I Medicon Village – grundad av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande – arbetar mer än 2 600 personer i fler än 170 Life Science-företag och organisationer. Ett villkor som ställs av stiftelsen är att överskottet ska gå tillbaka till forskningen. Forskningsparkens E.ON ectogrid™ och besparingen som det möjliggör har därför en direkt påverkan på möjligheten att skapa överskott.

Balans och effektivisering

Medicon Village E.ON ectogrid™ kopplar samman 15 kommersiella fastigheter och bostadshus med olika uppvärmnings- och kylabehov, och har redan kraftigt minskat mängden tillförd energi. Innan E.ON ectogrid™ var på plats tillfördes cirka 10 GWh fjärrvärme och 4 GWh fjärrkyla. Visionen är att balansera 11 GWh och inom kort räknar vi med 65-procentig minskning av tillförd energi för byggnaderna på Medicon Village.

Illustration som visar jämförelse av tillförd energi med och utan E.ON ectogrid™

Det vi gillade med E.ON ectogrid™ är möjligheten att cirkulera, återanvända och dela energin mellan våra byggnader. Medicon Village hyresgäster är hängivna till forskning och innovation inom Life Science. Det är lika viktigt för oss som för våra hyresgäster att klimatavtrycket från allt vi gör här är så litet som möjligt. E.ON ectogrid™ är en energilösning som passar mycket bra ihop med vad vi vill vara – en hållbar och nytänkande forskningspark för vetenskap och innovation

Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB
Erik Jagesten, VD på Medicon Village

Vilken roll spelar E.ON ectogrid™? 

E.ON ectogrid™ på Medicon Village löser ett viktigt problem. Vi tror på att framtidens energilösning för hållbara städer är flexibel, tillåter oss att använda mer intermittent förnybar energi och ställer om från förbränning av fossila bränslen.

Elektrifieringen av vår värld är en enorm trend som bara kommer fortsätta växa. Förnybar energi från vindkraftsparker och solpaneler blir snabbt billigare. Det, i kombination med att fastighetsägare ställer höga krav på att återanvända och dela energi, gör att nya innovativa lösningar kommer att konkurrera med gamla förbränningskraftverk. Och det är en bra sak. Andelen förnybar energi kommer att fortsätta sin tillväxt, men i många delar av världen ser vi även att exempelvis vindkraftsparker ibland producerar mer energi än elnätet kan hantera.

Framtiden behöver mer flexibilitet

I framtiden behöver vi energikonsumenter som kan vara flexibla, både genom att minska och öka sin förbrukning. Men energikonsumenter är som regel inte flexibla, utan tvärtom. Flexibilitet är en del av lösningen. Högre effektivitet är en annan. E.ON ectogrid™ med alla dess möjligheter är därför ett viktigt steg i rätt riktning.

Så fungerar E.ON ectogrid™

Se hur tekniken bakom E.ON ectogrid™ jobbar för att balansera energin och effektivisera förbrukningen för alla anslutna.

E.ON ectocloud™: molnbaserad smartness

Med intelligenta algoritmer baserade på data och prognoser ser E.ON ectocloud™ till att systemet är så effektivt som möjligt.