Allt börjar med er unika data

Misstänker du att ditt företag använder för mycket energi? Eller ser du kanske potential i att stärka er miljöprofil? Vi erbjuder en rad smarta tjänster som hjälper dig att optimera företagets energianvändning och öka lönsamheten. Gemensamt för alla är att de tar avstamp i er specifika data. Så att ni får styrning på energiflödet och enkelt kan utvärdera olika åtgärder.

Energidata API – datahämtning utan mellanhänder

Med tjänsten Energidata API får du senaste tekniken för överföring, samtidigt som du slipper mellanhänder som samlar energidata åt dig. Ditt uppföljningssystem hämtar enkelt den energidata du vill ha, när du vill. Inget manuellt arbete, ingen risk för felaktiga eller uteblivna värden.

Energidata API ger alltid mätvärden i den högsta upplösning vi har och kan leverera, samt all historik vi har tillgång till. Självklart ingår all energidata för alla era anläggningar som finns i E.ON Navigator.

Läs mer om Energidata API

E.ON Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor.

Dataexport – tjänsten som levererar förbrukningsdata direkt till ditt ekonomisystem.

Att manuellt följa upp förbrukningen för varje anläggning i er verksamhet skulle vara oerhört resurskrävande. Med vår tjänst Dataexport kan du istället få alla mätvärden automatiskt levererade till ditt ekonomisystem - ett oerhört smidigt sätt att få detaljstyrning på verksamhetens energianvändning.

Välj själv frekvens och format

Vi anpassar och grupperar självklart sändningarna efter era behov, välj fritt mellan månatliga, veckovis eller dagliga leveranser. Informationen skickas också i det format du föredrar, exempelvis text- och tabellfiler. 

Fungerar för el, gas och fjärrvärme

För varje fjärrvärmemätare levererar vi fyra mätserier; energi, volym, framledningstemperatur och returledningstemperatur. För gas skickar vi uppmätt volym och preliminär energiförbrukning. Och för el levereras både en aktiv och reaktiv timserie.

Vinster

  • Slipp manuellt resurskrävande arbete
  • Följ upp energianvändning och miljöpåverkan
  • Beräkna kostnader
  • Identifiera besparingsmöjligheter
  • Använd mätvärden till internfakturering och produktionskalkyler

FaBo har nu mer stenkoll på sina mätvärden

Fastighetsbolaget FaBo arbetar aktivt med mätvärden, både för sina egna och för kommunens fastigheter. Målet är att 20 % av energiförbrukningen ska effektiviseras bort på tio år, och då är uppföljningen kritisk. Med E.ONs Dataexport får man nu information levererad från samtliga el- och gasmätare - rakt in i det interna ekonomisystemet.

– Fördelen med produkten är uppenbar, säger Gerhard Andersson, driftingenjör på FaBo. Alternativet hade varit att ta sig runt och läsa av för hand, vilket hade varit mycket tidskrävande. Med E.ON Dataexport går det snabbt och produkten minskar dessutom risken för felavläsningar.

Exakta mätvärden varje månad

FaBo har 92 egna fastigheter och hanterar därutöver energiuppföljningen för 105 kommunala fastigheter i Falkenberg. E.ON Dataexport går att få för el, gas, värme och kyla. FaBo har valt att få mätvärden för månadsavläst el och gas samt timmätt el, värden som överförs via FTP fyra dagar efter varje månadsskifte.

Vill bearbeta informationen

– E.ON har en bra och lättanvänd webbtjänst, Mina sidor Företag, där det går att få kunskap om förbrukning och fakturor etc. Den informationen är en bra start. Därutöver kan vi med underlaget från E.ON Dataexport jämföra fastigheterna efter verksamhetstyp, efter förbrukning kWh/m2 och typ av värmesystem. Då använder vi graddagskorrigerade värden med jämförbara siffror oavsett årliga klimatvariationer. Jämförelserna är viktiga för vår energiuppföljning.

– Fördelen med E.ON Dataexport är att mätvärdena kan användas direkt i programmet. Det krävs ingen handpåläggning, säger Gerhard Andersson.

Tufft energimål

Med rätt information lätt tillgänglig kan FaBo fokusera på analysen.

Mätvärdena jämförs mot tidigare perioder och mot andra fastigheter. Ligger någon fastighet högt i förbrukningen och i så fall varför?

– Vi är med i SABOs Skåneinitiativ och vårt mål är att sänka energiförbrukningen med 20 procent på tio år. Energimålet sattes 2007 och vi följer det rätt väl. Erfarenheten är att det finns goda besparingsmöjligheter när du har kunskap om hur anläggningarna ska drivas. Med E.ON Dataexport sitter vi med alla fakta om el- och gasförbrukning och har stenkoll, betonar Gerhard Andersson.

Intresserad?

Kontakta din personliga kontakt eller en av våra energiexperter.

Undermätning – få en detaljbild av er förbrukning

Med en egen undermätare för varje enskild maskin, hyresgäst eller byggnad kan du enkelt följa upp förbrukningen på detaljnivå. Det ökar medvetenheten och gör det lättare att fördela kostnaderna på ett rättvist sätt. Vi tar hand om installationen, och visualiserar era mätvärden direkt på E.ON Navigator. Allt du behöver göra är att logga in.

Intresserad?

Kontakta din personliga säljare eller skicka en intresseanmälan - så kontaktar vi dig.

E.ON Navigator

Verktyget för optimal kontroll över förbrukning och fakturor- nu med fler smarta funktioner!

Logga in

Portföljförvaltning

Låt våra experter hantera era finansiella inköp på el- och gasmarknaden.

Mer om portföljförvaltning