Byt till förnybart - Företag | Byt energi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vindkraftverk på äng

Välj förnybart

Engagemanget i hållbarhetsfrågor är större än någonsin förr och många gånger kan en stark miljöprofil vara helt avgörande för valet av affärspartner eller leverantör. Genom att välja el från solenergi, vindkraft eller vattenkraft är ditt företag med och driver efterfrågan på förnybar energi.

När ditt företag har bytt till förnybart får du ett miljöintyg utställt i företagets namn. Ladda gärna ner en logotyp också som kan användas på webben och i mejlsignaturer.

Gör ett hållbart val

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att byta till el från förnybara energikällor.

Teckna elavtal

Uppgradera till förnybart

På vilket sätt gör mitt företag skillnad?

Om du inte har valt förnybar energi köper ditt företag en blandning av el från kärnkraft och vattenkraft. Byt till el från solenergi, vindkraft eller vattenkraft för att sänka verksamhetens miljöpåverkan och stödja utvecklingen av förnybar elproduktion.

Ju fler som väljer el från förnybara energikällor, desto mindre energi behöver på sikt komma från källor som olja och kol. Till skillnad från de fossila bränslena ger produktionen av el från solenergi, vindkraft och vattenkraft inga utsläpp av miljöpåverkande gaser eller partiklar under produktionsfasen.

Vår elförsäljning 2016

Den el vi sålde 2016 medförde 0 g utsläpp av koldioxid under produktionsfasen och 1,4 mg kärnbränsleavfall per kWh.

Var med och få snurr på vindkraften

Än så länge utgör vindkraften bara en mindre del av den svenska elproduktionen. Det bör vi ändra på, eftersom den i princip är fri från skadliga utsläpp.

När du väljer vindkraft garanterar vi att det produceras el från svenska och europeiska vindkraftverk motsvarande den mängd ditt företag använder.

Vatten – en pålitlig kraft

Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion. Den fylls på helt naturligt och är en av våra renaste och mest tillförlitliga energikällor. Att välja el från vattenkraft är ett enkelt sätt för ditt företag att stötta den förnybara utvecklingen.

Solenergi

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Välj el från solenergi så är ditt företag med och bidrar till att solens energi kan tas till vara på ännu bättre sätt i framtiden.

När du väljer solel garanterar vi att det produceras el från solenergi i Europa motsvarande den mängd ditt företag använder.

Den här sidan uppdaterades 30 januari 2018
av E.ON Energilösningar