1. Företag
  2. Kundservice
  3. Avtalsvillkor
  4. Avtalsvillkor för elnät

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Då vi den 25 maj 2018 får en ny Dataskyddsförordning i Europa har vi uppdaterat E.ONs information kring behandling av personuppgifter. E.ON följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning och hanterar endast de personuppgifter som behövs för att E.ON ska kunna uppfylla sin del av avtalet.

Avtalsvillkor

Våra tillämpningsbestämmelser

Personuppgifter