1. Företag
 2. Helhetslösningar
 3. Partnerprogram

I partnerprogrammet erbjuder vi bland annat:

 • stöd i drift- och underhållsplanering och rådgivningstjänster som minskar era risker och kostnader

 • möjlighet att ta del av E.ONs tjänste- och produktutbud och tillgång till ett stort kompetensnätverk, hos oss och andra partners

Er framgång är vår framgång

Förutom tillgång till ett stort kompetensnätverk som förstår energibolagens utmaningar och möjligheter, så designar vi ett program i dialog med er för att motsvara era behov- här och nu, och över tid. Det kan vara allt ifrån: 

 • driftsoptimering av ett fjärrvärmenät
 • tillgång till kalkylverktyg för effektiv profilering och elprishantering
 • leverantörshantering och fältinvesteringar
 • tekniska tjänster gällande mätvärdesinsamlingar
 • identifiering och åtgärd av anläggningar med dålig avkylning
 • skapandet av lokala energilösningar och vindkraftsprojekt
 • utveckling av privatkundserbjudande och avtalsstruktur

Vi arbetar tillsammans för att utveckla era varumärken, produkter och tjänster och för att ni ska nå era mål.