Rörligt elpris - företag | Störst flexibilitet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man i verkstad

Rörligt elpris

Ett flexibelt val

Rörligt elpris passar företag som har marginal att klara tillfälliga pristoppar. Precis som bankräntan varierar det rörliga priset över året, men har över tid varit det mest lönsamma valet. Du är dessutom fri att när som helst binda företagets elpris.

Teckna avtal med rörligt elpris nu

+ Chans till lägsta pris

+ Bästa valet över tid

+ Ingen bindningstid

- Följer med om elpriset stiger

- Kräver flexibilitet

Vill du ha rådgivning?

Vi hjälper dig att göra det bästa energivalet för din verksamhet.

Ring 0771-22 99 00
Mejla foretag@eon.se

Det rörliga elpriset har haft en bra utveckling

Det rörliga elpriset varierar alltid från månad till månad eftersom det följer upp- och nedgångar på elbörsen Nord Pool. Men sett över en längre tid kan vi konstatera att kunder som haft den här avtalstypen har gjort en god affär.

Så sätts det rörliga elpriser

El är en råvara som handlas på börsen precis som olja, metall eller kaffe. Priset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, där alla elproducenter lägger ut sin el till försäljning. Vi på E.ON får buda på och köpa el till överenskommet pris. Vårt inköpspris ligger till grund för vad ditt företag sedan får betala för er el. 

Det här påverkar elpriset

Utbud och efterfrågan styr priset på el. När många vill använda el samtidigt måste produktionen öka och det påverkar ditt elpris. Olika omvärldsfaktorer som ett högt internationellt olje- och kolpris, en svag krona eller en lång kall vinter har också betydelse för elpriset.

Det här betalar ditt företag för

Förutom priset som sätts på elbörsen Nord Pool, betalar ni en statlig moms, en nätavgift, en handelsmarginal och en avgift för elcertifikat.    

Avtal med rörligt elpris

Rörligt elpris

Med ett avtal om rörligt pris följer ditt företag rörelserna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset varierar över året, sätts i efterskott och beräknas med utgångspunkt i månadens spotprisnoteringar.

Timpris

Med ett timpris betalar ditt företag ett marknadspris timme för timme, och kan där med styra förbrukningen till tider på dygnet då elpriset är som lägst. På elbörsen Nord Pools hemsida kan du enkelt följa de så kallade spotprisernas upp- och nedgångar.  

Mixpris

Mixpris passar företag som både vill ha trygghet och möjlighet. Ni betalar då ett stabilt fast pris för hälften av er förbrukning och ett rörligt pris för den andra hälften. Det rörliga elpriset följer månadsvis utvecklingen på elbörsen och hänger med i både upp- och nedgångar.

Teckna avtal nu

Den här sidan uppdaterades 2 februari 2018
av E.ON Energilösningar