1. Företag
  2. Kundservice
  3. Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för elnät

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. 

Avtalsvillkor för elhandel

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. 

Avtalsvillkor för gas

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas.

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme.