Avtalsvillkor för gashandel - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Människor i möte

Avtalsvillkor för gashandel

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

Sedan 1 juli 2005 är naturgasmarknaden avreglerad, vilket innebär att ditt företag fritt kan välja naturgasleverantör. Avtalsvillkoren ser olika ut beroende på om ditt E.ON-avtal skrevs före eller efter avregleringen. De allmänna avtalsvillkoren har i båda fallen antagits av Energigas Sverige.

Uppdaterade avtalsvillkor från och med januari

Vi har uppdaterat E.ON Energilösningar ABs Avtalsvillkor försäljning av naturgas till Storkunder. Ändringarna innebär i huvudsak att villkoren lagts i en mer logisk ordningsföljd och att vi har tagit bort villkorspunkter som numera är inaktuella.

De uppdaterade avtalsvillkoren som gäller från och med den 1 januari 2018.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Kundsupport