1. Företag
  2. Gasollösningar
  3. Fördelar med gasol

Hög verkningsgrad och precision

Gasol har ett högt energiinnehåll. Den ger också låg sotbildningen vid förbränning, vilket betyder att pannor och annan utrutning uppnår en hög verkningsgrad. Snabb och exakt reglering av både temperatur och förbrukning är en annan av gasolens kvaliteter. Egenskaper som gör bränslet extra lämpligt för avancerad processindustri med höga krav på precision. I verksamheter som utför torkning, bränning och lackning går det dessutom utmärkt att använda gaslågan direkt i produktionen, vilket är betydligt mer effektivt än att gå omvägar via hetvatten, -olja eller ånga.

Miljön är viktig för oss. Genom att gå över till gasol har vi sänkt vårt CO2-utsläpp med 120 ton varje år.

Magnus Larsson, Energidriftschef Gekås

Lägre underhållskostnader och mindre miljöpåverkan

Gasol har låga underhållskostnader av två anledningar. Dels har gasolanläggningar jämförelsevis få rörliga delar. Dels har gasen i sig egenskaper som motverkar rostangrepp på insidan av gasolcisternen. Gaslågan sotar eller förorenar inte heller med stoftbildning, vilket även bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö. Bland de fossila bränslena är gasol ett av de renaste, helt fritt från svavel och tungmetaller. Och med betydligt lägre koldioxidutsläpp än olja.

Priser och erbjudanden för gasol

Vi erbjuder bred expertis och totallösning

Värdesätter du ett personligt partnerskap med en marknadsledande aktör? Då är du i goda händer hos vårt gasolteam. Ett sammansvetsat gäng med tung kompetens, specialiserade på att ta ett helhetsgrepp om er energisituation och skräddarsy lösningar efter era unika behov. För konkreta exempel på hur gasol kan gynna din verksamhet- hör av dig till vår expertgrupp redan idag.      

Få personlig service