1. Företag
  2. Kundservice
  3. Avtalsvillkor
  4. Avtalsvillkor för fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Avtalsvillkoren är fastställda av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Avtalsvillkor

Tekniska bestämmelser fjärrvärme

Här kan du läsa de tekniska bestämmelserna från Svensk Energi som vi tillämpar tillsammans med lokala anvisningar för respektive fjärrvärmenät.

Då vi den 25 maj 2018 får en ny Dataskyddsförordning i Europa har vi uppdaterat E.ONs information kring behandling av personuppgifter. E.ON följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning och hanterar endast de personuppgifter som behövs för att E.ON ska kunna uppfylla sin del av avtalet.

Lokala Anvisningar

Personuppgifter