Företag | Sen betalning– Påminnelse och anstånd - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna med headset

Sen betalning

Utebliven betalning

Alla kan vi missa att betala en faktura. Här får du reda på vad som händer i en sådan situation.

Vad händer nu?

Påminnelse skickas om ett fakturabelopp inte finns på E.ONs konto på förfallodagen. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Just nu är den 8 procent plus referensränta. Avgifterna läggs på företagets nästkommande faktura.

Kravbrev skickas från Inkassobolaget när betalningen, trots påminnelse, uteblivit. Detta medför extra avgifter.

Vid upprepade förseningar och betalningspåminnelser går kravbrevet ut direkt efter passerad förfallodag. I undantagsfall, när stora skulder uppstår, kan företagets el stängas av. Säkerheter kan begäras.

Anstånd

Du kan söka anstånd

Det finns möjlighet att söka anståndsbetalning av en faktura, det innebär att fördallodatumet skjuts fram i maximalt 30 dagar. En dröjsmålsränta tillkommer då på det ursprungliga fakturabeloppet.

Anstånd beviljas endast för kunder som inte har haft ett tidigare anstånd och som saknar betalningsanmärkningar.  Om du vet med dig att det blir svårt att betala företagets faktura i tid – var god hör av dig till oss innan fakturan förfaller.


Kontakta kundservice

Delbetalning

Möjlighet till avbetalningsplan

Vi kan upprätta en avbetalningsplan av en faktura. Företaget får då en faktura månadsvis med dröjsmålsränta som tillägg på den sista fakturan i avbetalningen. Betalning av nya fakturor från E.ON sker som vanligt vid sidan om pågående avbetalningsplan.

Vänligen notera att en utebliven betalning, eller en betalning med lägre belopp än vad som avtalats, innebär att avbetalningsplanen upphör att gälla. All resterande skuld måste då betalas omedelbart. Det samma gäller om den löpande, ordinarie fakturan inte betalas.

Kontakta kundservice

Den här sidan uppdaterades 1 mars 2019
av E.ON Kundsupport