EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att vi kostnadsfritt överför standardiserade, elektroniska affärsdokument till ditt företags datasystem.

EDI-fakturor är speciellt fördelaktiga för verksamheter med många anläggningar, till exempel landsting, fastighetsbolag och kommuner.

Fördelar

  • Effektivt
  • Ekonomiskt
  • Bekvämt
  • Säkert

Den elektroniska fakturan kan snabbt distribueras för attest via företagets lokala nätverk. Ni kan även lägga in rimlighetskontroller och på så sätt låta systemet automatiskt attestera fakturan. Informationen går direkt in i företagets interna system där ni kan använda er data i ekonomi-, statistik- och uppföljningssystem.

Stora kostnadsbesparingar

Eftersom en faktura kostar 250-500 kronor att administrera, innebär EDI kostnadsbesparingar som, i en fastighetsförvaltning, snabbt uppgår till flera hundratusen kronor. Besparingarna är oftast skäl nog att övergå till EDI, men många upplever att de även når andra betydande organisatoriska och affärsmässiga fördelar.

Kom igång med EDI-fakturering

Vi erbjuder tre olika format av elektroniska fakturor:

  • Peppol BIS Billing 3
  • SVEFAKTURA
  • EDIFACT Fulltextfaktura SFTI 2.5

Peppol BIS Billing 3 följer den europeiska standarden för fakturor och är det senaste XML-baserade EDI-fakturaformatet.  Från den 1 april 2021 rekommenderas Peppol BIS Billing 3 som e-fakturaformat för offentliga aktörer och deras leverantörer. Upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot fakturor enligt detta format, vilket anges i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 

SVEFAKTURA är ett lätthanterat XML-baserat format som innehåller mer information än EDIFACT men med lägre automatiseringsmöjligheter än EDIFACT.

EDIFACT lämpar sig bäst för de kunder som önskar erhålla en hög automatiseringsgrad för sina kommande fakturor. Formatet är speciellt framtaget för Energi- och Telecom-fakturor och innehåller all information som ni kan behöva för att realisera automatisk validering, attestering och kontering.

Vilket format ni som kund väljer är i slutändan en fråga om tycke, smak, och lämplighet i den systemmiljö och verksamhet ni befinner er i.

Så här gör ni

För att komma igång med EDI-fakturering kontaktar ni E.ONs faktureringsavdelning på e-mail: Fakturering.EKS@eon.se

Bifoga gärna eventuell informationsbilaga om önskad fakturering i mejlet. 

Vad händer sen?

När vi fått in alla uppgifter påbörjar vi uppsättning och tester i följande steg;

  • Vi kontaktar vårt EDI-ombud (Strålfors) som förbereder uppsättningen. Strålfors samarbetar i dag med flertalet av aktörerna på marknaden och har därför stor kunskap inom området. Det är också Strålfors som på vårt uppdrag sköter alla tekniska uppdrag.

  • Strålfors skickar testfiler till er för kontroll, då konverterade till det format ni valt. Överföringen görs normalt via ert EDI-ombud/upprättad anslutning eller Peppol nätverket. 

  • När ni som kund har godkänt testerna uppdaterar vi till EDI-fakturering och levererar era kommande fakturor elektroniskt.