apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Gasledning vid äng

Gasavtal och gaspriser

Våra experter hjälper dig att hitta rätt!

Det är lätt att bli gaskund hos oss!

Naturgasmarknaden är idag en avreglerad marknad där du som kund fritt kan välja leverantör av naturgas. Du tecknar därför två avtal, ett nätavtal med din nätägare och ett handelsavtal med din leverantör av naturgas. Hos oss kan du välja mellan förmånliga fasta eller rörliga gasavtal. Vi hjälper dig att välja ett gasavtal som passar just din verksamhet. Om du inte gör något aktivt val får du vårt tillsvidarepris.

Rörligt pris

Är ni ett företag som vill följa prisutvecklingen på naturgasmarknaden? Då passar rörligt pris er verksamhet. Att hänga med i ned- och uppgångar har historiskt sett visat sig vara mest fördelaktigt på lång sikt. Ni har alltid möjlighet att under avtalstiden byta till fast pris.

Rörligt pris gasavtal för företag

Rörligt pris för april 2017

Energipris öre/kWh (exkl moms och skatt): 24,26
     
Årsavgift för tidsbundna avtal är 336 kr/år exklusive moms.
Årsavgiften för icke tidsbundna avtal med Rörligt pris är 384 kr/år exklusive moms.

Priset sätts varje månad

Med ett rörligt avtal sätts priset månadsvis efter det aktuella läget på naturgasmarknaden. Det kan vara bra att veta att ni har möjlighet att byta till Fast pris under avtalstiden. Säg upp ert avtal en kalendermånad före det månadsskifte då ni vill att avtalet går över.

* Rörligt pris inklusive energiskatter och moms ovan kan komma att ändras om energiskatt, koldioxidskatt och/eller moms ändras under din avtalsperiod. Dessa prisändringar aviseras inte, du kan se dem på företagets faktura. Nätavgifter betalar ni till er nätägare.

Fast pris

Med Fast pris binder du företagets naturgaspris för ett, två eller tre år framåt. Det här är ett bra val för företag som vill göra ett tryggt val med samma pris oavsett årstid och väder. Med ett fast gaspris-avtal får ni en jämnare kostnad över året oavsett om gaspriserna går upp eller ner. Det enda som påverkar era kostnader är om er förbrukning varierar över tiden.

Rådfråga oss gärna om när det är mest gynnsamt att binda ert pris.


Fastpris gasavtal för företag

Naturgasprislista – vårt tillsvidarepris

Naturgasprislista, vårt tillsvidarepris, ger företaget ett jämnt naturgaspris som inte ändras vid tillfälliga upp- eller nedgångar på marknaden.
Företag som har vårt tillsvidarepris kan när som helst byta till Rörligt pris eller Fast pris. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Tillsvidarepris gasavtal för företag

Naturgasprislista – tillsvidarepris

Energipris öre/kWh: 41,00
Årsavgift på 384 kr/år och anläggning

Energiskatter och moms tillkommer.
    
*Tillsvidarepris inklusive energiskatter och moms ovan kan komma att ändras om energiskatt, koldioxidskatt och/eller moms ändras under din avtalsperiod. Dessa prisändringar kan du se på företagets faktura och aviseras ej. Nätavgifter betalar ni till er nätägare.

Den här sidan uppdaterades 3 maj 2017