Företag | Utbildning gasol – Gasol och säkerhet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Gasoltekniker

Utbildning i gasol och säkerhet

Uppgradera er gasolkompetens

Om du vill försäkra dig om att ni optimerar er gasolanvändning och upprätthåller en säker arbetsplats, rekommenderar vi vår kompetenshöjande heldagsutbildning. Där får dina medarbetare bland annat lära sig vilka regler och föreskrifter som gäller för gasol, hur anläggningen ska skötas på bästa sätt och hur man arbetar med säkerhet kring gasolhantering.

Nyhet! I samarbete med Hydrosafe AB erbjuder vi nu även en mer omfattande och fördjupad gasolutbildning under tre dagar.

Vill ni hellre att vi kommer till er?

Inga problem. Vi erbjuder även delar av gasolutbildningen på plats hos er, tillsammans med berörd personal. Kontakta oss för mer information.

Anmäl dina medarbetare här

Tredagarsutbildning

Utbildningen hålls i samarbete med Hydrosafe AB.

 • 15 000 kronor/person exklusive moms

Endagsutbildning

 • 3 250 kronor/person exklusive moms

* = obligatoriskt fält

Om fler än två deltagare, bifoga en fil med deltagarnas namn, telefonnr, e-post adress och evt allergier

Deltagare 1

Deltagare 2

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Vill du att vi kommer till er?

Vi skräddarsyr gärna en lösning för din verksamhet. Kontakta Catarina Flod på 070-385 01 01 eller lpg.support@eon.se för att boka en tidseffektiv utbildningsdag i egna lokaler.

Skräddarsydd utbildning

Under utbildningsdagen varvar vi teoretiska föreläsningar med både studiebesök och brand- och släckövningar. Kursinnehållet anpassar vi givetvis efter era verksamhetsbehov.


Exempel på kursinnehåll

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branschnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Klassningsplaner
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Fortlöpande tillsyn och skötsel av din gasolanläggning

Utbildningsmaterial om gasol

Här hittar du mycket av det material som vi går igenom under vår heldagskurs. Använd det gärna för kunskapsfördjupning gällande gasolen fysiska egenskaper, hantering, föreskrifter och brandskydd.

Energigaser-  ett säkert energialternativ

En introduktion till energigaser. Vilka gaser ingår i begreppet, vad har de för fördelar och vad används de till?

Gasol– en energigas med hög grad av renhet

En introduktion till gasol. Varför är gasol renast bland de fossila bränslena? Hur utvinns och distribueras gasol? Vad har gasolen för fysikaliska egenskaper?

Användning av gasol

Vad används gasol till? Hur ser användningen ut i Sverige jämfört med i Europa och globalt?

Lagring och distribution av gasol

Hur skiljer sig lagring i kylt bergrum från lagring i trycksatt bergrum? Hur distribuerar E.ON sin gasol till mig som kund?

Gasolanläggningen i din verksamhet

Praktisk information om gasolcisterner, deras olika delar och regler kring placering.

Instruktioner vid drifttagning och funktionskontroll

Förebyggande åtgärder och praktiska instruktioner för hur driftspersonal ska agera.

Åtgärder vid gasolläckage och brand

Praktiska instruktioner för hantering vid läckage och brand.

Skyddsutrustning och skyddsanvisningar vid hantering av gasol

Genomgång av skyddsutrustning, varnings- och mätsystem samt skyddsanvisningar.

”Trevligt och bra upplägg”

John Nilsson, driftschef på Flyinge

Värdefulla kunskaper för Flyinge

E.ON Gas arrangerar återkommande gasolkurser både vid sin anläggning i Karlshamn och som användarutbildning på plats hos kunder. Under maj har det varit tre utbildningsdagar. En av deltagarna var John Nilsson, driftschef på Flyinge, anläggningen som blev nationalstuteri redan 1661.

– Flyinge har drivits 350 år i svensk regi och dessförinnan låg verksamheten under den danska kronan och tidigare än så under den danska kyrkan. Så vi har en 900-årig historia med hästavel. Flyinge är ett stort kulturarv. Dessutom har vi en stor utbildningsverksamhet med 200 elever, både på gymnasie- och högskolenivå. Då krävs att vi ligger steget före. Säkerheten är väsentlig, förklarar John Nilsson.


Värdefull kunskap

Till gasolutbildningen tog John med sig två medarbetare. De fick grundläggande kunskap om gasens egenskaper och om hur en släckning ska gå till vid en eventuell incident.
– E.ONs kurs är trevlig med ett bra upplägg. Det är viktigt att kunna detta. Jag har själv gått gasolkursen tidigare, men i min värld behöver hjärnan uppdateras då och då. Det kom upp en del nytt som jag inte hört talas om tidigare, konstaterar John Nilsson.


Svartinfra på evenemang

På Flyinge avlöser evenemangen varandra. I fjol var det 150 evenemang, från 20-mannakurser till stora shower och tävlingar. I de två ridhusen, varav det stora har cirka 2 500 sittplatser, svarar svartinfravärmare och gasol för värmen till läktarna. Tidigare var det rödinfra, men de är numera pensionerade. Med svartinfra är dels verkningsgraden högre, dels syns inte lågan vid tändning och släckning vilket är en fördel när publik är på plats.


Positiv upplevelse

– Vi har alltid utbildat folk, som kan svara på frågor, med under evenemangen. Det är viktigt för en positiv upplevelse. Jag funderar nu på att skicka fler medarbetare till gasolkursen nästa år. När man tycker jobbet är intressant då är man intresserad av att söka ny kunskap. Och mitt gäng är väldigt på!

Hur säkert är det egentligen att använda gasol?

Tack vare ett väl fungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med en hög säkerhetsnivå. Detta har bidragit till att antalet tillbud och olyckor har kunnat hållas på en mycket låg nivå.  

Gasol är brandfarligt varför det är av största vikt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. En anläggning som är i säkerhetsmässigt bra skick och som sköts av rätt utbildad personal har alla förutsättningar att undvika störningar eller tillbud.

Den här sidan uppdaterades 13 mars 2019
av E.ON Gasol