apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Faktura

Nya regler för energiskatt

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler för energibeskattning. Riksdagen har beslutat att samma skattesats ska gälla för alla i Sverige, vilket innebär att tidigare regler om reducerad energiskatt upphör.

Så ansöker du om reducerad energiskatt

I praktiken innebär de nya reglerna att vi debiterar ordinarie energiskatt från och med den 1 januari 2017. För att få reducerad energiskatt för förbrukningen som rör tillverkningsprocess ansöker du om det via Skatteverkets hemsida efter deklaration. Om elen förbrukas i ett företag beviljas avdrag under förutsättning att företaget har rätt till statligt stöd, där ett av villkoren är att inte ha ekonomiska svårigheter.

Energibolagen kommer alltså inte längre att vara mellanhand mellan energikund och Skatteverket. Bakgrunden till detta är att det enligt EU ska vara direktkontakt mellan den som söker reducerad skatt och beslutande myndighet.

För att ansöka om reducerad skatt för energiförbrukning före 31 december 2016 kontaktar du den elhandelsleverantör du haft avtal med under den period du önskar söka för. Från och med den 1 januari 2017 ska ansökan göras hos Skatteverket.

Undantagna verksamheter

Hanteringen av reducerad energiskatt sker även fortsättningsvis via ansökan hos elleverantören för:

  • Spårbunden trafik med mera
  • Kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
  • Framställning av vissa energiprodukter
  • Kraftöverföring
  • Metallurgiska och mineralogiska processer

Lägre skattesats blir avdrag i vissa kommuner

Ytterligare en förändring i energibeskattningen trädde i kraft den 1 januari 2017 som innebär att den lägre skattesats som ett antal kommuner i norra Sverige haft för privatpersoner och företag i tjänstesektorn försvinner och ersätts med ett avdrag på 9,6 öre per kWh.

Elleverantören gör avdrag för el som förbrukas av dem som inte själva deklarerar energiskatt till Skatteverket. För dessa innebär det nya avdraget inget i praktiken, då vi även i fortsättningen kommer att debitera en lägre energiskatt (normalskatt minus avdrag).

Följande kommuner har reducerad energiskatt:

  • Samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län
  • Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik kommun i Västernorrlands län
  • Ljusdal kommun i Gävleborgs län
  • Malung, Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen kommun i Dalarnas län
  • Torsby kommun i Värmlands län

Har du frågor?

Kontakta i första hand Skatteverket för mer information. För frågor om återbetalning av energiskatt ring 010-578 70 35, för övriga frågor om energiskatter ring 010-578 71 02. Du kan även läsa mer på Skatteverkets hemsida. För skattefrågor till oss på E.ON kan du mejla skatter@eon.se eller ringa 020-25 55 50.

Har du fler frågor kring energiskatt?

Den här sidan uppdaterades 5 april 2017

av E.ON Försäljning