1. Företag
  2. Helhetslösningar
  3. Partnerprogram

Framtiden är lokal!

Vi ser en styrka i dig som ett lokalt energibolag. Tillsammans arbetar vi för att utveckla ert varumärke, era produkter och tjänster för att ni ska nå era mål.

Er framgång är vår framgång

Förutom tillgång till ett stort kompetensnätverk som förstår energibolagens utmaningar och möjligheter, så designar vi ett koncept i dialog med er för att motsvara era behov- här och nu, och över tid. Det kan vara allt ifrån: 

  • driftsoptimering av ett fjärrvärmenät
  • tillgång till kalkylverktyg för effektiv profilering och elprishantering
  • leverantörshantering och fältinvesteringar
  • tekniska tjänster gällande mätvärdesinsamlingar
  • identifiering och åtgärd av anläggningar med dålig avkylning
  • skapandet av lokala energilösningar och vindkraftsprojekt
  • utveckling av privatkundserbjudande och avtalsstruktur

Kontakta oss