E.ON ectogrid™ är i sig redan en smart energilösning. Det är när man börjar titta på hur systemet styrs som det blir riktigt intressant. Hjärnan som får allt att prestera på topp är den molnbaserade mjukvaran E.ON ectocloud™.

Så fungerar E.ON ectocloud™

E.ON ectocloud™ är den digitala plattformen som hanterar och kontrollerar energisystemet E.ON ectogrid™. Med hjälp av molnteknik, AI och IoT-teknik ger E.ON ectocloud™ funktionalitet som ökar prestandan i hela nätet. Det är ett användbart verktyg för driftoperatörer och analytiker som hjälper till att underlätta driften, optimera anläggningar och göra utvärderingar i realtid. Dessutom kan tjänsten användas som ett datadrivet designverktyg för att bygga nya E.ON ectogrid™-system.

Illustration Så fungerar E.ON ectocloud™

Optimerar hela E.ON ectogrid™

E.ON ectocloud™ interagerar med och optimerar komponenterna i ett E.ON ectogrid™ på flera olika sätt: ändrar temperaturen i nätet för att förbättra värmepumparnas och kylmaskinernas COP-värden, minskar energiförbrukningstoppar, maximerar nyttjandegraden av egenproducerad förnybar el och prioriterar mellan olika energikällor.

Mjukvaran använder data om bland annat väder, energipriser, lokal energiproduktion och flexibilitet för att göra prognoser för energianvändningen i förväg – men systemet kan även göra justeringar i realtid när det behövs. Vi uppdaterar och utvecklar ständigt mjukvaran med nya funktioner för att möjliggöra ännu fler sätt att balansera och optimera energi i ett system.

Så fungerar E.ON ectocloud™ i E.ON ectogrid™
1. Styrning av byggnadens effektuttag av kyla och värme | 2. Styrning av effektuttag värmepump/kylmaskin | 3. Styrning av returtemperatur till nätet | 4. Start/stopp och prioritering av aktiva balanseringsenheter (t.ex. geoenergi, värmepump, kylmaskin, fjärrkyla, fjärrvärme)

Byggt på Microsofts säkra Cloud-plattform

E.ON är en Microsoft Partner och Microsoft Azure Cloud är det självklara valet som plattform för E.ON ectocloud™. Tack vare den oöverträffade säkerheten i systemet identifieras eventuella hot och problem tidigt. Microsoft använder E.ON ectocloud™ som exempel för att visa upp styrkan i Azure i sina showrooms världen över. Läs artikeln om E.ONs samarbete med Microsoft.

Ectocloud byggt på microsofts plattform

Funktioner i E.ON ectocloud™

E.ON ectocloud™ är framtagen både för att kunna automatisera stora delar av E.ON ectogrid™, men även för att du ska få verktygen att påverka systemet. Vi utvecklar löpande nya funktioner.

 • Intelligent styrning
  E.ON ectocloud™ är en kontrollplattform som styr all utrustning i systemet med maskininlärningsalgoritmer som minimerar kostnader och miljöpåverkan.
 • Designa energilösningar
  E.ON ectocloud™ hjälper dig att planera, dimensionera och göra simuleringar för ny energiinfrastruktur.
 • Enkel driftsättning
  E.ON ectocloud™ har ett intuitivt gränssnitt som hjälper dig driftsätta systemet och överblicka alla anläggningar.
 • Kraftfulla analyser
  E.ON ectocloud™ ger dig möjlighet att analysera prestanda och status på dina anläggningar, som övergripande funktioner, pumpar och ventiler. Mjukvaran hjälper dig även att visualisera och utforska data om hur hela E.ON ectogrid™ presterar.
 • Smart API
  Med hjälp av API:er kan du enkelt integrera E.ON ectocloud™ med andra plattformar för att dra nytta av data.

Styrning för framtidens elektrifiering

Att använda el smart och vid rätt tillfällen blir allt viktigare när stora delar av samhället elektrifieras. Därför har vi utvecklat smart styrning av värmepumpar och kylmaskiner som optimerar kundens elanvändning. Det både sparar pengar och hjälper till att avlasta elnätet.

Illustration över ectocloud och elektrifiering
Illustration över Local Balancing med ectocloud

Klimatneutralt

Har du solceller på taket eller annan förnybar elproduktion i kombination med batteri? Med E.ON ectocloud™ kan du optimera hur solcellerna ska ladda batteriet och när den lagrade elen ska användas för att driva din utrustning. Det gör dig mindre beroende av el från elnätet och sänker energikostnaderna.

Case: Medicon Village

Läs om hur E.ON ectogrid™ hjälper forskningsbyn Medicon Village i Lund att vara i framkant för innovation och hållbarhet.

Så fungerar E.ON ectogrid™

Upptäck mer om den innovativa tekniken bakom energisystemet E.ON ectogrid™ och hur nätet fungerar för att ge både kyla och värme.