänglig kapacitet i elnätet
 • Bli mer självförsörjande med egen elproduktion från solceller
 • Ladda batteriet med din egenproducerade solel under dagen när solen skiner och använd elen på kvällen

4. Kapa effekttopparna och kostnaderna

 • Kapa effekttoppar (så kallad peak shaving)
 • Styr elkonsumtionen till tider när elen är billigare
 • Sänk kostnaderna för din fastighets elanvändning
 • Slipp ökade kostnader för nätanslutning och säkrings- och effektabonnemang 

5. Tjäna pengar på att balansera elnätet

 • Erbjud din lagrade energi till Svenska kraftnät när du själv inte behöver den
 • Få ersättning för att du hjälper till att balansera och skapa flexibilitet i elnätet 

6. Känn dig trygg med reservkraft vid störningar

 • Säkra energiförsörjningen vid störningar i elnätet då batteriet automatiskt tar över och fungerar som reservkraft 

Ta första steget till en integrerad energilösning som gör din fastighet mer hållbar. Energilagring är en viktig del av våra integrerade energilösningar för nästa generations hållbara byggnader. Med vår kunskap, infrastruktur och teknik tar vi hand om hela ditt energibehov.

Så skapar vi en helhetslösning för din fastighet

Som både solcells- och energiexperter tar vi fram en solcellslösning som blir en integrerad del av fastighetens hela energisystem. 

Se alla fördelar med solceller

En lösning anpassad efter dina behov

Vi erbjuder batterilösningar med en kapacitet från 20 kWh upp till 20 MWh. För att du ska få en lösning som passar din fastighet och verksamhet, gör vi först en grundlig behovsanalys. Sedan är vi med hela vägen och tar hand om allt, från att designa din lösning till att installera den. 

Detta får du hjälp med:

 • Projektering och design av solceller och batterilösning.
 • All hårdvara.
 • Projektledning, installation och kommissionering.
 • Marknadsledande styrsystem för batterier.
 • Tilläggstjänster som konsultation och frekvensreglering.

Vill du veta mer?

Hör av dig direkt till vår expert Mårten. Han vet allt om våra batterilösningar och diskuterar gärna dina behov och vilken lösning som skulle passa din verksamhet. 

Mårten Persson

Mårten Persson

E-post: Marten.Persson1@eon.se

Så fungerar energilagring med vårt batteri

Batteriet lagrar energi under tider på dygnet när både behovet och priset är som minst. När behovet och priset sedan ökar kan du använda den lagrade energin och kapa de effekttoppar som annars uppstår. Det går att lagra både överskottsenergin från dina solceller och el från elnätet. Vanligast är att koppla batteriet till en solcellsanläggning. 

Ett intelligent, molnbaserat styrsystem kallat EMS (Energy Management System) räknar ut när du vinner som mest på att använda energin som är lagrad i batteriet. Det vet också när den lagrade energin inte behövs för att kapa effekttoppar i din fastighet. Då kan energin användas för balansering av lokalnätet genom en VPP (Virtual Power Plant).

 

Detta ingår i vår batterilösning:

ILlustration över hur smarta batterier fungerar
 • Batteri

  Två typer av batterier för olika behov. Båda är modulära och kan skalas upp om du behöver mer kapacitet.

 • Styrsystem

  Batteriet styrs av ett EMS, som i sin tur kommunicerar med ett BMS (Battery Management System) och en växelriktare. 

 • Hybridväxelriktare

  Växelriktaren omvandlar likström från solcellerna till växelström som används i huset. 

 • Visualisering

  Sammanställning av data från olika källor som ger en helhetsbild av både elförbrukning och elproduktion. 

 • Gateway

  En gateway kopplar upp batteriet mot EMS och internet. 

Så fungerar en VPP

Svenska kraftnät ansvarar för att elnätet har rätt frekvens och betalar ersättning till de aktörer som kan hjälpa till att balansera nätet. För att kunna handlas upp av Svenska kraftnät på frekvensregleringsmarknaden krävs en kapacitet på minst 100 kW under en timme. 

VPP, som står för Virtual Power Plant, är en mjukplattform som samlar kapacitet från flera resurser, i det här fallet batterier från en geografisk region, och gör dem tillgängliga på frekvensreglerings­marknaden. På så sätt kan du tillsammans med andra uppnå den kapacitet som krävs för att bli upphandlad och bidra till att balansera det lokala elnätet. 

Illustration över hur energilagring fungerar

Innovativ helhetslösning för Bellevuegården

Stena Fastigheter satsar på en helhetslösning med värme, solceller, energilagring och smart styrning för miljonprogramområdet Bellevuegården i Malmö. Som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige, kan de nu sälja flexibel effektreserv till Svenska kraftnät för att bidra till ett stabilare elnät med en större andel förnybar energi. 

Svar på vanliga frågor

 • Vad kostar en batterilösning?

  Ett sätt att räkna är att ta de totala kostnaderna för installationen och dela med batteriets kapacitet. Då får du kostnaden per installerad kWh. Den här kostnaden brukar variera i olika installationer mellan 8 000 och 12 000 kronor per kWh. Kostnaden avgörs alltså av batteriet storlek och växelriktarens kapacitet, men även av installationen.  Vill du veta mer om hur stor anläggning du behöver och få en prisindikation, kontakta din rådgivare på E.ON. 

 • När har min investering betalat sig?

  Under optimala förhållanden och när du upplåter systemet för frekvensreglering kan din investering betala sig efter 3-4 år. Under anläggningens livslängd kan du sedan få tillbaka två till tre gånger investeringen. Vid frekvensreglering får du intäkter även om du använder batteriet sparsamt. 

  Vill du veta mer hur vi kan räkna på din avkastning, kontakta din rådgivare på E.ON så ger vi dig ett bra beslutsunderlag.

 • Hur stort batteri behöver jag?

  Hur stort överskott från din solcellsproduktion som ska lagras och hur stora effekttoppar du önskar kapa, är avgörande för vilken batteristorlek du behöver. Hur mycket kapacitet du vill kunna flytta från tider på dygnet med låga elpriser till tider med höga, kan också påverka hur stort batteri du behöver. I samråd med E.ONs rådgivare hjälper vi dig att designa storleken på ditt system, baserat på dina behov.

 • Vilka regler gäller för batterier i fastigheter?

  Regler och riktlinjer för sationärt batterilager i fasighet finns, både i Boverkets byggregler och hos räddningstjänsten. Vi på E.ON har sammanställt en checklista med de viktigaste riktlinjerna. Kontakta din rådgivare på E.ON för att få tillgång till den listan. 

 • Kan man lagra el?

  Genom batterilösningar är det möjligt att lagra kapacitet från både solceller och elnätet. Med ett smart styrsystem kan du dessutom välja att använda din lagrade energi i rätt tid för att styra din fastighets effektuttag. 

 • Vad är EMS?

  EMS, som står för Energy Management System, är styrsystemet för batteriet och styr när batteriet ska laddas och laddas ur. Baserat på dina behov och preferenser optimerar systemet automatiskt den bästa nyttjandegraden av batteriet. Det är styrsystemet som ger batteriet dess intelligens.  

 • Vad är BMS?

  BMS står för Battery Management System och är en teknik som används i batterier för att bland annat kommunicera med externa enheter. Det är också detta system som laddar eller laddar ur batteriet, på order av styrsystem

 • Vad är reservkraft?

  Reservkraft ger el oberoende av elnätet. Vissa batterianläggningar kan användas vid ett strömavbrott, men det är viktigt att känna till att batteriet inte ger avbrottsfri kraft, så kallad UPS (Uninterruptible Power Supply). Skillnaden är att batterilösningen kan ha en fördröjning på upp till en minut innan strömmen kommer tillbaka. Kan du acceptera ett visst avbrott går det att använda batteriet som reservkraft vid strömavbrott, under förutsättning att det fanns kapacitet i batteriet när strömmen gick. 

Hitta rätt lösning för din fastighet

Skicka dina kontaktuppgifter till oss, så hör vi av oss för att diskutera vilken lösning som bäst kan effekteffektivisera din verksamhet. 

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Fler tjänster och lösningar för fastighetsägare

Med rådgivning, smarta tjänster och effektiva, hållbara energilösningar tar vi hand om allt du behöver. Upptäck mer av vårt erbjudande. 

Framtidens smarta energilösning

Revolutionerande E.ON ectogridTM kan producera all värme och kyla som behövs, i samma system. Genom att dela, balansera och lagra energi i ett kretslopp kan lösningen göra det möjligt att nå nollutsläppsnivåer, i ett kvarter, i ett område eller till och med i hela städer. 

Flera elbilar laddas

Laddlösningar för alla behov

Oavsett om du bara vill ha några få laddplatser, ett skräddarsytt paket eller en helhetslösning med andra energilösningar, tar vi hand om det. Med många års erfarenhet och teknologi i framkant hjälper vi dig hela vägen. 

Verktyget Navigator syns på skärm på laptop

Effektivisera din verksamhet

E.ON Navigator är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att förstå din energisituation. Genom att samla alla anläggningar och fastigheter på ett ställe ger det dig en bättre överblick, så att du enklare kan följa och energieffektivisera din verksamhet. 

Kraftledningsstolpe i skog syns ovanifrån

Kraft till dina fastigheter

Vi investerar stort för att få elen dit den behövs, när den behövs. Här hittar du information om elnätspriser, flyttanmälan, aktuella avbrott och hur du ansluter olika typer av verksamhet till elnätet.