Företag | Priser gasol – Priser och erbjudanden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Gasoltankning

Priser och erbjudande för gasol

Välj en partner med fokus på helheten

Som gasolkund hos oss på E.ON får du ett partnerskap med en ledande aktör på gasolmarknaden. Vi tar ett helhetsgrepp om din verksamhets energisituation och är specialiserade på att skräddarsy lösningar efter unika behov.

+ Unik leveranskapacitet

Vi levererar gasol till hela landet. I Karlshamn har vi en egen importterminal med både ett kylt och trycksatt bergrum, vilket ger unika driftfördelar och möjligheter att lasta både kyld trycklös gasol och varm trycksatt gasol.

+ Bred expertis

Vi har kompetensen att hjälpa dig med hela kedjan, från energikartläggning och analys till genomförd konvertering. Eftersom alla företags behov och förutsättningar är unika, arbetar vi uteslutande med skräddarsydda lösningar.  

+Personlig service

Vi värdesätter långsiktiga relationer och flexibel service.  Hos oss får du en personlig kontaktperson och möjlighet att göra beställningar dygnet runt. 

+ Tryggt med fast pris

Vi var först i branschen att erbjuda fast pris på gasol. Teckna Fastpris för den tid och volym du själv önskar, ett smart sätt att kapa vinterns pristoppar.

+ Skatterådgivning

Vi hjälper dig att optimera möjligheterna när det är dags att ansöka om skattereduktion.

Helhetslösningar

Bred expertis och totallösningar

Vill du kartlägga förutsättningarna för att byta ert nuvarande bränsle mot gasol?
Vill du ha en trygg partner under hela konverteringsprocessen?
Vill du kunna lämna över ansvaret till experter?

Inga problem. Vi har rätt kompetens för att möta alla dessa behov.
Som kund hos oss får du en helhetslösning med allt i från projektering, teknisk konstruktion, upphandling, miljö- och säkerhetsfrågor till ritnings- och dokumentationsarbete. Vi håller även i myndighetskontakter, ordnar med föreskrivna revisioner samt modifierar och uppgraderar befintliga anläggningar. Upptäck fördelarna med en bred och trygg energipartner du också!   

Tillsammans med E.ON Gasol fann Candeco, som idag ingår i Idun Industri AB på råd. Problemet var att naturgasledningen inte går till det nya området. Järnvägen ligger som en stoppkloss. E.ON Gasol hade förslag på hur installationen skulle utföras och på lämpliga leverantörer. Vi har nu grävt ner en gascistern på elva kubikmeter på vår tomt. E.ON Gasol kommer hit och fyller den med gasol. Det lagret räcker i fyra månader.

Jan Hultgren, Idun Industri AB

Tankar med gasol

Vi levererar gasol till hela Sverige

Så länge din anläggning är nåbar via lastbil, tåg eller fartyg kan vi leverera gasol till din verksamhet.

Gasolen vi säljer innehåller minst 95 % propangas. Gasolen fraktas med fartyg till vår egen importterminal i Karlshamn och distribueras sedan till kunder över hela landet. På en del orter i södra Sverige har vi byggt lokala gasolnät, vilket innebär att kunderna där kan få gasol levererad direkt via ledning. Näten finns bland annat i Älmhult, Olofström, Tollarp, Norrköping, Höör, Åhus och Sibbhult. I övriga delar av landet erbjuder vi gasol i flytande form som levereras med lastbil, tåg eller fartyg.

Så sätts priset på gasol

Priserna på gasolmarknaden drivs av utbud och efterfrågan. Utbudet är beroende av produktionstillgängligheten i Nordsjöns naturgasfält, men också av aktuell efterfrågan i Asien och Amerika. Utbudet påverkas dessutom av efterfrågan inom den petrokemiska industrin.

Säkerställ dina energikostnader med fastpris

Ert gasolpris avgörs av världsmarknadspriset i kombination med följande parametrar:

  • Var i landet verksamheten finns och hur transportvägarna ser ut
  • Flexibelitet gällande leveranstid
  • Storlek på cistern
  • Volym
  • Hur ofta ni behöver påfyllning

 

Fastpris skapar trygghet

Fastpris rekommenderas för kunder som vill ha möjlighet att påverka sina energikostnader och skapa förutsägbarhet. Fastpris på gasol ger också fördelar vid budgetering och produktprissättning. Vi erbjuder möjligheten att teckna Fastprisavtal flera år framåt. Ni kan kombinera ert fasta pris med rörligt pris under de månader eller kvartal ni själva väljer eller väljer ni en valfri volym över en ännu längre period.

Avtalsvillkor

Vårt Fastpris inkluderar prissäkringskostnader och valutasäkring. Tecknad volym debiteras till fast pris och överskjutande volym debiteras till rörligt pris. I övrigt gäller ert ordinarie leveransavtal med oss.

Full kontroll på förbrukningen

Anslut gasolcisternen till ett automatiskt nivåmätningssystem för att enkelt läsa av er bränslenivå via internet. Mätsystemet har också en larmfunktion som signalerar när en viss gasolnivå nås. Smart för dig som vill uppnå maximal kontroll över verksamhetens förbrukning.

De automatiska gasolleveranserna från E.ON fungerar jättebra och för vår del är det tryggt att det finns två depåer. Vi är beroende av leveranserna.

Jesper Banck, Inköpschef Swedish Tissue

Arbetare inspekterar gasolmätare

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Tankbil

Du kan alltid göra din gasolbeställning, dygnet runt, genom att fylla i formuläret eller ringa 040-25 65 35. Du kan även skicka e-post till leveransplanering.lpg@eon.se

Välj Reko Gasol och klimatkompensera med ren solenergi

Reko Gasol är den enda produkten på marknaden som klimatkompenseras med ren solenergi. För varje ton klimatkompenserad gasol vi säljer kommer nya solcellslampor och energieffektiva spisar till användning bland familjer i Kenya och Tanzania.

Mer solenergi och mindre fotogen- och vedeldning är bra för klimatet. Men det gynnar också familjernas hälsa och barnens möjligheter. Bristen på ljus begränsar idag många barns möjligheter att tillgodogöra sig utbildning. I skenet av solcellslamporna får de en chans att studera sig till en bättre framtid.

En energieffektiv spis och en solcellslampa, minskar tillsammans utsläppen av koldioxid med över 10 ton. Väljer ni Reko gasol bidrar ni både till minskade utsläpp av växthusgaser och till att barn får en ljusare framtid. Det är något att vara stolt över.

Så här fungerar klimatkompensation

Klimatkompensation är finansiering av en åtgärd som ligger utanför den egna verksamheten – och som leder till en reduktion som motsvarar verksamhetens utsläpp.

Klimatkompensationsåtgärder ska:

  • leda till faktiska, verifierbara minskningar
  • vara additionella, de skulle alltså inte skett utan klimatkompensation

Tillsammans gör vi skillnad

Grunden i en miljöstrategi är förstås att inventera miljöpåverkan inom den egna verksamheten, se vilka förbättringar som kan göras och genomföra dessa. Våra experter hjälper er gärna med detta. Klimatkompensation är sedan en utmärkt åtgärd mot miljöpåverkan som ännu inte går att minska inom den egna verksamheten.

Den här sidan uppdaterades 2 november 2018
av E.ON Gasol