1. Företag
 2. Gasollösningar
 3. Utbildning och säkerhet

Uppgradera er gasolkompetens

Om du vill försäkra dig om att ni optimerar er gasolanvändning och upprätthåller en säker arbetsplats, rekommenderar vi vår kompetenshöjande heldagsutbildning. Där får dina medarbetare bland annat lära sig vilka regler och föreskrifter som gäller för gasol, hur anläggningen ska skötas på bästa sätt och hur man arbetar med säkerhet kring gasolhantering.

Nyhet! I samarbete med Hydrosafe AB erbjuder vi nu även en mer omfattande och fördjupad gasolutbildning under tre dagar.

Hur säkert är det egentligen att använda gasol?

Tack vare ett väl fungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med en hög säkerhetsnivå. Detta har bidragit till att antalet tillbud och olyckor har kunnat hållas på en mycket låg nivå.  

Gasol är brandfarligt varför det är av största vikt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. En anläggning som är i säkerhetsmässigt bra skick och som sköts av rätt utbildad personal har alla förutsättningar att undvika störningar eller tillbud.

Gasol som energikälla

Vill du veta mer om gasol som energikälla?

Vill ni hellre att vi kommer till er?

Inga problem. Vi erbjuder även delar av gasolutbildningen på plats hos er, tillsammans med berörd personal. Kontakta oss för mer information.

Kursinnehåll

Under utbildningsdagen varvar vi teoretiska föreläsningar med både studiebesök och brand- och släckövningar. Vi anpassar innehållet efter era behov.

Exempel på kursinnehåll

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branschnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Klassningsplaner
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Fortlöpande tillsyn och skötsel av din gasolanläggning

Anmäl dina medarbetare här

Tredagarsutbildning

Utbildningen hålls i samarbete med Hydrosafe AB.

 • 15 000 kronor/person exklusive moms

Endagsutbildning

 • 3 250 kronor/person exklusive moms

Deltagare 1

Deltagare 2

Företag och kontaktperson

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.