Avtalsvillkor - Företag | Fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna med läsplatta

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Avtalsvillkoren är fastställda av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Tekniska bestämmelser fjärrvärme

Här kan du läsa de tekniska bestämmelserna från Svensk Energi som vi tillämpar tillsammans med lokala anvisningar för respektive fjärrvärmenät.

Tekniska bestämmelser/Mätare F:104

Mätarplatsens utformning ser du på  sidorna 48 och 49 i Tekniska bestämmelser/Mätare F:104.

Lokala anvisningar

Som bilaga i ditt fjärrvärmeavtal tillämpas Tekniska Bestämmelser F:101, samt Lokala Anvisningar för nätet som du finner i listan på denna sidan.


Då vi den 25 maj 2018 får en ny Dataskyddsförordning i Europa har vi uppdaterat E.ONs information kring behandling av personuppgifter. E.ON följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning och hanterar endast de personuppgifter som behövs för att E.ON ska kunna uppfylla sin del av avtalet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Den här sidan uppdaterades 20 mars 2019
av E.ON Energilösningar (handel)