Företag | Byt till gasol – Fördelar med gasol - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Rött vred på rör

Upptäck fördelarna med gasol

Hög verkningsgrad och precision

Gasol har ett högt energiinnehåll. Den ger också låg sotbildningen vid förbränning, vilket betyder att pannor och annan utrutning uppnår en hög verkningsgrad. Snabb och exakt reglering av både temperatur och förbrukning är en annan av gasolens kvaliteter. Egenskaper som gör bränslet extra lämpligt för avancerad processindustri med höga krav på precision. I verksamheter som utför torkning, bränning och lackning går det dessutom utmärkt att använda gaslågan direkt i produktionen, vilket är betydligt mer effektivt än att gå omvägar via hetvatten, -olja eller ånga.

Lägre underhållskostnader och mindre miljöpåverkan

Gasol har låga underhållskostnader av två anledningar. Dels har gasolanläggningar jämförelsevis få rörliga delar. Dels har gasen i sig egenskaper som motverkar rostangrepp på insidan av gasolcisternen. Gaslågan sotar eller förorenar inte heller med stoftbildning, vilket även bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö. Bland de fossila bränslena är gasol ett av de renaste, helt fritt från svavel och tungmetaller. Och med betydligt lägre koldioxidutsläpp än olja.

”Miljön är viktig för oss. Genom att gå över till gasol har vi sänkt vårt CO2-utsläpp med 120 ton varje år.”

Magnus Larsson, Energidriftschef Gekås

Vi erbjuder bred expertis och totallösning

Värdesätter du ett personligt partnerskap med en marknadsledande aktör? Då är du i goda händer hos vårt gasolteam. Ett sammansvetsat gäng med tung kompetens, specialiserade på att ta ett helhetsgrepp om er energisituation och skräddarsy lösningar efter era unika behov. För konkreta exempel på hur gasol kan gynna din verksamhet- hör av dig till vår expertgrupp redan idag.      

Orkla Food sänkte sin energiförbrukning

Gröt, sill, rödbetor och köttbullar, vi plockar matvarukorgen full och förbereder för jul. På Orkla Foods Sverige går nu produktionen på högvarv för att leverera till julhandeln.

Orkla Foods Sverige är med sina 24 stora varumärken* Sveriges näst största matföretag. Företaget svarar för många klassiker och favoriter, både för juldagar och för alla andra dagar. En favorit som försvann, men nu har kommit tillbaka, är Risifrutti Saffran som i år lanserats som en "limited edition-produkt".

Företaget har runt 1 500 anställda, som tillagar mat och dryck på åtta orter runt om i landet.

Prisvinnande energiföretag

Orkla Foods Sverige är också ett företag som tänker på energin. Genom att välja det bäst fungerande energislaget och samtidigt energieffektivisera värnar företaget om miljön. Verksamheten i Kungshamn (dåvarande Abba Seafood) har till exempel vunnit det prestigefulla energipriset E-Prize för sitt arbete med energieffektivisering.

– Förutom el är vi en stor användare av energigas i vår produktion. För oss som matföretag är det viktigt att hålla rent omkring oss, och då fungerar gasen utmärkt med sina lägre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Den är också effektiv med en hög verkningsgrad vilket minskar vårt energibehov, förklarar Mårten Rennemark, inköpschef Orkla Foods Sverige.

Säkra leveranser

Energin är också viktig för att kunna hålla en hög leveranssäkerhet. Till Orkla Foods i Eslöv transporteras naturgasen i gasnätet. Fabriken får även gasol som drivmedel till sina truckar och de leveranserna sker med tankbil.

E.ON levererar även gasol med tankbil till anläggningarna i Fågelmara, Örebro, Kumla, Vansbro och Kungshamn. I Tollarp är Orkla Foods ansluten till ett lokalt gasolnät. Denna gas används för att koka, baka och steka – som i all matlagning, fast i större skala.

Tankbil kör längs vägen

 

– Gasnätet är bekvämt eftersom vi då aldrig behöver fundera på att beställa hem energi. Men det fungerar också väldigt bra med E.ONs gasoltransporter som sker med automatik för att tillfredsställa vårt behov. Det är viktigt med tillförlitliga energileveranser, inte minst för att vi ska hinna med all produktion lagom till jul, säger Mårten Rennemark om E.ON som en viktig energipartner inom Orkla för el, gas och tjänster för energieffektivisering.

* Välkända varumärken hos Orkla Foods är: Abba, Abba Middagsklart, Kalles, Felix, BOB, Frödinge, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng's, Kung Gustaf, FUN Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, Hållö, Lucullus, Limfjord, Krögarklass, Liva Energi och Paulúns.

Swedish Tissue valde effektiv gasol

Swedish Tissue tar hem produktion och utökar verksamheten i Sverige. Pappersbruket bygger nu upp kapacitet för att kunna producera köks- och toalettrullar från nyfiber till färdig konsumentprodukt.

– Idag levererar vi allt papper till konverterare som sedan gör rullarna. Nu tänker vi oss att själva konvertera cirka hälften av produktionen från vår största pappersmaskin, förklarar fabrikschef Lars Sjögren när han berättar om den investering på flera hundra miljoner kronor som nu genomförs i Kisa.

Viktig ingrediens

Pappersbruket har kapacitet för 60 000 ton papper och kör fram 2 000 meter varje minut. Även om bruket har anor från 1868 är de två pappersmaskinerna moderna, den senast byggda maskinen är från 2008.

Fabriken är uppförd invid Kisaån och det är från ån som pappersbruket får sitt processvatten, en viktig ingrediens i tillverkningen. När ny fiber omvandlas till pappersmassa krävs mycket vatten, vatten som sedan måste pressas och torkas bort för att få fram ett torrt och behagligt mjukpapper. Energin för att torka är avgörande.

– Torkenergin svarar för 60 procent av hela vårt energibehov. Torkningen är ändå bara en några sekunder lång del i produktionen av papperet.

Ånga och gasol

Papperet läggs på en jättestor cylinder som värms inifrån av ånga och torkar den ena sidan av papperet. Ångan produceras av biobränsle. Papperets andra sida värms av fyrahundragradig het luft, från två gasolbrännare på varje pappersmaskin.

– Vi måste ha ett rent bränsle så att det inte blir föroreningar i papperet. Gasolen är också snabb att reglera och anpassa för den produkt som vi ska torka.

Renare energi

I september började E.ON Gasol att leverera gasolen till pappersbruket. Tankbilarna kommer från företagets depåer i Norrköping och Karlshamn. De levererar Propan 95 vilket är den gasolkvalitet pappersbruket gärna vill ha.

– Den nya gasolen är renare än den vi hade tidigare. Det märker vi när vi gör service på brännarna. Problem med regulator, förångare och ventiler har minskat, säger inköpschef Jesper Banck som också är nöjd med att företaget fick ett Fastpris för gasolen.

– Det är betydelsefullt för oss att veta vilka kostnader vi har. Med Fastpris har vi en osäkerhet mindre. De automatiska gasolleveranserna från E.ON fungerar jättebra och för vår del är det tryggt att det finns två depåer. Vi är beroende av leveranserna.

Expanderar för morgondagen

I samband med utökningen av verksamheten har Swedish Tissue också investerat i en utökning av gasolkapaciteten. En gasolcistern har blivit två med en total volym på 305 kubikmeter flytande gasol. Därmed finns det kapacitet att ta till när behovet ökar.

– Vi är mycket glada för att pappersbruket satsar så här och för att vi kunnat erbjuda en lösning med rätt leveranser, gasolkvalitet och pris, understryker Claes Hallberg, från E.ON .

Fakta

Swedish Tissue ingår i Sofidel som är Europas näst största mjukpappersföretag. Swedish Tissue är ett specialbruk för mjukpapper – förutom köks- och toalettpapper produceras exempelvis tissue för medicinskt ändamål och tissue för blöjor. 85 procent av produktionen går på export.

Smidig lösning hos Turebergs Bilcenter

Vid motorvägen intill Upplands Väsby ligger Turebergs Bilcenter. Det är en större anläggning som både säljer bilar och tillhandahåller skadereparationer.

– Tidigare gick det åt enormt mycket olja, runt 25 kubikmeter om året, säger Leif Löfling som äger fastigheten*. Det var smutsigt och det var dyrt.

Orsaken var inte minst bilcentrets lackboxar som Tom Sundlin, verkmästare på skadeverkstaden, och Mikael Jonasson, verkstadschef, visar på bilden ovan. För att torka efter lackering krävs värme. Det betydde att den stora oljepannan fick vara igång året runt, med en temperatur på cirka 80°C.

Bytte till gasol

I somras bytte verksamheten till gasol. Med gasen går det snabbt att reglera temperaturen. Lackboxarna kan värmas upp när de ska användas, och stängas ner däremellan.

– Vi har än så länge inte full statistik på förbrukningen, men det känns som om det fungerar mycket effektivare med gasen. Resultatet blir också bättre i lackboxarna. Det blir kortare torktider och gasen är mycket renare än oljan, säger Leif Löfling.

Även för uppvärmningen

Nyligen valde Leif Löfling att byta till gasol även för uppvärmningen av fastigheten. Som bas finns två stycken stora dubbelvärmepumpar luft/vatten. En gasolbrännare kommer nu att gå in och hålla varmt då inte värmepumparna räcker till. Gasolen ersätter den gamla oljebrännaren. Eftersom gasoltanken redan fanns på plats, var det bara att dra en ledning till.

Nästa år kommer anläggningen därutöver att kompletteras med solfångare för varmvattnet.

Viktigt för miljö och ekonomi

– Miljöaspekten var självfallet viktig när vi gjorde investeringen. Gaspannan har högre verkningsgrad, och ger lägre koldioxidutsläpp samt mindre påverkan på närmiljön än vad oljepannan gjorde. Finns det något som är renare för miljön är det ett givet val, framför allt när det som här är till rimlig kostnad och med ett lägre energipris.

En smidig lösning

E.ON Gasol hanterade installationen av den nya anläggningen.

– Det var oerhört smidigt för oss. Vi behövde i princip bara ringa, sedan skötte de resten. Det var enklare än vad jag hade trott.

– Orsaken till att vi valde E.ON Gasol var att vi tyckte deras lösning var det bästa alternativet. Vi har köpt anläggningen och har full frihet att välja gasolleverantör om vi vill, säger Leif Löfling.

Ett bra exempel

– Turebergs Bilcenter är ett bra exempel på en kund som kan få ut mer av sin investering. Finns gasolen redan i fastigheten, för någon processanvändning, kan den vara ett utmärkt val även för uppvärmningen. Investeringskalkylen blir gynnsam och miljöfördelarna flera när gasolen ersätter olja, betonar Martin Svensson, från E.ON.

 

* Leif Löfling är fastighetsägare genom Turebergsförvaltnings AB. Verksamheten sköts av Stilbil/Turebergsbilcenter AB.

Processindustri - Skanska sänker sina CO2-utsläpp

Skanska Asfalt tillverkar asfaltmassa på en rad platser runt om i Sverige. I Halmstad har företaget fått hjälp av E.ON Gasol att ansluta till energigasnätet och kunde då ta bort eldningsoljan ur produktionen. Det är en viktig faktor för Skanska som vill att deras produkter ska ha låg miljöbelastning och liten påverkan på ekosystemen.

– Skanska ska vara ledande inom grönt byggande och en del i det är att vi kan värma asfaltmassan miljövänligare, förklarar Tobias Pålsson, produktspecialist på Skanska Asfalt.

Energikrävande produkt

Att tillverka asfalt är energikrävande. Används eldningsolja krävs sju liter per ton asfaltmassa. Eftersom det produceras 8 miljoner ton asfalt i Sverige varje år, är det många liter som i så fall måste transporteras på väg. Nu när Skanskas asfaltverk i Halmstad får sin energi direkt från gasnätet minskar transporterna. Redan det sparar mycket koldioxidutsläpp och det minskar även risken för utsläpp av olja.

– Gasen genererar 27 procent mindre koldioxid än eldningsolja. Dessutom minskar utsläppet av andra ämnen såsom tungmetaller, svavel och sot, betonar Tobias Pålsson. Det är också leveranssäkert med energi i nätet, vi behöver inte vara oroliga för uteblivna leveranser.

Rätt på lågan

Ur produktionssynpunkt är gasen fördelaktig. Vid tillverkningen av asfaltmassa värms stenmaterial av en låga i en stor trumma. Med gasen får vi en mycket hög verkningsgrad och en ren låga utan stoft och sot.

– I Halmstad har vi använt gas under en säsong och vi ser att vi får bättre effekt på brännaren.

Lägre utsläpp

Skanska har motsvarande anläggningar inkopplade på energigasnätet i Göteborg och Dalby utanför Lund. Dessutom ett antal asfaltverk som värmer med gasol och en del som har kvar eldningsoljan. 

I Halmstad produceras 60 000 ton asfaltmassa per år och miljö- och klimatutsläppen har minskat sedan verket bytte energislag.

– Energigasnätet ger oss många fördelar. Det är skönt att slippa transporter och att kunna minska miljö- och klimatpåverkan. Vi ser också fram emot möjligheten att kunna använda mer biogas genom gasnätet. Miljövänligare produktion gör att vi kan fortsätta utveckla våra gröna lösningar.

Tobias Pålsson är nöjd med den hjälp Skanska fick.

– Som lekman är det svårt att sätta sig in i alla de krav som länsstyrelsen och andra myndigheter ställer vid en ombyggnad. E.ON Gasol hjälpte oss. Det gjorde konverteringen lättare.

Tillverkningsindustri - Wettex sänkte energikostnaderna

Freudenberg Household Products, som i Norrköping tillverkar rengöringsdukar under det extremt välkända varumärket Wettex®, har nu konverterat en oljepanna till gasanvändning. Företaget har redan tidigare gas indraget till sin panncentral där gasen matar ångpannan med energi.

Efter konverteringen får den katalytiska reningen i företagets produktionsanläggning värme från den nya gasbrännaren. Värmen gör att reningen av gaser från produktionen fungerar effektivt. Bytet till gasol innebär att utsläppen av tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot minskar. Dessa utsläpp är väsentligt lägre från gasol jämfört med olja. Mängden koldioxid minskar också med 14 procent.

– Miljöaspekten är viktig för oss, betonar vd Peter Lehnhardt. Våra märkesprodukter, bland annat Wettex® och Vileda®, sätter hög standard och gör den dagliga rengöringen lite mindre tråkig för våra kunder. Då vill vi naturligtvis även hålla rent från vår egen produktion.

– Med gasolen sänker vi också våra energikostnader och ökar livslängden på pannan eftersom gasen är renare än olja. Så det är bara fördelar.

Mindre gasnät

För distributionen av energigas i Norrköping har E.ON Gasol byggt ett mindre gasnät. Det försörjs med gasol från en central gasolanläggning. Anslutningen fungerar på samma sätt som till naturgasnätet. Kunden får en ledning framdragen och använder gasen efter behov. E.ON Gasol svarar för drift, underhåll och övervakning fram till anslutningspunkten.

– Oftast har företagen egna gasolcisterner som vi fyller på. Men här i Norrköping har vi sett det som smidigare att kunna erbjuda ett gemensamt nät till flera kunder, säger Martin Svensson, på E.ON Gasol.

Säkrar distributionen

Inför konverteringen har Per Gunnarsson som är tekniskt säljstöd på E.ON Gasol systemgranskat anläggningen.

– Det är en uppgift vi ansvarar för inför varje anslutning till något av våra distributionsnät. Systemgranskningen är en viktig säkerhetsåtgärd för en trygg energileverans många år framöver. Nu har vår kund ett distributionsnät framdraget förberett även för framtida energileveranser av naturgas och biogas.

Gasol värmer kylarna hos Titan X

TitanX Engine Cooling är ett globalt företag med huvudkontoret i Mjällby utanför Sölvesborg. Det är ett av världens ledande inom sitt område. Sannolikt möter vi deras produkter varje dag.

– Vi tillverkar kyllösningar för dieselmotorer i lastbilar, bussar, en del tåg och traktorer. I en enda lastbil kan det sitta nio olika kylare för olika behov, säger Hans Olsson, fastighetschef på fabriken i Mjällby.

Produktionsrekord

TitanX producerar kylare i aluminium, för att det ska vara så lätt som möjligt och samtidigt kyla så mycket som möjligt. Tekniklösningarna är framgångsrika. Företaget tar marknadsandelar på en växande marknad. I oktober slog fabriken i Mjällby sitt all time high. Fler linjer ska nu byggas.

– Vi är duktiga på vad vi gör. Det är en ständig utmaning att möta marknadens krav på effektivare kylning, lägre vikt på produkterna och kostnadsbesparingar.

Bättre lösning

En utmaning är att tillverka en tät kylare. Det kräver lödning i en mängd punkter. Innan lödningen värms aluminiumet till 300 °C, vilket bränner bort den feta ytan på metallen. Det är en mer miljövänlig teknik än att använda lösningsmedel för tvätt. Uppvärmningen och torkningen får sin energi från gasol, slutfinishen i torkugnen levereras med elvärme.

– Vi har många brännare i våra tunnelugnar, förklarar Hans Olsson när han visar den högteknologiska och automatiserade produktionen där robotar tagit över många tunga arbetsmoment.

Ständig påfyllning

Gasolen kommer från två stora cisterner på fabriksområdet. E.ON Gasol håller dem ständigt påfyllda.

– Vi har valt ett fastprisavtal med E.ON på gasolen. Förra året var det mycket lönsamt för oss, i år har det hittills varit mindre bra. Men det är samtidigt en trygghet att veta vad varje ton kostar.

– Samarbetet innebär också att om deras gasoltankbilar har en mindre mängd gasol kvar i tanken, kan chauffören köra in här och tömma. Vi får besök 6-7 gånger i månaden. Upplägget innebär att vi gemensamt sparar på transporter.

Lyfter med gasol

I direkt anslutning till cisternerna tankar också företagets gasoltruckar. Alla truckar som kör utomhus minst 30 procent av tiden går på gasol. De kan snabbare fyllas med energi jämfört med eltruckarna för inomhusbruk. Gasoltruckarna är också oftast större med högre lyftkapacitet.

Stora besparingar

– En av mina stora arbetsuppgifter är att spara energi, berättar Hans Olsson. Under 2008 förbrukade företaget 39 miljoner kilowattimmar gasol, fjärrvärme och el. Idag har volymen sjunkit till 28 miljoner kilowattimmar. Räknar vi per producerad omsättning har mediaförsörjningen mer än halverats.

– Vi frågar gärna våra största leverantörer om de kan hjälpa till i det arbetet. E.ON Gas har ställt upp och tittar nu på möjligheterna att återvinna värme. Här finns mer effektivisering att göra för att spara kostnader och miljö.

Wettex sänkte energikostnaderna

Freudenberg Household Products, som i Norrköping tillverkar rengöringsdukar under det extremt välkända varumärket Wettex®, har nu konverterat en oljepanna till gasanvändning. Företaget har redan tidigare gas indraget till sin panncentral där gasen matar ångpannan med energi.

Efter konverteringen får den katalytiska reningen i företagets produktionsanläggning värme från den nya gasbrännaren. Värmen gör att reningen av gaser från produktionen fungerar effektivt. Bytet till gasol innebär att utsläppen av tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot minskar. Dessa utsläpp är väsentligt lägre från gasol jämfört med olja. Mängden koldioxid minskar också med 14 procent.

– Miljöaspekten är viktig för oss, betonar vd Peter Lehnhardt. Våra märkesprodukter, bland annat Wettex® och Vileda®, sätter hög standard och gör den dagliga rengöringen lite mindre tråkig för våra kunder. Då vill vi naturligtvis även hålla rent från vår egen produktion.

– Med gasolen sänker vi också våra energikostnader och ökar livslängden på pannan eftersom gasen är renare än olja. Så det är bara fördelar.

Mindre gasnät

För distributionen av energigas i Norrköping har E.ON Gasol byggt ett mindre gasnät. Det försörjs med gasol från en central gasolanläggning. Anslutningen fungerar på samma sätt som till naturgasnätet. Kunden får en ledning framdragen och använder gasen efter behov. E.ON Gasol svarar för drift, underhåll och övervakning fram till anslutningspunkten.

– Oftast har företagen egna gasolcisterner som vi fyller på. Men här i Norrköping har vi sett det som smidigare att kunna erbjuda ett gemensamt nät till flera kunder, säger Martin Svensson, kundansvarig på E.ON Gasol.

Säkrar distributionen

Inför konverteringen har Per Gunnarsson som är tekniskt säljstöd på E.ON Gasol systemgranskat anläggningen.

– Det är en uppgift vi ansvarar för inför varje anslutning till något av våra distributionsnät. Systemgranskningen är en viktig säkerhetsåtgärd för en trygg energileverans många år framöver. Nu har vår kund ett distributionsnät framdraget förberett även för framtida energileveranser av naturgas och biogas.

Den här sidan uppdaterades 1 mars 2019
av E.ON Gasol