Allihop stora anläggningar med specifika krav: fukten måste vara rätt för att ovärderliga fioler inte ska spricka, fotbollsplaner måste kunna användas även när det är kallt. Samtidigt har Örebroporten stora ambitioner vad gäller energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

– 2008 satte vår ägare, kommunen, krav på oss att minska vår fjärrvärme- och elförbrukning med 20 procent till 2020, säger Rolf Karlsson, förvaltningschef på Örebroporten.

Vi på Örebroporten tycker att energi är viktigt och vi har idéer som vi sedan kan bolla med en stor leverantör som E.ON. Det är ett fruktbart samarbete åt båda håll.

Tätt samarbete och mod att testa nytt

Örebroporten och E.ON har länge arbetat tätt tillsammans, och ett nav i relationen är kvartalsmötena, där Örebroporten och E.ON utvärderar pågående projekt och bollar nya idéer. Fjärrvärme, markvärme och värmedriven kyla är några inslag hittills, men största satsningen de senaste åren är utbyggnaden av fjärrkyla till en hel rad av Örebroportens anläggningar.  Fjärrkylanätet i Örebro är i dag E.ONs största i Sverige.

– Genom att plocka bort kylmaskiner sänker vi vår elförbrukning. Jämfört med egna kylmaskiner innebär fjärrkyla både lägre underhållsbehov och en miljövinst, säger Rolf Karlsson.

Fjärrvärme ger fördelar för hela städer eftersom omfattande användning och tillämpning av energi från fjärrvärme gör att el kan frigöras för andra behov i samhället. Förutom att se över sitt kylbehov har Örebroporten även tittat på enskilda byggnader och dess energianvändning.

Sedan ett halvår styrs energiförbrukningen i Rådhuset av E.ONs tjänst EnergiDirigent Fastighet. Målet är att tjänsten ska spara 20 procent på fjärrvärme och 5 procent på el.

– Vi kan se att den på månadsbasis sparar så mycket energi som utlovats. Tjänsten hjälper oss att jobba ner energiförbrukningen och visa förändringen i rapporter och uppföljning, säger Rolf Karlsson.

Målet för fjärrvärme uppnått fem år för tidigt

– Vad gäller fjärrvärme har vi redan, fem år före slutdatumet, nått kommunens mål om att spara 20 procent före 2020, så där kommer vi att nå ett bättre resultat. Vad gäller el är det svårare att påverka eftersom förbrukningen beror på vad som händer i husen. Men vi ser att vi kan komma framåt genom att tillföra egen energi med solpaneler och på så sätt minska vårt uttag.

Energidirigenten Rådhuset ser ut att ge en energibesparing av fjärrvärme på cirka 18 procent under 2015, jämfört med år 2014. Eftersom drifttagning och intrimning skett under 2015 beräknas besparingen till nästa år bli ännu något större.

Vad innebär allt detta för miljön då? Om Örebroporten skulle ha driftat sina fastigheter på samma sätt år 2014 som år 2008 så skulle förbrukningen ha inneburit en extra koldioxidbelastning på cirka 520 ton per år – vilket motsvarar en flygresa 1,3 varv runt jorden – samt cirka 3,7 miljoner kronor i större driftkostnader årligen. Prognosen för 2015 ser ännu bättre ut.

Örebroporten

  • Förvaltar cirka 365 000 kvm
  • Kommunalt fastighetsbolag i Örebro, med ansvar för välkända anläggningar i staden

Sänkt förbrukning av fjärrvärme

  • Örebroporten har redan nu nått kommunens mål att till 2020 minska fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent.
  • EnergiDirigent Fastighet har redan första året sänkt fjärrvärme- förbrukningen i Rådhuset i Örebro med 18 procent.