EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att vi kostnadsfritt överför standardiserade, elektroniska affärsdokument till ditt företags datasystem.

EDI-fakturor är speciellt fördelaktiga för verksamheter med många anläggningar, till exempel landsting, fastighetsbolag och kommuner.

Fördelar

  • Effektivt
  • Ekonomiskt
  • Bekvämt
  • Säkert

Den elektroniska fakturan kan snabbt distribueras för attest via företagets lokala nätverk. Ni kan även lägga in rimlighetskontroller och på så sätt låta systemet automatiskt attestera fakturan. Informationen går direkt in i företagets interna system där du kan använda er data i ekonomi-, statistik- och uppföljningssystem.

Stora kostnadsbesparingar

Eftersom en faktura kostar 250-500 kronor att administrera, innebär EDI kostnadsbesparingar som, i en fastighetsförvaltning, snabbt uppgår till flera hundratusen kronor. Besparingarna är oftast skäl nog att övergå till EDI, men många upplever att de även når andra betydande organisatoriska och affärsmässiga fördelar.

Kom igång med EDI-fakturering

Vi erbjuder två olika format av elektroniska fakturor:

  • EDIFACT Fulltextfaktura SFTI 2.5
  • SVEFAKTURA

EDIFACT lämpar sig bäst för de kunder som önskar erhålla en hög automatiseringsgrad för sina kommande fakturor. Formatet är speciellt framtaget för Energi- och Telecom-fakturor och innehåller all information som du kan behöva för att realisera automatisk validering, attestering och kontering.

SVEFAKTURA är ett lätthanterat XML-baserat format som innehåller mer information än EDIFACT men med lägre automatiseringsmöjligheter än EDIFACT.

Vilket format du som kund väljer är i slutändan en fråga om tycke, smak, och lämplighet i den systemmiljö du befinner dig.

Så här gör du

För att komma igång med EDI-fakturering behöver du som kund fylla i och signera ett avtal med tillhörande teknisk bilaga. Detta underlag fylls i och signeras digitalt via ett E-signeringsverktyg och kräver att ni skickar ett mejl till fakturering.EKS@eon.se med kontaktperson samt mailadress för att vi ska kunna skicka iväg detta till rätt person hos er.

Avtalet

Fylls i och signeras digitalt. Om det digitala signeringsalternativet inte är möjligt vill vi att ni fyller i bifogat avtal under Part 2 samt skriver under detta i två exemplar. Skicka därefter avtalet till nedan adress:

E.ON Kundsupport Sverige AB
ATT: EKS Fakturering
Carl Gustafs Väg 4
205 09  Malmö

Tekniska specifikationen

Motsvarande gäller för den tekniska specifikationen, som ska fyllas i så komplett som möjligt och skickas i retur via mejl till fakturering.EKS@eon.se, enbart om det digitala signeringsalternativet inte är möjligt.

Om du inte redan har något GLN nummer (elektronisk adress) ansöker du om detta via branschorganisationen GS1 och deras webbplats.

Avtalet

Teknisk specifikation

Hemsida

Vad händer sen?

När vi fått Avtalet och den Tekniska specifikationen i retur sker följande

  • Vi kontaktar vårt EDI ombud (Strålfors) som färdigställer den tekniska bilagan tillsammans med dig eller ditt EDI ombud. Strålfors samarbetar i dag med flertalet av aktörerna på marknaden och har därför stor kunskap inom området. Det är också Strålfors som på vårt uppdrag sköter alla tekniska uppdrag.

  • När kommunikationen är upprättad skickar vi testfiler till dig för kontroll, då konverterade till det format du valt. Överföringen görs normalt via ert EDI ombud/Upprättad anslutning men kan i vissa fall även ske via mail, allt efter överenskommelse.

  • När du som kund har godkänt testerna uppdaterar vi till EDI fakturering för de anläggningar som du väljer att gå igång med. Omfattningen av testerna avgör vi tillsammans under anslutningens gång, och efter era önskemål.