Energikostnaderna för fastighetsägare utgörs till stor del av nätavgifter. Till exempel för elsäkring, alltså vilken högsta nivå av effekt fastigheten kan ta ut ur elnätet.

– Om vi har en för stor elsäkring får vi betala en onödigt stor fast kostnad, om vi har en för liten riskerar vi strömavbrott. Vi visste att det fanns en sparpotential, att fastigheter idag kräver mindre energi än tidigare, men det gäller att hitta de rätta nivåerna för att spara pengar på ett smart sätt, säger Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig på Rikshem.

Rikshem vände sig till E.ON med frågan: kan ni hjälpa oss att minska kostnaderna för våra säkringsabonnemang?

Riskfria energibesparande åtgärder och analys

– Rikshem valde E.ON för att de kunde ta hela kedjan från analys till utförande, men också garantera säkringsnivåerna på sikt och utan kostnad höja upp nivån om den trots allt blivit för låg, säger Reza Yazdi.

E.ONs arbete kan delas in i två delar. Det börjar med en noggrann analys av data över tidigare förbrukning. Exakt hur mycket energi behöver fastigheten vid varje enskilt tillfälle under ett helt år? Om beräkningarna visar att nivån på elsäkring kan sänkas, tar E.ON sedan elektriker till platsen och åtgärdar det som behövs vid säkringar och proppskåp.

Rikshems fastigheter i Norrköping, Malmö och Uppsala är åtgärdade. Nyköping är näst på tur.

Ekonomiskt innebär uppdraget ingen risk för Rikshem, och investeringen har en kort payofftid.

Vi samarbetar med E.ON för att de kan hjälpa oss med hela kedjan - från analys till själva jobbet på plats - och dessutom ge oss garantier för framtiden.

Kundcase Rikshem för elsäkring

Samma komfort till lägre pris

– Efter att ha gått igenom ungefär hälften av våra fastigheter har vi sänkt våra säkringskostnader med 1 miljon kronor, vilket motsvarar ungefär 3 procent av vår totala energikostnad, säger Reza Yazdi.

Hyresgästernas komfort och trivsel är viktig och pengarna som sparas kan Rikshem nu istället använda till andra insatser för att stärka fastigheterna och boendemiljön.

– Vi når vårt bästa resultat genom att så bra som möjligt kombinera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vilket i sin tur också ger nöjda hyresgäster, säger Reza Yazdi.

Om Rikshem

  • Äger 22 000 bostäder i hela landet
  • Är ett snabbväxande bolag som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF

Resultat av elsäkringsarbetet

  • En miljon sparade kronor, vilket motsvarar tre procent av Rikshems totala elkostnad
  • Snabb återbetalning av investeringen