1. Företag
  2. Kundservice
  3. Avtalsvillkor
  4. Avtalsvillkor för gashandel

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

Sedan 1 juli 2005 är naturgasmarknaden avreglerad, vilket innebär att ditt företag fritt kan välja naturgasleverantör. Avtalsvillkoren ser olika ut beroende på om ditt E.ON-avtal skrevs före eller efter avregleringen. De allmänna avtalsvillkoren har i båda fallen antagits av Energigas Sverige.

Då vi den 25 maj 2018 får en ny Dataskyddsförordning i Europa har vi uppdaterat E.ONs information kring behandling av personuppgifter. E.ON följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning och hanterar endast de personuppgifter som behövs för att E.ON ska kunna uppfylla sin del av avtalet.

Avtalsvillkor

Personuppgifter