1. Företag
  2. Gasollösningar
  3. Priser och erbjudanden

Välj en partner med fokus på helheten

Som gasolkund hos oss på E.ON får du ett partnerskap med en ledande aktör på gasolmarknaden. Vi tar ett helhetsgrepp om din verksamhets energisituation och är specialiserade på att skräddarsy lösningar efter unika behov.

Kontakta våra experter idag

Låt oss ta ett helhetsgrepp om er energisituation.

+ Unik leveranskapacitet

Vi levererar gasol till hela landet. I Karlshamn har vi en egen importterminal med både ett kylt och trycksatt bergrum, vilket ger unika driftfördelar och möjligheter att lasta både kyld trycklös gasol och varm trycksatt gasol.

+ Bred expertis

Vi har kompetensen att hjälpa dig med hela kedjan, från energikartläggning och analys till genomförd konvertering. Eftersom alla företags behov och förutsättningar är unika, arbetar vi uteslutande med skräddarsydda lösningar.  

+Personlig service

Vi värdesätter långsiktiga relationer och hos oss får du en personlig kontaktperson och möjlighet att göra beställningar dygnet runt. Vi hjälper dig också att optimera möjligheterna när det är dags att ansöka om skattereduktion.

+ Tryggt med fast pris

Vi var först i branschen att erbjuda fast pris på gasol. Teckna Fastpris för den tid och volym du själv önskar, ett smart sätt att kapa vinterns pristoppar.

Helhetslösningar

Bred expertis och totallösningar

Vill du kartlägga förutsättningarna för att byta ert nuvarande bränsle mot gasol?
Vill du ha en trygg partner under hela konverteringsprocessen?
Vill du kunna lämna över ansvaret till experter?

Inga problem. Vi har rätt kompetens för att möta alla dessa behov.
Som kund hos oss får du en helhetslösning med allt i från projektering, teknisk konstruktion, upphandling, miljö- och säkerhetsfrågor till ritnings- och dokumentationsarbete. Vi håller även i myndighetskontakter, ordnar med föreskrivna revisioner samt modifierar och uppgraderar befintliga anläggningar. Upptäck fördelarna med en bred och trygg energipartner du också!   

Vi levererar gasol till hela Sverige

Så länge din anläggning är nåbar via lastbil, tåg eller fartyg kan vi leverera gasol till din verksamhet.

Gasolen vi säljer innehåller minst 95 % propangas. Gasolen fraktas med fartyg till vår egen importterminal i Karlshamn och distribueras sedan till kunder över hela landet. På en del orter i södra Sverige har vi byggt lokala gasolnät, vilket innebär att kunderna där kan få gasol levererad direkt via ledning. Näten finns bland annat i Älmhult, Olofström, Tollarp, Norrköping, Höör, Åhus och Sibbhult. I övriga delar av landet erbjuder vi gasol i flytande form som levereras med lastbil, tåg eller fartyg.

Välj Reko Gasol och klimatkompensera med ren solenergi

Reko Gasol är den enda produkten på marknaden som klimatkompenseras med ren solenergi. För varje ton klimatkompenserad gasol vi säljer kommer nya solcellslampor och energieffektiva spisar till användning bland familjer i Kenya och Tanzania.

Så sätts priset på gasol

Priserna på gasolmarknaden drivs av utbud och efterfrågan. Utbudet är beroende av produktionstillgängligheten i Nordsjöns naturgasfält, men också av aktuell efterfrågan i Asien och Amerika. Utbudet påverkas dessutom av efterfrågan inom den petrokemiska industrin.

Ert gasolpris avgörs av världsmarknadspriset i kombination med följande parametrar:

  • Var i landet verksamheten finns och hur transportvägarna ser ut
  • Flexibelitet gällande leveranstid
  • Storlek på cistern
  • Volym
  • Hur ofta ni behöver påfyllning

Fastpris skapar trygghet

Fastpris rekommenderas för kunder som vill ha möjlighet att påverka sina energikostnader och skapa förutsägbarhet. Fastpris på gasol ger också fördelar vid budgetering och produktprissättning. Vi erbjuder möjligheten att teckna Fastprisavtal flera år framåt. Ni kan kombinera ert fasta pris med rörligt pris under de månader eller kvartal ni själva väljer eller väljer ni en valfri volym över en ännu längre period.

Avtalsvillkor

Vårt Fastpris inkluderar prissäkringskostnader och valutasäkring. Tecknad volym debiteras till fast pris och överskjutande volym debiteras till rörligt pris. I övrigt gäller ert ordinarie leveransavtal med oss.

Nivåmätning - full kontroll på förbrukningen

Anslut gasolcisternen till ett automatiskt nivåmätningssystem för att enkelt läsa av er bränslenivå via internet. Mätsystemet har också en larmfunktion som signalerar när en viss gasolnivå nås. Smart för dig som vill uppnå maximal kontroll över verksamhetens förbrukning.

De automatiska gasolleveranserna från E.ON fungerar jättebra och för vår del är det tryggt att det finns två depåer. Vi är beroende av leveranserna.

Jesper Banck, Inköpschef Swedish Tissue

Gör en tilläggsbeställning

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.